278983
/offentlig-sektor/statistikker/offinnkj/aar
278983
Offentlige innkjøp utgjør over 15 prosent av BNP
statistikk
2016-12-19T08:00:00.000Z
Offentlig sektor
no
offinnkj, Offentlige innkjøp, varer, tjenester, offentlig forvaltning, statsforvaltingen, kommuneforvaltningen, offentlig forretningsdriftOffentlig forvaltning , Offentlig sektor
true
Offentlig innkjøp, innkjøp, offentlig, bruttoinvestering, investering

Offentlige innkjøp

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

4,1 %

økning i offentlige innkjøp fra 2014 til 2015

Offentlige innkjøp, millioner kroner
20151AndelProsent
2014 - 20152011 - 2015
1Tall for siste årgang er foreløpige tall.
Offentlige innkjøp i alt (A + B)480 768100,04,124,8
A. Offentlig forvaltning404 18584,16,328,1
Statsforvaltningen ekskl. forsvaret196 31140,85,536,0
Forsvaret24 5775,18,82,9
Kommuneforvaltningen183 29738,16,824,5
B. Offentlig forretningsdrift76 58315,9-6,010,0
Statlig forretningsdrift ekskl. oljesektoren5 2811,18,439,2
Oljesektoren66 81113,9-6,211,4
Kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift4 4910,9-16,6-23,3

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Offentlige innkjøp. Millioner kroner.

Offentlige innkjøp. Millioner kroner.
20112012201320142015
 
Offentlige innkjøp i alt (A + B)385 148398 173438 307461 740480 768
Kjøp av varer og tjenester208 821214 420228 975234 504247 352
Produktkjøp til husholdningene58 13160 94163 47568 02072 275
Bruttoinvestering i fast realkapital118 196122 811145 857159 216161 141
 
A. Offentlig forvaltning315 502324 607352 868380 249404 185
Kjøp av varer og tjenester162 394167 436178 538190 119201 544
Produktkjøp til husholdningene58 13160 94163 47568 02072 275
Bruttoinvestering i fast realkapital94 97796 229110 855122 110130 366
 
A1. Statsforvaltningen168 218173 738190 452208 648220 888
Kjøp av varer og tjenester86 12089 45095 504102 944109 289
Produktkjøp til husholdningene37 38938 75140 04842 74746 137
Bruttoinvestering i fast realkapital44 70945 53654 90062 95765 462
 
A1.1. Statsforvaltningen ekskl. forsvaret144 337152 630168 517186 064196 311
Kjøp av varer og tjenester75 17178 07983 39790 57096 313
Produktkjøp til husholdningene37 38938 75140 04842 74746 137
Bruttoinvestering i fast realkapital31 77835 80045 07252 74753 861
 
A1.2. Forsvaret23 88021 10821 93522 58324 577
Kjøp av varer og tjenester10 94911 37112 10712 37312 976
Produktkjøp til husholdningene00000
Bruttoinvestering i fast realkapital12 9319 7379 82810 21011 601
 
A2. Kommuneforvaltningen147 284150 869162 416171 601183 297
Kjøp av varer og tjenester76 27477 98683 03487 17592 255
Produktkjøp til husholdningene20 74222 19023 42725 27326 138
Bruttoinvestering i fast realkapital50 26850 69355 95559 15364 904
 
A2.1. Kommuner119 903123 025129 953139 119148 230
Kjøp av varer og tjenester63 10764 36966 97370 02472 860
Produktkjøp til husholdningene18 51919 85420 97722 76723 335
Bruttoinvestering i fast realkapital38 27738 80242 00346 32852 035
 
A2.2. Fylkeskommuner27 38127 84432 46332 48235 067
Kjøp av varer og tjenester13 16713 61716 06117 15119 395
Produktkjøp til husholdningene2 2232 3362 4502 5062 803
Bruttoinvestering i fast realkapital11 99111 89113 95212 82512 869
 
B. Offentlig forretningsdrift69 64673 56685 43981 49176 583
Kjøp av varer og tjenester46 42746 98450 43744 38545 808
Produktkjøp til husholdningene00000
Bruttoinvestering i fast realkapital23 21926 58235 00237 10630 775
 
B1.1. Statlig forretningsdrift ekskl. oljesektoren3 7934 0384 3054 8735 281
Kjøp av varer og tjenester3 7283 9764 1994 7085 210
Produktkjøp til husholdningene00000
Bruttoinvestering i fast realkapital656210616571
 
B1.2. Oljesektoren59 99865 99476 09871 23166 811
Kjøp av varer og tjenester38 56140 38442 51335 85937 856
Produktkjøp til husholdningene00000
Bruttoinvestering i fast realkapital21 43725 61033 58535 37228 955
 
B2. Kommunal og fylkeskommunal forretningsdrift5 8553 5345 0365 3874 491
Kjøp av varer og tjenester4 1382 6243 7253 8182 742
Produktkjøp til husholdningene00000
Bruttoinvestering i fast realkapital1 7179101 3111 5691 749

Om statistikken

Statistikken viser størrelsen og sammensetningen av offentlige innkjøp. Offentlige innkjøper summen av produktinnsats, produktkjøp til husholdninger og bruttoinvesteringer i fast realkapital for offentlig forvaltning og offentlig forretningsdrift.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Offentlige innkjøp: Definert som summen av produktinnsats, produktkjøp til husholdninger og bruttoinvesteringer i fast realkapital for offentlig forvaltning og offentlig forretningsdrift.

Definisjonen er ikke presis, men det nærmeste man kan komme uten å ha en egen, spesialtilpasset innhenting av statistikk for dette formålet.

Offentlig forvaltning: Definert på samme måte som i nasjonalregnskapet, dvs. i alt overveiende grad ikke-markedsrettet virksomhet under statlig, kommunal eller fylkeskommunal kontroll.

Offentlig forretningsdrift: Statlig, kommunal og fylkeskommunal næringsvirksomhet som er en del av staten, kommunene eller fylkeskommunene som juridisk person, samt interkommunale selskaper (IKS og selskaper hvor kommunene eller fylkeskommunene har ubegrenset økonomisk ansvar.

Produktinnsats: Kjøp av varer og tjenester til bruk i produksjonen av varer eller tjenester.

Produktkjøp til husholdninger: Kjøp av varer og tjenester som overføres til husholdninger.

Bruttoinvestering i fast realkapital: Netto anskaffelse av realkapital med en varighet på mer enn ett år.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Offentlige innkjøp
Emne: Offentlig sektor

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kun nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Foreløpige tall publiseres første gang i år t+1, mens endelige tall publiseres i år t+3.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i SAS- og Oracle-databaser.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å gi tall som viser størrelsen på og sammensetningen av offentlige innkjøp. Statistikken startet opp i 1994 og det er publisert tall fom. 1988.

Brukere og bruksområder

Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kommuner, bedrifter og massemedia.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er hovedsakelig basert på statistikken for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, som igjen er basert på nasjonalregnskapsstandardene System of National Accounts (FN mfl.) og European System of Accounts (EU), samt IMFs A Manual on Government Finance Statistics. Disse standardene inneholder ikke noen konkret definisjon av offentlige innkjøp. Foreløpige tall publiseres første gang i år t+1, mens endelige tall publiseres i år t+3. Avviket mellom foreløpige og endelige tall kan være betydelig pga. usikre foreløpige tall for offentlig forretningsdrift.

Det publiseres ingen tilsvarende korttidsstatistikk, men kvartalsvise driftsutgifter for statskassen framgår av statistikken Statsregnskapets inntekter og utgifter.

Statistikken inngår delvis i Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, som igjen inngår i nasjonalregnskapet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2.

EØS-referanse

Rådsforordning 3037/90, Kommisjonsforordning 761/93, Rådsforordning 3696/93, Rådsforordning 2223/96.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter innkjøp foretatt av alle statlige, kommunale og fylkeskommunale forvaltningsorganer avgrenset i henhold til nasjonalregnskapets regelverk for den institusjonelle sektoren offentlig forvaltning, samt offentlig forretningsdrift, særlig energi- og renovasjonsvirksomhet. Offentlig eide foretak (med organisasjonsform ASA, AS og SF) er ikke med. Basis er det sentrale statsregnskapet og de enkelte kommune- og fylkeskommuneregnskaper, samt regnskaper for andre statlige, kommunale og fylkeskommunale enheter (bl.a. fond) som regnes med til forvaltningen, og offentlig forretningsdrift.

Datakilder og utvalg

Størstedelen av dataene hentes fra statistikken for Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter som har basis i innrapportering av statsregnskapet, andre stats- og trygderegnskaper og kommuneregnskaper. I tillegg er det særskilt innhenting av regnskap for offentlig forretningsdrift.

I prinsippet totaltelling, men i praksis blir enkelte mindre regnskaper ikke med pga. frafall og manglende oversikt over populasjonen.

Datainnsamling, editering og beregninger

Regnskap for offentlig forretningsdrift hentes inn på eget skjema (næringsoppgave 2). Den som besvarer henvendelsen er den enkelte regnskapsansvarlige.

For offentlig forretningsdrift kontrolleres alle sumposter, samt andre logiske sammenhenger i og mellom resultat- og balanseregnskapet. Det foretas også kontroller mot sentrale størrelser i foretakene årsberetninger.

Sesongjustering

Ikke relevant

 

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Større brudd i tidsseriene søkes unngått ved at eventuelle store endringer fortrinnsvis gjennomføres i forbindelse med tilbakegående revisjoner. For statsforvaltningen kan det forekomme mindre brudd, siden statsregnskapets kontoplan justeres løpende ved vedtak i Stortinget. Brudd i tidsseriene forekommer relativt sjelden for kommuneregnskapene, siden kontoplanen er lovfestet i kommuneloven. Fra 1990 til 1991 var det likevel et brudd pga. revisjon av de kommunale regnskapsforskriftene, og i perioden 1998 - 2001 gikk kommunene gradvis over til å følge ny kontoplan i (KOSTRA). For offentlig forretningsdrift vil brudd i tidsseriene hovedsakelig forekomme i forbindelse med endringer i regnskapsloven (nyregnskapslov fom. 1999) og organisatoriske endringer, f.eks. ved at enheter innen sektoren omorganiseres som offentlig eide foretak (ASA og AS), og dermed faller utenfor rammen av statistikken. Omorganiseringer som fører til at forvaltningsorganer blir forretningsdrift (eller omvendt) vil ikke føre til brudd i totaltallene, men kun i fordelingen av innkjøpene på offentlig forvaltning og offentlig forretningsdrift. Fra 2000/2001 er også virksomhet utskilt i kommunale og fylkeskommunale foretak (KF og FKF) og interkommunale selskaper (IKS). Dette kan ha påvirket tallene for kommunal forvaltning og kommunal forretningsdrift.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Størstedelen av statistikken hentes fra statistikken Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter. Det fremste problemet her er at offentlige innkjøp er definert på en skjematisk måte, slik at f.eks. egne investeringsarbeider regnes som innkjøp. Dersom dette skulle vært gjort på en annen måte ville statistikken krevd betydelig mer ressurser. Når det gjelder offentlig forretningsdrift, kan det forekomme bearbeidingsfeil ved at beløp føres på gal post i resultat- eller balanseregnskapet, eller ved mangelfull spesifisering av realkapitalpostene i balanseregnskapet.

Frafallet er lite, og omfatter enheter som er relativt ubetydelige. Ved frafall benyttes fjorårets tall hvis disse er tilgjengelige.

Revisjon

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB