Statistisk sentralbyrå1977   Stortingsvalget 1977. Valgte representanter1 etter parti. Fylke
Fylke A H KrF Sp SV V I alt
I alt 76 41 22 12 2 2 155
Østfold 5 2 1 . . . 8
Akershus 4 4 1 1 . . 10
Oslo 7 6 1 . 1 . 15
Hedmark 6 1 . 1 . . 8
Oppland 4 1 1 1 . . 7
Buskerud 4 2 1 . . . 7
Vestfold 3 3 1 . . . 7
Telemark 4 1 1 . . . 6
Aust-Agder 2 1 1 . . . 4
Vest-Agder 2 1 1 1 . . 5
Rogaland 4 3 2 1 . . 10
Hordaland 6 5 3 1 . . 15
Sogn og Fjordane 2 1 1 1 . . 5
Møre og Romsdal 3 2 3 1 . 1 10
Sør-Trøndelag 5 2 1 1 . 1 10
Nord-Trøndelag 3 1 . 2 . . 6
Nordland 6 2 2 1 1 . 12
Troms 3 2 1 . . . 6
Finnmark 3 1 . . . . 4
1  Representanter valgt på felleslister er tatt med under sine respektive partier.

Standardtegn i tabeller