278901
/bank-og-finansmarked/statistikker/tjenestepensj/aar
278901
Økning i forpliktelsene
statistikk
2016-10-13T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
tjenestepensj, Tjenestepensjoner, pensjonsordninger, pensjoner, pensjonsutbetalinger, pensjonsinnretninger, pensjonsforpliktelser, innskuddsbaserte ordninger, ytelsesbaserte ordninger, individuelle pensjonerFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true
Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 65,8 milliarder kroner mellom 2014 og 2015, til 1 678 milliarder kroner.

Tjenestepensjoner

Oppdatert

Neste oppdatering

Tjenestepensjoner. Hovedtabell. Millioner kroner
Totalt
20142015
Premieinntekter104 412100 282
Pensjonsutbetalinger61 88665 405
Pensjonsforpliktelser1 612 1801 677 992

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner

Tjenestepensjoner og individuelle pensjoner1
20142015
1I livsforsikringsselskaper, pensjonskasser, Statens pensjonskasse og banker (kun forpliktelser). Omfatter ikke innskuddspensjoner i forvaltningsselskaper for verdipapirfond
2Omfatter ca 65% av premieinnbetalinger til Statens pensjonskasse.
3Fra og med 2015 skilles det ikke mellom individuelle pensjoner og innskuddspensjon i arbeidsforhold under pensjonsforpliktelser i banker.
Tjenestepensjoner
Premieinntekter104 412100 282
Ytelsesbaserte ordninger87 36979 865
Offentlige tjenestepensjonsordninger62 54956 457
Livsforsikringsselskaper40 18034 108
Pensjonskasser7 4697 449
Statens pensjonskasse214 90014 900
Private tjenestepensjonsordninger24 82023 408
Livsforsikringsselskaper16 67715 466
Pensjonskasser8 1437 942
Innskuddsbaserte ordninger17 04320 417
Private tjenestepensjonsordninger17 04320 417
Livsforsikringsselskaper17 04320 417
 
Pensjonsutbetalinger61 88665 405
Ytelsesbaserte ordninger61 14264 421
Offentlige tjenestepensjonsordninger44 43946 493
Livsforsikringsselskaper17 71818 077
Pensjonskasser2 8803 507
Statens pensjonskasse23 84124 909
Private tjenestepensjonsordninger16 70317 928
Livsforsikringsselskaper12 72213 587
Pensjonskasser3 9814 341
Innskuddsbaserte ordninger744984
Private tjenestepensjonsordninger744984
Livsforsikringsselskaper744984
 
Pensjonsforpliktelser1 612 1801 677 992
Ytelsesbaserte ordninger:1 492 3741 535 076
Offentlige tjenestepensjonsordninger1 013 5001 034 595
Livsforsikringsselskaper443 044458 247
Pensjonskasser78 45691 348
Statens pensjonskasse492 000485 000
Private tjenestepensjonsordninger478 874500 481
Livsforsikringsselskaper350 717366 256
Pensjonskasser128 157134 225
Innskuddsbaserte ordninger119 806142 916
Private tjenestepensjonsordninger119 806142 916
Livsforsikringsselskaper119 490142 916
Banker33160
 
Individuelle pensjoner
Premieinntekter
Alle pensjonsinnretninger2 1162 131
Livsforsikringsselskaper2 1162 131
Banker00
 
Pensjonsutbetalinger
Alle pensjonsinnretninger6 9066 839
Livsforsikringsselskaper6 9066 839
Banker00
 
Pensjonsforpliktelser
Alle pensjonsinnretninger79 37877 515
Livsforsikringsselskaper78 79676 555
Banker3582960

Om statistikken

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Offentlige tjenestepensjoner:

Offentlige tjenestepensjoner gir en såkalt bruttopensjonsytelse. Det betyr at ytelsene fra pensjonsordningen er samordnet med ytelsene fra Folketrygden som utbetales ved pensjonsalder. Den totale pensjonsutbetalingen vil bli minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget – uavhengig av nivået på ytelsene fra Folketrygden. Avtalen er tariffestet. Bruttopensjonsordninger er alltid ytelsesbaserte.

Private tjenestepensjoner:

Ordningen er basert på nettopensjonsytelse: Det betyr at ytelsene fra den private pensjonsordningen gir en tilleggspensjon til Folketrygden. Det er altså ingen samordning mellom Folketrygdens ytelser og tjenestepensjonen. Nettopensjonsordningen sikrer ikke totale utbetalinger på samme måte som bruttoordningen: Hvis ytelsen fra Folketrygden går ned, vil de totale pensjonsutbetalingen gå tilsvarende ned. Nettopensjonsordninger kan være ytelsesbaserte eller innskuddsbaserte. For ytelsesbaserte ordninger fastsettes pensjonen normalt som en gitt andel av sluttlønn enten som bruttonivå inkludert folketrygd eller som netto tillegg til Folketrygden. Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver betaler et årlig avtalt innskudd, normalt som en prosentandel av lønn.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Tjenestepensjoner
Emne: Bank og finansmarked

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansielle foretak

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikk om tjenestepensjoner ble første gang publisert som en magasinartikkel i 2010. Etter det har det vært en årlig publisering av tjenestepensjoner.

Brukere og bruksområder

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant

Lovhjemmel

Finanstilsynsloven §1 og 4 og Statistikkloven §3-2

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er basert på regnskapsdata for pensjonskasser, livsforsikringsselskaper og Statens Pensjonskasse (SPK).

Regnskapsstatistikken er basert på totaltelling.

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/bank-og-finansmarked/statistikker/tjenestepensj/aar?id=3342

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB