Økt rente på nye boliglån

Publisert:

Utlånsrenta på nye boliglån til husholdninger økte med 0,03 prosentpoeng i mars.

Renta på nye boliglån til husholdninger fra et utvalg av banker og kredittforetak økte med 0,03 prosentpoeng i mars til 2,53 prosent. Renta på nye boliglån har økt de siste 7 månedene etter at den stort sett falt i alle foregående måneder siden statistikken startet i desember 2013. I mars økte den flytende boliglånsrenta med 0,03 prosentpoeng til 2,52 prosent, mens fastrenta falt med 0,06 prosentpoeng til 2,70 prosent.

Renta på utestående boliglån med fast og [flytende rente] til husholdninger var tilnærmet uendret på henholdsvis 2,93 og 2,53 prosent. Renten på nye og utestående rammelån var også uforandret på henholdsvis 2,46 og 2,56 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente
Mar. 2015 3.08 2.53 3.25 3.65
Apr. 2015 3.09 2.55 3.23 3.54
Mai 2015 3.07 2.6 3.22 3.46
Juni 2015 3.00 2.71 3.19 3.4
Juli 2015 2.87 2.73 3.15 3.38
Aug. 2015 2.83 2.7 2.93 3.36
Sep. 2015 2.78 2.71 2.91 3.4
Okt. 2015 2.60 2.61 2.88 3.33
Nov. 2015 2.57 2.51 2.77 3.29
Des. 2015 2.54 2.51 2.65 3.28
Jan. 2016 2.55 2.48 2.64 3.26
Feb. 2016 2.50 2.39 2.63 3.24
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94
Mar. 2017 2.52 2.70 2.53 2.93

Økning i utlånsmargin

Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,10 prosentpoeng i mars og var på 1,54 prosent i mars, mens utlånsmarginen på utestående boliglån økte med 0,07 prosentpoeng til 1,57 prosent. Bankenes [nnskuddsmargin falt med 0,07 prosentpoeng, til 0,24 prosent. NIBOR falt i samme periode med 0,07 prosentpoeng til 0,99, det laveste nivået for den perioden vi har hatt data for (siden 1986)

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Mar. 2015 1.49 1.79 1.50
Apr. 2015 1.48 1.73 1.53
Mai 2015 1.52 1.76 1.48
Juni 2015 1.61 1.85 1.36
Juli 2015 1.57 1.88 1.29
Aug. 2015 1.67 1.83 1.15
Sep. 2015 1.64 1.82 1.14
Okt. 2015 1.49 1.81 1.11
Nov. 2015 1.37 1.62 1.20
Des. 2015 1.38 1.56 1.15
Jan. 2016 1.36 1.51 1.19
Feb. 2016 1.43 1.61 1.07
Mar. 2016 1.45 1.65 1.02
Apr. 2016 1.38 1.63 1.01
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99

Renter på lån til ikke-finansielle foretak

Renta på nye andre nedbetalingslån til ikke-finansielle foretak økte med 0,20 prosentpoeng til 3,03 prosent i mars, mens renta på utestående lån falt med 0,06 prosentpoeng til 3,12 prosent.

Stabile innskuddsrenter

Renta på bankinnskudd fra ikke-finansielle foretak og på innskudd fra husholdninger var omtrent uendret på henholdsvis 0,69 og 0,78 prosent i mars 2017.

Rente på utlån fra statlige låneinstitutter

Den kvartalsvise rentestatistikken (totaltelling) viser at renta på utlån fra de statlige låneinstitutter økte med 0,09 prosentpoeng fra 4. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 til 1,83 prosent. Renta på utlån fra Statens Pensjonskasse var uendret på 2,20 prosent.

Nedgang i rentebindingsandelen

Den kvartalsvise rentestatistikken (totaltelling) viser at husholdningenes andel av boliglån med fast rente fra banker og kredittforetak falt fra 7,6 prosent i 4. kvartal 2016 til 7,5 i 1. kvartal 2017. Andelen rentebinding har falt de 6 foregående kvartalene eller siden 3. kvartal 2015.

Kontakt