Folke- og boligtellingen, innvandrernes husholdninger (opphørt)2001

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Arkiv for Folke- og boligtellingen, innvandrernes husholdninger (opphørt) - hvert 10. år

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. september 2002 2001 Store husholdninger blant ikke-vestlige innvandrere