Statistisk sentralbyrå1981   Stortingsvalget 1981. Valgte representanter1 etter parti. Fylke
Fylke A FrP H KrF Sp SV V I alt
I alt 66 4 53 15 11 4 2 155
Østfold 4 . 3 1 . . . 8
Akershus 4 1 5 . . . . 10
Oslo 5 1 7 1 . 1 . 15
Hedmark 5 . 2 . 1 . . 8
Oppland 4 . 2 . 1 . . 7
Buskerud 4 . 2 . 1 . . 7
Vestfold 3 . 4 . . . . 7
Telemark 3 . 2 1 . . . 6
Aust-Agder 2 . 1 1 . . . 4
Vest-Agder 2 . 2 1 . . . 5
Rogaland 3 1 3 2 1 . . 10
Hordaland 4 1 5 2 1 1 1 15
Sogn og Fjordane 2 . 1 1 1 . . 5
Møre og Romsdal 3 . 3 2 1 . 1 10
Sør-Trøndelag 4 . 3 1 1 1 . 10
Nord-Trøndelag 3 . 1 . 2 . . 6
Nordland 5 . 4 1 1 1 . 12
Troms 3 . 2 1 . . . 6
Finnmark 3 . 1 . . . . 4
1  Representanter valgt på felleslister er tatt med under sine respektive partier.

Standardtegn i tabeller