118532
118532
forskning
2013-06-07T11:44:00.000Z
no

Nils Martin Stølen

Akademisk grad
Dr. polit
Stilling
Forskningssjef
Telefon
21094825
Mobil
41269748
E-post
nils.martin.stolen@ssb.no
Last ned cv (186 KB)

Om Nils Martin Stølen

For tiden er jeg forskningsleder ved Gruppe for offentlig økonomi. Forskningsmessig arbeider jeg mest med analyser av hvilken betydning demografisk utvikling og utforming av det norske pensjonssystemet har for offentlig økonomi. En god del av disse analysene utføres ved bruk av modellen MOSART som er basert på individdata. Jeg arbeider også med analyser av tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft. Foruten flere år som leder for analyser av offentlig økonomi basert på individdata her i Statistisk sentralbyrå, har jeg tidligere erfaring fra analyser av makroøkonomisk utvikling, arbeidsmarked, lønnsdannelse, skatt og regional økonomi.

Utvalgte publikasjoner

 1. A.M. Christensen, O.C. Lien, Fredriksen D. og Stølen N.M. (2012): Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World: Progress, Lessons, and Implementation, , Pension Reform in Norway: Combining NDC and Distributional Goals, Washington, DC: World Bank, 129-154
  Forfattere
  A.M. Christensen
  O.C. Lien
  Dennis Fredriksen
  Nils Martin Stølen
 2. Roger Bjørnstad, Gjelsvik M.L., Anna Aasen Godøy, Holm I. og Stølen N.M. (2012): Demand and supply of labor by education towards 2030. Linking demographic and macroeconomic models for Norway, , CEDEFOP (2012): Building on skills forecasts – Comparing methods and applications. Research Paper No18, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 111-128
  Forfattere
  Roger Bjørnstad
  Marit Linnea Gjelsvik
  Anna Aasen Godøy
  Inger Holm
  Nils Martin Stølen
 3. Norwegian pension reform Defined benefit versus defined contribution , Discussion Papers
  Forfattere
  Dennis Fredriksen, Nils Martin Stølen
 4. Utforming av ny alderspensjon i folketrygden, Rapporter
  Forfattere
  Dennis Fredriksen, Nils Martin Stølen
 5. Stølen N.M., Texmon I. og (2009): Higher Immigration – Empirical Analyses of Demographis and Economic Effects for Norway, i A. Zaidi, A. Harding og P. Williamson (Red.), Public Policy and Sosial Welfare, Ashgate, 561-594
  Forfattere
  Nils Martin Stølen
  Inger Texmon
 6. Fredriksen D. og Stølen N.M. (2007): Effects of Demographic Developments, Labour Supply and Pension Reforms on the Future Pension Burden in Norway, i A. Harding og A. Gupta (Red.), International Symposia in Economic Theory and Econometrics, Elsevier, 81-106
  Forfattere
  Dennis Fredriksen
  Nils Martin Stølen
 7. Stambøl L.S., Stølen N.M. og (1998): Regional Analyses of Labor Markets and Demography - A Model Based Norwegian Example, Papers in Regional Science - The Journal of the RSAI, 77 1, 37-62
  Forfattere
  Lasse Sigbjørn Stambøl
  Nils Martin Stølen
 8. Stølen N.M.(1993): Hvilke muligheter gir det norske systemet for lønnsdannelse for å få til en varig økning i sysselsettingen i Norge?, Norsk Økonomisk Tidsskrift, 107, 101-125
  Forfatter
  Nils Martin Stølen
 9. Stølen N.M. og J. Rosted (1987): Analysing the Effects of Changes in Wages and Exchange Rates whith MODAG A, i (Red.), Macroeconomic Medium-term Models in the Nordic Countries, 249-278
  Forfattere
  Nils Martin Stølen
  J. Rosted