Gjennomsnittlig leveringstid etter fakturabeløp. 2017

Fakturabeløp <= 10000 krFakturabeløp >10000 kr <=100000 krFakturabeløp >100000 kr <=200000 krFakturabeløp > 200000 kr
Fra aksept til levering31478698
Avklaringer - fram til tilbud sendt0509690
Juridisk godkjenning09234
Ufullstendig søknad362118339