278714
/bygg-bolig-og-eiendom/statistikker/byggeareal/maaned
278714
Små endringer i byggetillatelser
statistikk
2017-03-23T08:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
false
Statistikken måler utvikling i byggevirksomheten. I februar 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 2 600 boliger.

Byggearealfebruar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer i byggetillatelser

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 2 prosent fra januar til februar, viser sesongjusterte tall.

Registrerte igangsettingstillatelser. Sesongjustert, trend og ujustert. Foreløpige tall
Februar 2017
SesongjustertTrendUjustert
Prosentvis endring fra forrige månedProsentvis endring fra forrige månedAntallSiste 12-måneders periodeProsentvis endring fra forrige 12-måneders periode
Boliger1,6-1,02 60837 20517,7
 
Bruksareal, 1000 m2
Boliger0,6-0,4348,24 659,413,1
Andre bygg-1,9-1,2433,65 812,911,6
Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, sesongjustert og trend
Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal til andre bygg, sesongjustert og trend

* = foreløpige tall

Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden oktober 2014, men med en liten nedgang de siste fire månedene fra et rekordhøyt nivå.

Nedgang for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk ned med 2 prosent fra januar til februar. Den langsiktige trenden viser at det har vært en økning i bruksareal til andre bygg siden april 2015, med en påfølgende nedgang de siste sju måneder.

Tillatelse til 18 prosent flere boliger siste tolvmånedersperiode

I tidsrommet mars 2016-februar 2017 ble det gitt igangsettingstillatelse til 37 200 nye boliger. Det er en økning på 18 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,8 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 12 prosent mer enn i perioden før.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB