Nyheter om mikrodata

Her finnes du artikler som omtaler mikrodata til forskning.

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Status om manuell deling av data​ Artikkel 23. juni

  SSB har redusert gjennomsnittstiden for levering av data. SSB har også nesten halvert tid fra publisert statistikk til oppdaterte data på microdata.no

 2. Velkommen til microdatanettverk Artikkel 22. juni

  – Forhåpentligvis får vi til et nasjonalt nettverk. Det sier Arild Blekesaune, dr.polit. i sosiologi og professor i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Blekesaune har brukt microdata.no siden starten, og han så raskt behovet for å danne et nettverksforum for microdata.no-brukere. Nå oppfordrer han flere til å ta del i microdatanettverket.

 3. Datadeling på kundens premisser Artikkel 22. juni

  Når vi deler data for å bygge kunnskap og innsikt, så er det konsumentens behov eller krisens natur som danner premisset og konteksten for anvendelsen av data. Dette er å dele data i et konsumentperspektiv. microdata.no er et eksempel på hvordan dette kan gjøres.

 4. Fremskritt innen data til forskning Artikkel 31. mai

  – SSB data til forsking har hatt en rakettutvikling i brukervennlighet, forutsigbarhet og profesjonalitet. Det sier Åsmund Hermansen, førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Hermansen jobber for tiden med et forskningsprosjekt knyttet til velferdsstatens ytelser og arbeidsliv. Forskningsprosjektet inkluderer registerdata fra SSB og Hermansen er storfornøyd med både søknadsprosessen, datakvaliteten og kundebehandlingen.

 5. TSD + SSB = Sant Artikkel 29. april

  Nå kan SSB laste opp forskningsdata direkte til Tjenester for sensitive data (TSD) og gi forskerne tilgang til dem derifra. Dette er til stor glede for både SSB og kundene. Otto S. Lillebø på NIFU har lenge vært en pådriver for dette. Han forteller at bruk av TSD har gjort prosessen med å søke om data mye enklere. En kan også være sikker på at data ikke legges et sted det ikke skal.

 6. Forsknings-Norge med hånd på delingsrattet Artikkel 29. april

  Forsknings-Norge har direkte innflytelse på SSBs opplegg for deling av data gjennom Strategisk forum for deling av data. I forumet sitter sentrale representanter for universitet og høgskoler og forskningsinstitutt (bildet). Et resultat av innspill fra dem er den nye eksportmuligheten fra microdata.no.

 7. Mindre ventetid på data i 2021 Artikkel 28. mars

  Ventetida på data fra SSB gikk ned i 2021. Forbedringen skyldes mer effektive rutiner og større bemanning.  

2021

 1. SSB godkjente forskningsinstitusjoner Artikkel 14. juni

  Liste over SSB godkjente forskningsinstitusjoner som ikke er på Eurostat eller Norsk forskningsråd sine godkjentlister.

2020

 1. Slik sender du filer til mikrodatatjenesten i SSB Artikkel 18. mai

  Veiledningsartikkel som viser hvordan man sender filer til mikrodatatjenesten.

 2. Sikker elektronisk utveksling av data med SSB via fx.ssb.no Artikkel 18. mai

  Veiledningsartikkel som viser hvordan man oppretter en bruker, samt hvordan man sender og mottar data.