312566
312566
innrapportering
2017-06-14T13:56:00.000Z
no

Ikke aktiv

Valgpanelundersøkelsen

Måleperiodehvert 4. år

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Statistisk sentralbyrå gjennomfører nå en undersøkelse der vi ønsker å se nærmere på hvilke saker som interesserer folk i valgkamp og stortingsvalg, og på hvilken måte man tilegner seg informasjon om dette.

Videre vil vi se nærmere på i hvilken grad valgdeltakelse og partivalg varierer med bakgrunn. Uavhengig om du er interessert i politikk eller om du har tenkt å stemme, vil vi veldig gjerne at du deltar.

For at vi skal kunne utarbeide en god statistikk, ønsker vi svar på spørsmål om:

- Hvilke saker som opptar folk gjennom valgkampen og i stortingsvalget.

- Hvilke informasjonskanaler som er viktigst i valgkampen.

Til undersøkelsen er det trukket et utvalg på 10 000 personer. De som er trukket ut får en e-post og SMS fra SSB med invitasjon til å delta og lenke til undersøkelsen. Det er svært viktig at alle som er trukket ut deltar. Dersom vi får for få svar vil vi få mindre sikker informasjon.

SSB utfører undersøkelsen i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF), ved Bernt Aardal.

Hvordan skal jeg svare?

Undersøkelsen er et kort skjema du fyller ut på internett, der du kan svare på PC, Mac eller på smarttelefon. For å svare kan du bruke lenken du har fått på e-post eller SMS. Du kan også klikke på knappen ‘Elektronisk innrapportering’ øverst på denne siden og logge inn med brukernavn og passord som du finner i e-posten eller SMS‘en. Det tar i omtrent fem minutter å svare på spørsmålene.

Du kan bli kontaktet i alt tre ganger i forkant av valget og en gang i etterkant av valget for å besvare undersøkelsen.

Hvorfor skal jeg svare på dette?

For å få et riktig bilde av hva som viktig for at noen deltar i valget og andre ikke, er det svært viktig at så mange som mulig deltar. Vi kan ikke erstatte deg med en annen, dersom du ikke deltar i undersøkelsen. Utvalget er trukket slik at det skal representere den norske befolkningen. Du er viktig for oss!

Vi ivaretar personvernet

Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart. Undersøkelsen gjennomføres i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven, og Statistisk sentralbyrå har utnevnt eget personvernombud godkjent av Datatilsynet. For å gjøre undersøkelsen så kort som mulig, henter vi inn noen opplysninger om deg og husstanden direkte fra registre som Statistisk sentralbyrå har tilgang til. Dette gjelder enkelte opplysninger fra Folkeregisteret, opplysninger om valgdeltakelse fra kommunenes manntall, utdanning fra skoleeiere og Lånekassen og opplysninger om inntekt, formue, arbeid, trygder og stønader hentet fra skatteetaten og NAV. Innen 31.12.2019, vil alle kjennetegn som kan identifisere enkeltpersoner bli fjernet fra datamaterialet.

 

Kontakt

 • E-post
  valgkamp@ssb.no
  Telefon
  62 88 56 08
  Telefontid
  Man - fre: 09.00 - 15.00

Lover og regler