Personer 25-39 år (m. registrert utdanning) etter innvandrerbakgrunn, kjønn og høyeste fullførte utdanningsnivå. 4. kvartal 2019

Tilbake til artikkelen

Personer 25-39 år (m. registrert utdanning) etter innvandrerbakgrunn, kjønn og høyeste fullførte utdanningsnivå. 4. kvartal 2019
  I alt Kun grunnskole Videregående utd. Universitet/høyskole
1Med bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.
2Med botid på mer enn 3 år og bakgrunn fra Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.
Uten innvandrerbakgrunn        
I alt 781 985 133 889 258 242 389 854
Menn 401 191 80 448 164 278 156 465
Kvinner 380 794 53 441 93 964 233 389
Norskfødte med innvandrerforeldre1        
I alt 18 465 4 629 4 623 9 213
Menn 9 589 2 965 2 515 4 109
Kvinner 8 876 1 664 2 108 5 104
Innvandrere2        
I alt 115 873 46 637 25 468 43 768
Menn 54 019 24 177 11 796 18 046
Kvinner 61 854 22 460 13 672 25 722
         
Prosent        
Uten innvandrerbakgrunn        
I alt 100,0 17,1 33,0 49,9
Menn 100,0 20,1 40,9 39,0
Kvinner 100,0 14,0 24,7 61,3
Norskfødte med innvandrerforeldre1        
I alt 100,0 25,1 25,0 49,9
Menn 100,0 30,9 26,2 42,9
Kvinner 100,0 18,7 23,7 57,5
Innvandrere2        
I alt 100,0 40,2 22,0 37,8
Menn 100,0 44,8 21,8 33,4
Kvinner 100,0 36,3 22,1 41,6

Kontakt