Inga endring i sal i august 2018

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i august enda på 747 millionar liter, inga endring frå august 2017.

Det vart selt 99 millionar liter bilbensin, ei nedgang på 5 millionar liter sidan 2017. Salet av autodiesel gjekk opp med 5 million liter og samla sal enda på 268 millionar liter, viser nye tal frå statistikken Sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med august 2016, 2017 og 2018, etter produkt i millioner liter

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter¹
2016 793 2 056 582 947 713 66 147 254
2017 764 1 999 578 821 751 81 140 277
2018 756 2 011 641 876 783 78 101 291

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i august måned, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og tungdestillater Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkter1)
2002 211 125 54 164 88 53 37 46
2003 200 126 50 164 51 57 49 50
2004 207 145 62 149 71 59 52 55
2005 200 157 66 163 81 76 43 53
2006 194 173 68 157 90 63 50 42
2007 183 192 70 177 92 60 34 60
2008 158 186 59 141 78 51 23 52
2009 156 200 61 152 78 49 27 65
2010 152 217 70 164 93 44 28 64
2011 141 236 74 163 85 46 26 69
2012 129 238 73 159 92 40 21 90
2013 120 244 79 141 102 34 19 60
2014 112 247 73 124 107 26 14 51
2015 116 267 80 126 100 9 15 71
2016 110 281 80 121 98 8 15 59
2017 104 263 86 104 107 12 15 55
2018 99 268 83 113 104 10 8 61

Kontakt