118601
118601
forskning
2013-06-07T11:40:00.000Z
no

Taran Fæhn

Akademisk grad
Cand. polit., økonomi
Stilling
Seniorforsker
Telefon
21094837
Mobil
95867999
E-post
taran.faehn@ssb.no
Last ned cv (153 KB)

Om Taran Fæhn

Mine hovedarbeidsfelt inkluderer klimapolitikk, innovasjon og vekst, næringspolitikk, samt sammenhenger mellom handel, vekst og miljø. Jeg har en anvendt tilnærming og baserer meg ofte på makroøkonomiske beregningsmodeller. Disse inkluderer globale og nasjonale modeller, dynamiske modeller og modeller med teknologisk endring.

Mange av prosjektene jeg nå er involvert i behandler virkninger av klima- og teknologipolitikk på økonomi, utslipp og klima, og et viktig problemfelt er samspillet mellom ulike politiske mål og virkemidler. Videre er omstilling til en mindre petroleumsavhengig og utslippsintensiv økonomi et fokus i forskningen min.

Jeg leder arbeidet med likevektsmodellen SNoW (Statistics Norway’s World model) innenfor et langsiktig kontraktsamarbeid med Finansdepartementet, hvor SNoW tilpasses framskrivningsarbeidet i forbindelse med regjeringens Perspektivmelding og øvrige analyser. Øvrig prosjektledelse inkluderer det NFR-finansierte Prospects for Norwegian Petroleum Extraction and Implications for the Norwegian Economy as a Whole. http://www.forskningsradet.no/prognett-petrosam2/Forskningsprosjekter/1253998433191 

Mye av min virksomhet innenfor klima og teknologiutvikling er tilknyttet Oslo Centre for Environmentally friendly Energy (CREE), et Oslo-basert forskningssenter opprettet av Norges forskningsråd. CREE deltar i det EU-finansierte ENTRACTE ( Economic iNsTRuments to Achieve Climate Targets in Europe http://entracte-project.eu/ ), hvor jeg leder en arbeidspakke. ENTRACTE analyserer samspillet mellom de europeiske klima- og energivirkemidlene.

 

 

Utvalgte publikasjoner

 1. Targeted carbon tariffs – Carbon leakage and welfare effects; Resource and Energy Economics, 50, 51–73
  Forfattere
  Böhringer, C., Bye, B., Fæhn, T., & Rosendahl, K.E. (2017)
 2. Climate policies in a fossil fuel producing country, Demand versus supply side policies; Energy Journal , 38 (1), 77-102
  Forfattere
  Fæhn, T, C. Hagem, L. Lindholt, S. Mæland, and K.-E. Rosendahl (2017)
 3. Output-based rebating of carbon taxes in the neighbor’s backyard: Competitiveness, leakage and welfare; Canadian Journal of Economics, 50 (2), 426-455
  Forfattere
  Böhringer,C., B. Bye, T. Fæhn, and K. E. Rosendahl (2017)
 4. Diffusion of climate technologies in the presence of commitment problems; Energy Journal, 37 (2), 155-180
  Forfattere
  Fæhn, T. and E.T. Isaksen (2016)
 5. Makroøkonomisk analyse for Norge av klimapolitikken i EU og Norge mot 2030. Rapporter 2016/25, Statistisk sentralbyrå
  Forfattere
  Aune, F. R. og T. Fæhn (2016)
 6. Residential energy efficiency and European carbon Policies- A CGE-analysis with bottom-up information on energy efficiency technologies. Discussion Papers No. 817, Statistics Norway
  Forfattere
  Bye, B., T. Fæhn and O. Rosnes (2015)
 7. Targeted carbon tariffs – Carbon leakage and welfare effects. Discussion Papers No. 805, Statistics Norway; CREE Working Paper 9/2015; NMBU Working Paper 8/2015
  Forfattere
  Böhringer,C., B. Bye, T. Fæhn, and K. E. Rosendahl (2015)
 8. Output-based rebating of carbon taxes in the neighbor’s backyard: Competitiveness, leakage and welfare, Discussion Papers No. 783, Statistics Norway; CREE Working Paper 6/2014, accepted in Canadian Journal of Economics
  Forfattere
  Böhringer,C., B. Bye, T. Fæhn, and K. E. Rosendahl (2014)
 9. Bye B. og Fæhn T.(2011): Growth and Innovation Policy in a Small, Open Economy: Should You Stimulate Domestic R&D or Exports?,, The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy, 11:Iss. 1 (Topics) 42
  Forfattere
  Brita Bye
  Taran Fæhn
 10. Fæhn T. og Bruvoll A.(2009): Richer and Cleaner – at Others' Expense?, Resource and Energy Economics, 31, 103-122
  Forfattere
  Taran Fæhn
  Annegrete Bruvoll
 11. Innovation policies and welfare in a small, open economy: a CGE analysis of induced technological change; Economic Modelling 26 (5), 1075-1088
  Forfattere
  Bye, B., T. Fæhn, and T.-R. Heggedal (2009)
 12. Fæhn T., Fæhn T., A.G. Gómez-Plana og S. Kverndokk (2009): Can a carbon permit system reduce Spanish unemployment?, Energy Economics, 31 595-604
  Forfattere
  Taran Fæhn
  Taran Fæhn
  A.G. Gómez-Plana
  S. Kverndokk
 13. Bjertnæs og Fæhn T.(2008): Energy taxation in a small, open economy: Social efficiency gains versus industrial concerns, Energy Economics, 30 4, 2050-2071
  Forfattere
  Geir H. M. Bjertnæs
  Taran Fæhn
 14. A CGE model of induced technological change: A detailed model description. Documents 11/2006
  Forfattere
  Bye, B, T. Fæhn, T. R. Heggedal and B. Strøm (2006)
 15. Quantifying Central Hypotheses on the Environmental Kuznets Curve. A Computable General Equilibrium Study; Scottish Journal of Political Economy, 50 (2), 149-73
  Forfattere
  Bruvoll, A., T. Fæhn and B. Strøm (2003)