Navn Stilling Telefon Epost Forskningsområde Forskningsfelt

A

Aaberge, Rolf Forsker 21094864 Rolf.Aaberge@ssb.no Mikroøkonomi
 • Inntektsfordeling
 • Kommunal økonomi
 • Skatt
 • Økonomisk historie
Aasness, Jørgen Forskningssjef 21094823 Jorgen.Aasness@ssb.no
  Abrahamsen, Anne Sofie Statistikkrådgiver 21094901 anne.sofie.abrahamsen@ssb.no Statistiske metoder og standarder
  • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
  Alstadsæter, Annette
   Andersen, Synøve Nygaard Førstekonsulent 21094392 Synove.Andersen@ssb.no Demografi og levekår
   • Levekår og sosial deltaking
   • Fruktbarhet og familiedemografi
   Andreassen, Leif Forsker II Leif.Andreassen@ssb.no
    Aslaksen, Iulie Forsker I 21094581 Iulie.Aslaksen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Bærekraftig utvikling
    • Klimapolitikk og økonomi
    Aune, Finn Roar Seniorrådgiver 21094441 finn.roar.aune@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
    • Energi- og miljøpolitikk
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Kraftmarkeder
    • Olje- og gassmarkeder

    B

    Badina, Svetlana Rådgiver 21094427 Svetlana.Badina@ssb.no Statistiske metoder og standarder
    • Regional økonomi
    • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
    • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
    Barstad, Anders Forsker II 21094619 Anders.Barstad@ssb.no Demografi og levekår
    • Levekår og sosial deltaking
    Benedictow, Andreas Forsker 40902482 andreas.benedictow@ssb.no Makroøkonomi
    • Konjunkturanalyser og prognoser
    • Makroøkonometrisk modellering
    • Makroøkonomiske analyser
    Bergsvik, Janna Førstekonsulent 40902497 janna.bergsvik@ssb.no Demografi og levekår
    • Fruktbarhet og familiedemografi
    Bhuller, Manudeep Forsker II Manudeep.Bhuller@ssb.no Mikroøkonomi
    • Arbeidsmarked
    • Inntektsfordeling
    • Utdanningsøkonomi
    • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
    Bjertnæs, Geir H. Forsker I 21094430 geir.h.bjertnas@ssb.no Makroøkonomi
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Kraftmarkeder
    • Skatt
    Bjørnstad, Jan Fredrik Forskningssjef 21094758 Jan.Bjornstad@ssb.no Statistiske metoder og standarder
    • Frafall og imputering
    • Generell inferensteori
    • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
    • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
    Blom, Svein Forsker II 21094872 Svein.Blom@ssb.no Demografi og levekår
    • Levekår og sosial deltaking
    Boug, Pål Forsker I 21094877 Pal.Boug@ssb.no Makroøkonomi
    • Konjunkturanalyser og prognoser
    • Makroøkonometrisk modellering
    • Tidsserieøkonometri
    Brasch, Thomas von Forsker 21094270 thomas.vonbrasch@ssb.no Makroøkonomi
    • Konjunkturanalyser og prognoser
    • Makroøkonometrisk modellering
    • Makroøkonomiske analyser
    • Tidsserieøkonometri
    • Økonomisk vekst
    Brinch, Christian Nicolay Forsker I christian.brinch@ssb.no Mikroøkonomi
    • Arbeidsmarked
    • Pensjoner
    • Skatt
    • Tidsserieøkonometri
    • Utdanningsøkonomi
    • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
    Bye, Torstein Arne Direktør, Avdeling for Økonomi, energi og miljøstatistikk 21094944 torstein.arne.bye@ssb.no
    • Energi- og miljøpolitikk
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Kraftmarkeder
    • Makroøkonomiske analyser
    Bye, Brita Forsker I 21094442 brita.bye@ssb.no Makroøkonomi
    • Energi- og miljøpolitikk
    • Generelle likevektsmodeller
    • Klimapolitikk og økonomi
    • Offentlige finanser på lang sikt
    • Teknologi, innovasjon og vekst
    • Økonomisk vekst
    Bø, Erlend Eide Forsker II 21094599 Erlend.Bo@ssb.no Offentlig økonomi
    • Skatt
    • Sparing
    • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

    C

    Cappelen, Ådne Forsker 21094808 Adne.Cappelen@ssb.no Makroøkonomi
    • Konjunkturanalyser og prognoser
    • Makroøkonometrisk modellering
    • Makroøkonomiske analyser
    • Tidsserieøkonometri

    D

    Dagsvik, John Kristoffer Forsker 0 21094941 John.Dagsvik@ssb.no Mikroøkonomi
    • Arbeidsmarked
    • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
    Dahl, Gordon Gordon.Dahl@ssb.no
     Dalen, Hanne Marit Forskerrekrutt 21094842 HanneMarit.Dalen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
     • Energi- og miljøpolitikk
     • Husholdningers energiforbruk
     • Kraftmarkeder
     Dapi, Bjorn
      Dommermuth, Lars Forsker I 40902519 Lars.Dommermuth@ssb.no Demografi og levekår
      • Fruktbarhet og familiedemografi
      • Levekår og sosial deltaking
      Drange, Nina Forsker 21094833 Nina.Drange@ssb.no
      • Arbeidsmarked
      • Utdanningsøkonomi

      E

      Eika, Lasse Forsker II lasse.eika@ssb.no Mikroøkonomi
      • Income distribution
      Eika, Torbjørn Forsker 21094807 Torbjoern.Eika@ssb.no Makroøkonomi
      • Konjunkturanalyser og prognoser
      • Makroøkonomiske analyser
      • Makroøkonometrisk modellering

      F

      Fagereng, Andreas Forsker II 21094700 andreas.fagereng@ssb.no Makroøkonomi
      • Sparing
      • Arbeidsmarked
      Fjærli, Erik Forsker 21094830 Erik.Fjaerli@ssb.no Mikroøkonomi
      • Virksomhetsatferd
      • Inntektsfordeling
      • Skatt
      • Sparing
      Fosen, Johan Seniorrådgiver 21094431 Johan.Fosen@ssb.no
       Foss, Aslaug Hurlen Statistikkrådgiver 21094760 aslaug.hurlen.foss@ssb.no Statistiske metoder og standarder
       • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
       • Tidsserieanalyse og sesongjustering
       • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
       Fredriksen, Dennis Seniorrådgiver 21094846 Dennis.Fredriksen@ssb.no Mikroøkonomi
       • Pensjoner
       Fredriksen, presse, Kristin 97725927 Kristin.Fredriksen@ssb.no
        Fæhn, Taran Forskningsleder 21094837 taran.faehn@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
        • Energi- og miljøpolitikk
        • Generelle likevektsmodeller
        • Klimapolitikk og økonomi
        • Teknologi, innovasjon og vekst
        • Økonomisk vekst

        G

        Garnåsjordet, Per Arild Forsker 21094956 PerArild.Garnasjordet@ssb.no
         Gjefsen, Hege Marie Førstekonsulent 21094736 Hege.Gjefsen@ssb.no
         • Arbeidsmarked
         • Utdanningsøkonomi
         Gjelsvik, Marit Linnea Forskerrekrutt 21094452 Marit.Gjelsvik@ssb.no Makroøkonomi
         • Arbeidsmarked
         • Konjunkturanalyser og prognoser
         Greaker, Mads Forskningsleder 21094867 Mads.Greaker@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
         • Bærekraftig utvikling
         • Energi- og miljøpolitikk
         • Klimapolitikk og økonomi
         • Teknologi, innovasjon og vekst
         Grimsrud, Kristine M. Forsker 21094535 Kristine.Grimsrud@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
         • Energi- og miljøpolitikk
         • Olje- og gassmarkeder
         • Bærekraftig utvikling
         Gunnes, Trude Forsker 21094824 Trude.Gunnes@ssb.no Mikroøkonomi
         • Utdanningsøkonomi

         H

         Haaland , Venke Furre
          Hagem, Cathrine Forsker 0 21094313 Cathrine.Hagem@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
          • Energi- og miljøpolitikk
          • Klimapolitikk og økonomi
          Halvorsen, Bente Forsker 0 21094910 Bente.Halvorsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
          • Energi- og miljøpolitikk
          • Husholdningers energiforbruk
          • Inntektsfordeling
          • Konsumentatferd
          • Kraftmarkeder
          • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
          Halvorsen, Elin Forsker Elin.Halvorsen@ssb.no Mikroøkonomi
          • Inntektsfordeling
          • Skatt
          • Sparing
          • Pensjoner
          Hammersland, Roger Forsker II 21094302 Roger.Hammersland@ssb.no Makroøkonomi
          • Generelle likevektsmodeller
          • Makroøkonometrisk modellering
          • Makroøkonomiske analyser
          • Tidsserieøkonometri
          Hansen, Mona Irene mona.irene.hansen@ssb.no
           Hart, Rannveig Kaldager Forsker Rannveig.Hart@ssb.no Demografi og levekår
            Havnes, Tarjei Forsker I, SSB /Førsteamanuensis, ØI, UiO 93423592 Tarjei.Havnes@ssb.no
             Heldal, Johan Seniorrådgiver 21094681 Johan.Heldal@ssb.no Statistiske metoder og standarder
             • Statistisk konfidensialitet
             • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
             • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
             Holm, Inger Rådgiver 21094812 Inger.Holm@ssb.no
              Holm, Inger 21094812 Inger.Holm@ssb.no
               Holmøy, Erling Forskningsleder 21094580 Erling.Holmoy@ssb.no Makroøkonomi
               • Generelle likevektsmodeller
               • Makroøkonometrisk modellering
               • Makroøkonomiske analyser
               • Offentlige finanser på lang sikt
               • Pensjoner
               • Skatt
               • Økonomisk vekst
               Holtsmark, Bjart Forsker 0 Bjart.Holtsmark@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
               • Klimapolitikk og økonomi
               • Pensjoner
               Hungnes, Håvard Forsker II 21094818 Havard.Hungnes@ssb.no Makroøkonomi
               • Konjunkturanalyser og prognoser
               • Makroøkonometrisk modellering
               • Tidsserieøkonometri

               I

               Iancu, Diana-Cristina Førstekonsulent 21094871 Diana-Cristina.Iancu@ssb.no

                J

                Jansen, Eilev S Forsker 0 21094907 Eilev.Jansen@ssb.no Makroøkonomi
                • Makroøkonometrisk modellering
                • Makroøkonomiske analyser
                • Tidsserieøkonometri
                Jensen, Svenn Forskerrekrutt 21094548 Svenn.Jensen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                • Energi- og miljøpolitikk
                • Klimapolitikk og økonomi
                • Olje- og gassmarkeder
                Jia, Zhiyang Forsker II 21094862 Zhiyang.Jia@ssb.no Mikroøkonomi
                • Arbeidsmarked
                • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

                K

                Kirkebøen, Lars Johannessen Forsker II 21094213 lars.johannessen.kirkeboen@ssb.no Mikroøkonomi
                • Utdanningsøkonomi
                • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                Kitterød, Ragni Hege Forsker I hege.kitterod@samfunnsforskning.no Demografi og levekår
                • Arbeidsmarked
                • Levekår og sosial deltaking
                Kjelsrud, Anders Grøn
                 Klemetsen, Marit E Førstekonsulent 21094413 Marit.Klemetsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                  Kolsrud, Dag Forsker II 21094424 Dag.Kolsrud@ssb.no Makroøkonomi
                  • Makroøkonomiske analyser
                  Kopczuk, Wojciech
                   Kornstad, Tom Forsker I 21094827 Tom.Kornstad@ssb.no Mikroøkonomi
                   • Arbeidsmarked
                   • Pensjoner
                   • Skatt
                   • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                   Kostøl, Andreas Ravndal Førstekonsulent 40902507 Andreas.Kostol@ssb.no Mikroøkonomi
                   • Arbeidsmarked

                   L

                   Langsrud, Øyvind Forsker 21094425 Oyvind.Langsrud@ssb.no
                   • Frafall og imputering
                   • Tidsserieanalyse og sesongjustering
                   Langørgen, Audun Forsker I 21094997 Audun.Langorgen@ssb.no Mikroøkonomi
                   • Inntektsfordeling
                   • Kommunal økonomi
                   Lappegård, Trude Forsker 21094608 Trude.Lappegard@ssb.no Demografi og levekår
                   • Fruktbarhet og familiedemografi
                   Larsen, Bodil Merethe Forsker I 21094937 bodil.merethe.larsen@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                   • Energi- og miljøpolitikk
                   • Husholdningers energiforbruk
                   • Konsumentatferd
                   Leknes, Stefan Forsker 21094703 stefan.leknes@ssb.no Offentlig økonomi
                   • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                   • Regional økonomi
                   • Økonomisk historie
                   • Arbeidsmarked
                   Lian, Bård Seniorrådgiver 21094621 Bard.Lian@ssb.no Mikroøkonomi
                   • Inntektsfordeling
                   • Konsumentatferd
                   • Skatt
                   Lillegård, Magnar Forsker 21094398 Magnar.Lillegard@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                   • Generell inferensteori
                   • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                   Lindholt, Lars Forsker II 21094811 Lars.Lindholt@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                   • Energi- og miljøpolitikk
                   • Klimapolitikk og økonomi
                   • Olje- og gassmarkeder
                   Lyngstad, Jan Forsker II 21094863 Jan.Lyngstad@ssb.no Demografi og levekår
                   • Levekår og sosial deltaking
                   Lyngstad, Torkild Hovde torkild.hovde.lyngstad@ssb.no
                    Löfgren, Tora Seniorrådgiver - tora.lofgren@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                    • Generell inferensteori
                    • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                    • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                    • Frafall og imputering
                    Løken, Katrine Vellesen Katrine.Loken@ssb.no
                     Løkken, Sturla Førstekonsulent 97149517 Sturla.Lokken@ssb.no

                      M

                      Mevik, Anna-Karin Rådgiver 21094478 Anna-Karin.Mevik@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                      • Frafall og imputering
                      • Generell inferensteori
                      • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                      Modalsli, Jørgen Heibø Forsker I 21094312 Jorgen.Modalsli@ssb.no
                      • Inntektsfordeling
                      • Økonomisk vekst
                      • Økonomisk historie
                      Mogstad, Magne Forsker 0 21094270 Magne.Mogstad@ssb.no Mikroøkonomi
                      • Arbeidsmarked
                      • Inntektsfordeling
                      • Økonometriske metoder og mikroøkonometri

                      N

                      Nesbakken, Runa Forsker I 21094952 Runa.Nesbakken@ssb.no Offentlig økonomi
                      • Inntektsfordeling
                      • Skatt
                      • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                      Nygård, Odd Erik Forsker 21094961 odd.erik.nygard@ssb.no Mikroøkonomi
                      • Inntektsfordeling
                      • Konsumentatferd
                      • Skatt
                      Nymoen, Erik H Rådgiver 21094428 erik.h.nymoen@ssb.no Demografi og levekår
                      • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                      Nymoen, Ragnar Professor ragnar.nymoen@ssb.no

                       O

                       Ouren, Jørgen Seniorrådgiver 21094805 Joergen.Ouren@ssb.no Makroøkonomi
                       • Makroøkonometrisk modellering
                       • Statistisk konfidensialitet

                       P

                       Pettersen, Silje Vatne Seniorrådgiver 21094412 SiljeVatne.Pettersen@ssb.no Demografi og levekår
                       • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                       Pham, Dinh Quang Forsker 21094686 dinh.quang.pham@ssb.no

                        R

                        Raknerud, Arvid Senior Researcher rak@ssb.no Microeconomics
                        • Econometric methods and microeconometrics
                        • Firm behaviour
                        • Taxes
                        Rolland, Asle Forsker I 21094694 Asle.Rolland@ssb.no
                         Rosendahl, Knut Einar Forsker 0 99522521 knut.einar.rosendahl@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                         • Energi- og miljøpolitikk
                         • Klimapolitikk og økonomi
                         • Olje- og gassmarkeder
                         Rosnes, Orvika Forsker 21094650 Orvika.Rosnes@ssb.no
                          Rossvoll, Ellen Marie Ellen.Rossvoll@ssb.no
                           Rybalka, Marina Forsker II 21094438 Marina.Rybalka@ssb.no Mikroøkonomi
                           • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                           • Teknologi, innovasjon og vekst
                           • Virksomhetsatferd
                           • Arbeidsmarked
                           Rønning, Marte Forsker I 40902503 Marte.Ronning@ssb.no Mikroøkonomi
                           • Utdanningsøkonomi
                           • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                           Rønsen, Marit Forsker 0 40902522 Marit.Ronsen@ssb.no Demografi og levekår
                           • Arbeidsmarked
                           • Levekår og sosial deltaking

                           S

                           Seierstad, Ane Rådgiver 21094564 Ane.Seierstad@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                           • Tidsserieanalyse og sesongjustering
                           Skardhamar, Torbjørn Forsker I 21094235 Torbjorn.Skardhamar@ssb.no Demografi og levekår
                           • Arbeidsmarked
                           • Levekår og sosial deltaking
                           Skirbekk, Vegard 21094700 Vegard.Skirbekk@ssb.no
                            Skjerpen, Terje Forsker 0 21094813 Terje.Skjerpen@ssb.no Mikroøkonomi
                            • Arbeidsmarked
                            • Virksomhetsatferd
                            • Konsumentatferd
                            • Tidsserieøkonometri
                            • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                            Solbakken, Edda Torsdatter forskerrekrutt ets@ssb.no Mikroøkonomi
                            • Inntektsfordeling
                            • Økonomisk vekst
                            • Økonomisk historie
                            Sparrman, Victoria Forsker 21094817 Victoria.Sparrman@ssb.no Macroeconomics
                            • Arbeidsmarked
                            • Makroøkonometrisk modellering
                            • Makroøkonomiske analyser
                            • Tidsserieøkonometri
                            Stambøl, Lasse Sigbjørn Forsker I 21094505 lasse.sigbjorn.stambol@ssb.no Demografi og levekår
                            • Arbeidsmarked
                            • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                            • Konjunkturanalyser og prognoser
                            • Makroøkonometrisk modellering
                            • Makroøkonomiske analyser
                            • Regional økonomi
                            Storrøsten, Halvor Briseid Forsker I 21094209 halvor.storrosten@ssb.no Energi- og miljøøkonomi
                            • Energi- og miljøpolitikk
                            • Klimapolitikk og økonomi
                            Strøm, Birger Seniorrådgiver 21094855 Birger.Strom@ssb.no Makroøkonomi
                            • Generelle likevektsmodeller
                            • Klimapolitikk og økonomi
                            • Makroøkonometrisk modellering
                            • Makroøkonomiske analyser
                            • Offentlige finanser på lang sikt
                            • Økonomisk vekst
                            Stølen, Nils Martin Forskningssjef 21094825 nils.martin.stolen@ssb.no Offentlig økonomi
                            • Arbeidsmarked
                            • Offentlige finanser på lang sikt
                            • Pensjoner
                            Swensen , Anders Rygh 21094845 asw@ssb.no
                             Syse, Astri Seniorforsker 47032304 Astri.Syse@ssb.no Demografi og levekår
                             • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet
                             • Fruktbarhet og familiedemografi
                             Søbye, Espen 48231174 eso@ssb.no

                              T

                              Telle, Kjetil Forskningsdirektør 21094982 Kjetil.Telle@ssb.no Mikroøkonomi
                              • Arbeidsmarked
                              Texmon, Inger Seniorrådgiver 21094873 Inger.Texmon@ssb.no
                               Thomsen, Ib Forsker I 21094275 Ib.Thomsen@ssb.no
                                Thoresen, Thor Olav Forsker 0 21094819 thor.olav.thoresen@ssb.no Offentlig økonomi
                                • Arbeidsmarked
                                • Virksomhetsatferd
                                • Inntektsfordeling
                                • Konsumentatferd
                                • Skatt
                                • Sparing
                                • Økonometriske metoder og mikroøkonometri
                                Tønnessen, Marianne Seniorrådgiver 21094321 Marianne.Tonnessen@ssb.no
                                • Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

                                V

                                Vattø, Trine Engh Forsker II 40902456 Trine.Vatto@ssb.no Offentlig økonomi
                                • Arbeidsmarked
                                • Skatt
                                • Konsumentatferd
                                Vedø, Anne Seniorrådgiver 21094477 Anne.Vedo@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                                • Frafall og imputering
                                • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                                • Utvalgsplanlegging og datarevisjon
                                Venke Furre , Haaland
                                 Vestad, Ola Lotherington Forsker 21094822 Ola.Vestad@ssb.no
                                 • Pensjoner
                                 • Arbeidsmarked

                                 W

                                 Wennemo, Tom Seniorrådgiver 21094874 Tom.Wennemo@ssb.no Mikroøkonomi
                                 • Inntektsfordeling
                                 Wiik, Kenneth Aarskaug Forsker I 21094866 KennethAarskaug.Wiik@ssb.no Demografi og levekår
                                 • Fruktbarhet og familiedemografi

                                 Z

                                 Zahirovic, Edita 21094416 Edita.Zahirovic@ssb.no
                                  Zhang, Li-Chun Forsker 0 62885165 li.chun.zhang@ssb.no Statistiske metoder og standarder
                                  • Estimering av detaljert statistikk
                                  • Frafall og imputering
                                  • Generell inferensteori
                                  • Teori og metoder for utvalgsundersøkelser
                                  • Utvalgsplanlegging og datarevisjon

                                  Ø

                                  Østby, Lars Forsker I 21094795 Lars.Ostby@ssb.no