Metoder og dokumentasjon for arbeid og lønn

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Strukturelt brudd i AKU som følge av omlegging av undersøkelsen i 2021 Artikkel 26. august

    Tidsserier fra Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) er av stor interesse for mange ulike etater og individer i Norge. De er konstruert fra bakenforliggende roterende paneldata for individer.

  2. Nye variabler i a-ordningen: Ansettelsesform og årsak til sluttdato Artikkel 3. februar

    Dette notatet undersøker datakvaliteten på variablene ansettelsesform og årsak til sluttdato, som rapporteres i a-ordningen fra og med 1. januar 2021.