Metoder og dokumentasjon for arbeid og lønn

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Nye variabler i a-ordningen: Ansettelsesform og årsak til sluttdato Artikkel 3. februar

    Dette notatet undersøker datakvaliteten på variablene ansettelsesform og årsak til sluttdato, som rapporteres i a-ordningen fra og med 1. januar 2021.