Statistiske analyser 155

Innvandrere i Norge 2017

Innhold

«Innvandrere i Norge 2017» er en artikkelsamling som gir en overordnet beskrivelse av innvandrere og deres norskfødte barn i Norge.

Samlingen inneholder totalt tolv artikler. Her kan du lese om innvandreres demografi, innvandringsgrunn, utdanning, deltakere i introduksjonsordningen, valgdeltakelse, arbeid, inntekt og lønn, levekår, familiesammensetning, boforhold og kriminalitet.

Kontakt