253251
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff/aar
253251
Færre forbrytelsessaker avgjort av domstolene
statistikk
2016-02-17T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
straff, Straffereaksjoner, kriminalitet, straffesaker, type reaksjon (for eksempel fengselsdom, samfunnsstraff, forelegg), straffeutmåling (for eksempel botens størrelse, fengselsdager), straffede, rettsinstans, lovbruddsgrupper (for eksempel vold, narkotika, vinningskriminalitet), lovbruddstyper (for eksempel tyveri, drap, voldtekt)Sosiale forhold og kriminalitet, Kriminalitet og rettsvesen, Sosiale forhold og kriminalitet, Innvandring og innvandrere, Svalbard, Sosiale forhold og kriminalitet
true
Statistikken viser straff og straffede. I 2014 var det størst nedgang i vinnings- og narkotikaforbrytelser, men halvparten av forbrytelsessakene omhandlet like fullt narkotika.

Straffereaksjoner

Ved publisering av Straffereaksjoner 2015 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til publisering av Straffereaksjoner 2015) i de eksisterende tabeller over straffereaksjoner i Statistikkbanken.

 

Oppdatert

Neste oppdatering

Straffereaksjoner, i alt og unntatt forenklede forelegg, og straffede personer. Absolutte tall
2014
Straffereaksjoner i alt302 646
Straffereaksjoner i alt, unntatt forenklede forelegg77 762
Straffede personer i alt269 588

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddskategori og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddskategori og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraff¬ Samfunnsstraff alene¬ Samfunnsstraff og annenBetinget fengsel¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og botUbetinget fengsel¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annenSærreaksjon eller annen type reaksjon¬ Forvaring¬ Tvunget psykisk helsevern¬ Tvungen omsorg¬ Annen type reaksjon
2014
I alt302 6465 238224 88452 8681 5452 1551 9951605 3341 5693 76510 5555 8852 1202 550671427125
Forbrytelser32 6051 889017 2594401 8051 6871183 0951 4361 6598 0585 1592 018881591427117
Forseelser270 0413 349224 88435 6091 105350308422 2391332 1062 4977261021 66980008
 
Alle lovbruddsgrupper302 6465 238224 88452 8681 5452 1551 9951605 3341 5693 76510 5555 8852 1202 550671427125
Økonomisk kriminalitet1 86750096619140135517388855193221821500000
Annen vinningskriminalitet29 4891 46617 1906 95895652617357794503292 3431 50463020960303
Voldskriminalitet5 00833101 26169456444124913411502 3641 6246041363662316
Seksualkriminalitet8052403118181806541243672441194128103
Narkotikakriminalitet16 5261 121011 152231537477601 4824431 0391 9991 08744846440004
Skadeverk69562048134191634020205834141010001
Miljøkriminalitet80345072331000202220000000
Arbeidsmiljøkriminalitet9870901000000000000000
Trafikkriminalitet234 2731 006207 69420 483593267229382 041661 9752 188484471 65710001
Annen kriminalitet13 0821 126010 44346466597261120141715584765570007

Tabell 2 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon og type hovedlovbrudd. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2014
Alle typer lovbrudd302 6465 238224 88452 8681 5452 1555 33410 55567
¬ Forbrytelser32 6051 889017 2594401 8053 0958 05859
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven22 7881 06309 4092511 7762 7837 44957
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet100000010
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste400400000
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste400400000
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet87090601531365642
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann75040301371084962
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann8140101227370
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming30000030270
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet910201140
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred14311089299230
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering000000000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)100100000
¬¬¬¬ Innbrudd12811084148200
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1400415130
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse8 41233704 506915201 2401 7126
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann1300000193
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann300100011
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)7 29430804 187884271 1961 0862
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)702000077236020
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse40029031831620140
¬¬¬ Falsk forklaring754001414520
¬¬¬ Falsk anklage50004067330
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage21004033110
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage29000034220
¬¬¬ Pengefalsk210001000
¬¬¬ Dokumentfalsk752570352721722430
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument689480311621692340
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument50603310280
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk1330800110
¬¬¬ Seksualforbrytelser8032203118186536712
¬¬¬¬ Voldtekt98000040913
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk500000041
¬¬¬¬ Incest200000020
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn202200010201628
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år33000025242
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år69000063564
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år1002000212822
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang13000001120
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år594040212370
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd1828015541770
¬¬¬¬ Pornografi7550111015430
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser16730141311090
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold269601018152281
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap400000310
¬¬¬¬ Bortføring av barn800100250
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold22150001591911
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold32000021290
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold410001020
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet81962010261101204145
¬¬¬¬ Trusler78462010161051123935
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse32001058180
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet300000030
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred3 16425901 149621922521 22525
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse2 13925001 141621012063772
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse891808089257529
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse600000051
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse450000220230
¬¬¬¬ Drapsforsøk26000000206
¬¬¬¬ Drap25000000187
¬¬¬¬ Uaktsomt drap28100001260
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred400000040
¬¬¬ Ærekrenkelse100100000
¬¬¬ Underslag29812011145157621
¬¬¬¬ Simpelt underslag21612011142551121
¬¬¬¬ Grovt underslag820000266500
¬¬¬ Tyveri4 14817201 850222983751 4301
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 44214501 67120821923320
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager175401142519310
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk1 3729501 0601429641100
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte102203801113380
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus4310110311170
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon506018161180
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel11350431614440
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant23101800220
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe22201102430
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri734033218250
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri46925032501946540
¬¬¬¬ Grovt tyveri1 44420013321811379701
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager3587027047262510
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte3525017245352471
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus692040126450
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon48102056340
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel14600902021960
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri4715074052432970
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy2627046035461280
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil193502702937950
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel1300501160
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy562014058270
¬¬¬ Utpressing og ran266201048201932
¬¬¬¬ Utpressing1300101470
¬¬¬¬ Ran205200046141430
¬¬¬¬ Grovt ran47000011432
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran100000100
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 36926014332762886321
¬¬¬¬ Bedrageri1 17421012832482565171
¬¬¬¬ Grovt bedrageri8610501110590
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri6010401016290
¬¬¬¬ Utroskap610002300
¬¬¬¬ Grov utroskap27000022230
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.200100100
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap1420503040
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold18001113210
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold18001113210
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)614520411341940571
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk54650040134627271
¬¬¬¬ Grovt skadeverk68201001313300
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet000000000
¬¬¬ Åger og lykkespill100000010
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold000000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking7093103571029712110
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking6503103571027651600
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking57000025500
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking200000110
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven8 13278406 647140172442982
¬¬¬ Narkotika, bruk5 07062203 91088122012361
¬¬¬ Narkotika, besittelse2 98515602 67249541611
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven77606530210
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift41004035290
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov17100001150
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven25430220539140
¬¬¬ Manglende selvangivelse1592015030220
¬¬¬ Skattesvik941070137120
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven100010000
¬¬ Forbrytelse mot tolloven174005512111050
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)1470040127970
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven27001500480
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven100100000
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)000000000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven100100000
¬¬ Forbrytelse mot andre lover1 198380923434321580
¬ Forseelser270 0413 349224 88435 6091 1053502 2392 4978
¬¬ Forseelse mot straffeloven10 3721 83008 1412592311090
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)801007000000
¬¬¬ Naskeri4 2421 17303 039230340
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred3 78429303 3561250910
¬¬¬ Telefonsjikane1163607540010
¬¬¬ Sjøfartsforseelse48303290220
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven2 10231501 569982171010
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven234 003995207 69420 2265912672 0412 1881
¬¬¬ Promillekjøring3 90131060838371 4551 7320
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 51823603 9775913901430
¬¬¬ Ulovlig hastighet185 45170177 2017 0612522113982580
¬¬¬ Personskade1 2609001 09732031100
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven38 87356830 4937 483210667451
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven000000000
¬¬¬ Drukkenskap000000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 95212002 735900016
¬¬¬ Demonstrasjon600000006
¬¬¬ Urinering1 2645101 20670000
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene1 6826901 529830010
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift1524014610100
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov210000010
¬¬ Forseelse mot tolloven18 5752617 1901 31320113111
¬¬¬ Smugling (forseelse)18 2891417 1901 0481811071
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare100100000
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven28512026420340
¬¬ Forseelse mot alkoholloven50833046850200
¬¬¬ Omsetting (forseelse)700700000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)1120900000
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven49031045250200
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven98709010000
¬¬ Forseelse mot andre lover3 37933302 490138801511870

Tabell 3 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2014
Alle typer reaksjoner
I alt302 646301 8254 32518 03925 50231 27062 11370 25349 25441 069821
Begge kjønn292 143292 1434 31417 82324 88530 25159 87767 78347 26639 9440
Menn223 190223 1903 46714 37620 03523 93945 25349 45635 54131 1230
Kvinner68 95368 9538473 4474 8506 31214 62418 32711 7258 8210
Uoppgitt kjønn10 5039 682112166171 0192 2362 4701 9881 125821
Betinget påtaleunnlatelse
I alt5 2385 2261 64857841043564768739342812
Begge kjønn5 2265 2261 6485784104356476873934280
Menn3 7893 7891 1754432963234685053002790
Kvinner1 4371 437473135114112179182931490
Uoppgitt kjønn1200000000012
Forenklet forelegg
I alt224 884224 7386958 46614 02320 11645 89656 91241 92536 705146
Begge kjønn215 056215 0566848 25013 40619 09743 66054 44239 93735 5800
Menn158 163158 1635816 26510 14414 28231 40938 38229 43827 6620
Kvinner56 89356 8931031 9853 2624 81512 25116 06010 4997 9180
Uoppgitt kjønn9 8289 682112166171 0192 2362 4701 9881 125146
Forelegg
I alt52 86852 2171 5246 9228 0987 57210 7608 9275 1563 258651
Begge kjønn52 21752 2171 5246 9228 0987 57210 7608 9275 1563 2580
Menn44 09944 0991 2985 8306 9356 5469 1757 4234 3042 5880
Kvinner8 1188 1182261 0921 1631 0261 5851 5048526700
Uoppgitt kjønn651000000000651
Bot ved dom
I alt1 5451 533151372182033323511819612
Begge kjønn1 5331 53315137218203332351181960
Menn1 3561 35615118197180298305156870
Kvinner177177019212334462590
Uoppgitt kjønn1200000000012
Samfunnsstraff
I alt2 1552 155180362330339470315135240
Begge kjønn2 1552 155180362330339470315135240
Menn1 7621 762170313271269385226109190
Kvinner3933931049597085892650
Uoppgitt kjønn00000000000
Betinget fengsel
I alt5 3345 3342116158097551 1639875262680
Begge kjønn5 3345 3342116158097551 1639875262680
Menn4 4044 4041785356866329338024112270
Kvinner9309303380123123230185115410
Uoppgitt kjønn00000000000
Ubetinget fengsel
I alt10 55510 555439551 6051 8422 8262 0669332850
Begge kjønn10 55510 555439551 6051 8422 8262 0669332850
Menn9 5569 556418691 4981 7002 5671 8058192570
Kvinner999999286107142259261114280
Uoppgitt kjønn00000000000
Særreaksjon eller annen type reaksjon
I alt67679498198550
Begge kjønn67679498198550
Menn61619387188440
Kvinner66011110110
Uoppgitt kjønn00000000000

Tabell 4 
Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type reaksjon, hovedlovbruddsgruppe og alder. Absolutte tall
Alle typer reaksjonerBetinget påtaleunnlatelseForenklet foreleggForeleggBot ved domSamfunnsstraffBetinget fengselUbetinget fengselSærreaksjon eller annen type reaksjon
2014
Alle lovbruddsgrupper
I alt302 6465 238224 88452 8681 5452 1555 33410 55567
Alle aldre 15 år og over301 8255 226224 73852 2171 5332 1555 33410 55567
15-17 år4 3251 6486951 52415180211439
18-20 år18 0395788 4666 9221373626159554
21-24 år25 50241014 0238 0982183308091 6059
25-29 år31 27043520 1167 5722033397551 8428
30-39 år62 11364745 89610 7603324701 1632 82619
40-49 år70 25368756 9128 9273513159872 0668
50-59 år49 25439341 9255 1561811355269335
60 år og over41 06942836 7053 25896242682855
Uoppgitt alder82112146651120000
Økonomisk kriminalitet
I alt1 867500966191401735190
Alle aldre 15 år og over1 824490925181401735190
15-17 år610203000
18-20 år34104184160
21-24 år9900330139440
25-29 år183707931223590
30-39 år470100224538511420
40-49 år586180322435511560
50-59 år3377019652625780
60 år og over10950650510240
Uoppgitt alder43104110000
Annen vinningskriminalitet
I alt29 4891 46617 1906 958956527792 3436
Alle aldre 15 år og over29 4511 46617 1606 953926527792 3436
15-17 år7494205414816342210
18-20 år1 710126640578785771961
21-24 år2 5751001 03888212791173452
25-29 år3 4731421 6601 014121131224100
30-39 år6 7702093 7051 729171702077312
40-49 år6 0772113 7451 352311041574770
50-59 år4 4731073 355784735471371
60 år og over3 6241512 9634665310260
Uoppgitt alder38030530000
Voldskriminalitet
I alt5 00833101 261694564912 36436
Alle aldre 15 år og over5 00833101 261694564912 36436
15-17 år33610606708166124
18-20 år6712401726121552930
21-24 år835340215669724336
25-29 år786230179661574546
30-39 år1 050520256215010955012
40-49 år8205902101450754084
50-59 år3852001061120431823
60 år og over125130565414321
Uoppgitt alder000000000
Seksualkriminalitet
I alt8052403118186536712
Alle aldre 15 år og over8052403118186536712
15-17 år451106071443
18-20 år792021078401
21-24 år9520271310520
25-29 år1063041107540
30-39 år1701070209844
40-49 år1592074118694
50-59 år830044103350
60 år og over683028206290
Uoppgitt alder000000000
Narkotikakriminalitet
I alt16 5261 121011 1522315371 4821 9994
Alle aldre 15 år og over16 5251 121011 1512315371 4821 9994
15-17 år1 11167903776143041
18-20 år2 82221602 18829592041251
21-24 år3 3207602 472411123123061
25-29 år2 8334802 02535952553741
30-39 år3 4995002 302551463456010
40-49 år2 0574101 23845792294250
50-59 år7841004771732991490
60 år og over991072308150
Uoppgitt alder100100000
Skadeverk
I alt695620481341940581
Alle aldre 15 år og over695620481341940581
15-17 år602702611500
18-20 år1209088211820
21-24 år14260988410160
25-29 år13230977011140
30-39 år1185089624120
40-49 år78805741170
50-59 år34102250150
60 år og over1130410021
Uoppgitt alder000000000
Miljøkriminalitet
I alt803450723310220
Alle aldre 15 år og over753450676280220
15-17 år28602110000
18-20 år41303710000
21-24 år75207010020
25-29 år68106520000
30-39 år103409630000
40-49 år15710014070000
50-59 år15611013690000
60 år og over1258011140200
Uoppgitt alder50004730000
Arbeidsmiljøkriminalitet
I alt98709010000
Alle aldre 15 år og over24501900000
15-17 år000000000
18-20 år000000000
21-24 år000000000
25-29 år110000000
30-39 år400400000
40-49 år12101100000
50-59 år510400000
60 år og over220000000
Uoppgitt alder74207110000
Trafikkriminalitet
I alt234 2731 006207 69420 4835932672 0412 1881
Alle aldre 15 år og over233 739998207 57820 0735932672 0412 1881
15-17 år1 454131641620574811
18-20 år10 703727 8262 21356612362390
21-24 år16 0098912 9852 29276452382840
25-29 år21 5329318 4562 30870432453170
30-39 år47 32415442 1913 949110523834850
40-49 år58 41518953 1674 050154334104120
50-59 år41 92912138 5702 56376162842990
60 år og over36 37314933 7422 07846101971510
Uoppgitt alder534811641000000
Annen kriminalitet
I alt13 0821 126010 443464662617157
Alle aldre 15 år og over13 0011 125010 367460662617157
15-17 år536267025714610
18-20 år1 85912501 621351023441
21-24 år2 35210102 009735411230
25-29 år2 15611401 7646715351601
30-39 år2 60516202 04111312552211
40-49 år1 89214801 4739112561120
50-59 år1 068115082450624481
60 år og over5339303783022163
Uoppgitt alder81107640000

Tabell 5 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2014
Alle typer lovbrudd302 646301 8254 32518 03925 50231 27062 11370 25349 25441 069821292 143223 19068 95310 503
¬ Forbrytelser32 60532 5341 9384 5865 7055 3927 3454 9692 0665337132 53427 5714 96371
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven22 78822 7811 1112 7763 8133 8805 5613 7491 501390722 78119 4183 3637
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet110001000001100
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste440010101104310
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste440010101104310
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet87086955137167145192109541018697051641
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann750750511181521171679048707505911590
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann81814121023198410818010
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming30300634510200302730
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet980121110218711
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1431431626161742151100143130130
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering000000000000000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)110000010001100
¬¬¬¬ Innbrudd1281281322141540131100128116120
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1414342221000141310
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse8 4128 4122951 0601 5851 5192 1331 2684935908 4127 3131 0990
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann1313114032200131030
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann330000200103300
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)7 2947 2942829911 4081 2921 7901 0524304907 2946 3289660
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)702702234991352261613960702639630
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse40040010347492112532230400333670
¬¬¬ Falsk forklaring757441022151571017457171
¬¬¬ Falsk anklage50502971588100504190
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage2121073424100211740
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage29292241164000292450
¬¬¬ Pengefalsk220011000002110
¬¬¬ Dokumentfalsk7527526411010413117798521607526131390
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument689689491009912216790481406895641250
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument505012956854105038120
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk1313310323010131120
¬¬¬ Seksualforbrytelser80380343799510617015983680803789140
¬¬¬¬ Voldtekt989821117222613610989710
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk550301100005500
¬¬¬¬ Incest220000011002200
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn2022021635372038281216020220020
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år3333621385170333210
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år6969101192814870696900
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år10010002227152293201009910
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang1313100043320131210
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år595993463149110595900
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd182182616152637452017018217660
¬¬¬¬ Pornografi757543491921780757410
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser16716758182242342513016716430
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold26926914153092923230269229400
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap440000121004310
¬¬¬¬ Bortføring av barn880021410008440
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold22122114112676732820221191300
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold323200131014310322750
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold440010120004400
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet81981972839112615318092220819763560
¬¬¬¬ Trusler78478469788612014417491220784733510
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse3232355694000322750
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet330000021003300
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred3 1643 1642094645765126404592119303 1642 8143500
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse2 1392 1391622803723104423561506702 1391 8393000
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse891891471701901881658140100891854370
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse660121110006600
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse45450444106980453960
¬¬¬¬ Drapsforsøk26260042102620262420
¬¬¬¬ Drap2525012774310252410
¬¬¬¬ Uaktsomt drap2828072049240282620
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred440100101104220
¬¬¬ Ærekrenkelse110000001001100
¬¬¬ Underslag2982984635437535526602981791190
¬¬¬¬ Simpelt underslag216216454462834371030216130860
¬¬¬¬ Grovt underslag82820989191816308249330
¬¬¬ Tyveri4 1484 1482084676697031 0967292225404 1483 3677810
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 4422 4421202373524346344431705202 4421 8306120
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager175175315242650401610175160150
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk1 3721 372561141982553762361033401 3729564160
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte10210211121425201730010284180
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus4343026111111200433670
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon5050449512113205029210
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel1131135181922311431011399140
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant2323235544000231850
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe2222642630100221840
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri737327672620500736490
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri4694693158697210190341404693661030
¬¬¬¬ Grovt tyveri1 4441 4446718826022640625641001 4441 3001440
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager3583581839665611160800358326320
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte3523521044746793501400352319330
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus69691510131820200696180
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon48484667158200484800
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel1461465132413513640014614060
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri47147129818070118821100471406650
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy2622622142574356301120262237250
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1931931832403242181010193171220
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel1313031143100131300
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy5656371610109010565330
¬¬¬ Utpressing og ran266266426954454212110266249170
¬¬¬¬ Utpressing1313122206000131120
¬¬¬¬ Ran20520539624128304100205191140
¬¬¬¬ Grovt ran4747151115122010474610
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran111000000001100
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 3691 3648361372334223531324351 3649574075
¬¬¬¬ Bedrageri1 1741 1748311152043742961103601 1748013730
¬¬¬¬ Grovt bedrageri868304111022277238369143
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri606001101415146006048120
¬¬¬¬ Utroskap660002220006330
¬¬¬¬ Grov utroskap27270000610740272610
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.220002000002200
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap141200113421212842
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold1818002255310181620
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold1818002255310181620
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)614614551061261171066727100614569450
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk546546489111310795602390546507390
¬¬¬¬ Grovt skadeverk68687151310117410686260
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet000000000000000
¬¬¬ Åger og lykkespill110000010001100
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold000000000000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking7097093353911252141325830709620890
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking6506503352841181911175230650568820
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking575701772115600575070
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking220000200002200
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven8 1328 1318171 7631 7391 3141 3747902934118 1316 7321 3991
¬¬¬ Narkotika, bruk5 0705 0706881 2891 1427726913581191105 0704 1009700
¬¬¬ Narkotika, besittelse2 9852 9851254675835316644241712002 9852 5654200
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven77764714111983101766791
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift414100121614620413830
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov17170410111000171700
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven25425400210489170330254233210
¬¬¬ Manglende selvangivelse1591590016365445170159147120
¬¬¬ Skattesvik94940014123724160948590
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven110000001001100
¬¬ Forbrytelse mot tolloven17417401224325137162017416950
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)1471470721234833141014714340
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven2727053934210272610
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven110000100001100
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)000000000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)000000000000000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven110000100001100
¬¬ Forbrytelse mot andre lover1 1981 135103111615329328718065631 13596317263
¬ Forseelser270 041269 2912 38713 45319 79725 87854 76865 28447 18840 536750259 609195 61963 99010 432
¬¬ Forseelse mot straffeloven10 37210 3697171 2221 5871 4992 0971 641946660310 3697 7442 6253
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)8080514161412117108066140
¬¬¬ Naskeri4 2424 24238130741251089577850045904 2422 3871 8550
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred3 7843 78211553281066577150625512823 7823 4353472
¬¬¬ Telefonsjikane116116448142632226011693230
¬¬¬ Sjøfartsforseelse484842271112550484620
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven2 1022 1012083633392893823021576112 1011 7173841
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven234 003233 5271 45410 69115 97321 50847 28258 36341 89336 363476227 569170 09557 4746 434
¬¬¬ Promillekjøring3 9013 9017837747949278674057337603 9013 3275740
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 5184 5173453155015741 06794345931314 5174 0874301
¬¬¬ Ulovlig hastighet185 451185 3351767 25211 46315 64736 18347 28635 32132 007116179 824133 06646 7585 627
¬¬¬ Personskade1 2601 2605013311111720219318526901 2608873730
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven38 87338 5148052 6143 4194 6789 0449 2015 3553 39835938 06728 7289 339806
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven000000000000000
¬¬¬ Drukkenskap000000000000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 9522 951444956756025913531484312 9512 7651861
¬¬¬ Demonstrasjon660101001306240
¬¬¬ Urinering1 2641 2645168306300259149641301 2641 232320
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene1 6821 68139326369301332204832711 6811 5311501
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift1521520008355543110152134180
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov220100100002200
¬¬ Forseelse mot tolloven18 57518 538556931 1611 8424 0684 0903 5643 0653714 81411 6043 2103 761
¬¬¬ Smugling (forseelse)18 28918 256556791 1381 7843 9994 0223 5293 0503314 53211 3503 1823 757
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare110000010001100
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven2852810142358696735154281253284
¬¬ Forseelse mot alkoholloven5085033717610766483029105503414895
¬¬¬ Omsetting (forseelse)770012101207700
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)1111101222300111100
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven490485361761056245282585485396895
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven9824000141252742424074
¬¬ Forseelse mot andre lover3 3793 225801752943526427405603821543 2252 837388154

Tabell 6 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
I altForbrytelserForseelserØkonomisk kriminalitetAnnen vinningskriminalitetVoldskriminalitetSeksualkriminalitetNarkotikakriminalitetSkadeverkMiljøkriminalitetArbeidsmiljøkriminalitetTrafikkriminalitetAnnen kriminalitet
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffede i alt.
2014
I alt302 64632 605270 0411 86729 4895 00880516 52669580398234 27313 082
Alle verdensdeler286 93332 538254 3951 86123 7775 00080316 49469375924224 51113 011
Europa279 06129 949249 1121 79922 4444 66674215 23066175224220 82511 918
Norge247 74725 205222 5421 45316 2914 17967713 37358268322200 36310 124
Danmark2 0802161 864141872731476901 61077
Sverige3 9435953 34850350741131528502 895215
Latvia88811077882041713802055860
Polen8 3139757 3381162 1331041637419505 089457
Romania2 3328321 5001599333121323101857276
Litauen4 4056183 787531 0545851627402 861201
Storbritannia1 0591469138741939161080948
Tyskland1 3731251 24891341816921001 08842
Afrika3 1331 4571 67614575153278811120949521
Asia3 6149612 653406451513130219301 916507
Irak888240648159649780800524109
Amerika1 02215886471082937321073861
Oseania103139015108010834
Statsløse1656310213682311007214
Uoppgitt15 548415 54455 676001144749 69057

Tabell 7 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling (dager fengsel og kroner bøtestraff). Absolutte tall
Alle lovbruddsgrupperØkonomisk kriminalitetAnnen vinningskriminalitetVoldskriminalitetSeksualkriminalitetNarkotikakriminalitetSkadeverkMiljøkriminalitetArbeidsmiljøkriminalitetTrafikkriminalitetAnnen kriminalitet
2014
Alle typer reaksjonerI alt302 6461 86729 4895 00880516 52669580398234 27313 082
 Alle med bøtestraff286 0421 10424 9161 65034813 03154775691232 47511 124
 1-1 999 kroner106 044016 113203171839089 455100
 2 000-4 999 kroner121 760434 945124217 7031481790105 4703 127
 5 000-9 999 kroner44 1371332 4029101163 121288272531 0235 867
 10 000-19 999 kroner10 4044221 0455641411 5978519994 6121 730
 20 000-49 999 kroner2 9484063234770262831291 544228
 50 000 kroner og over7501018830310364837172
 Alle med betinget fengselsstraff7 4603551 4091 0971871 93154202 088337
 Betinget 1-29 dager3 617473742441696415201 771184
 Betinget 30-59 dager1 79812440035733518150026685
 Betinget 60-89 dager73150235193311587002532
 Betinget 3-5 måneder79974277207411539001523
 Betinget 6-11 måneder35346100733079700711
 Betinget 1-2 år160142323345910042
 Betinget 3 år og over20002000000
 Alle med ubetinget fengselsstraff10 5555192 3432 3643671 99958202 188715
 Ubetinget 1-29 dager2 94784257359447710001 609147
 Ubetinget 30-59 dager2 208159438447194251120477230
 Ubetinget 60-89 dager1 016553202902418310005777
 Ubetinget 3-5 måneder1 622845175406728711002789
 Ubetinget 6-11 måneder1 348585074104820130017104
 Ubetinget 1-2 år1 04167273240862971100067
 Ubetinget 3-4 år214103028727120010
 Ubetinget 5-6 år791121292700000
 Ubetinget 7-8 år381010141200001
 Ubetinget 9-10 år100001900000
 Ubetinget 11 år og over32001931000000
 
¬ Forenklet forelegg aleneI alt224 884017 190000000207 6940
 Alle med bøtestraff224 884017 190000000207 6940
 1-1 999 kroner103 772015 19800000088 5740
 2 000-4 999 kroner103 44701 864000000101 5830
 5 000-9 999 kroner17 604012800000017 4760
 10 000-19 999 kroner6100000000610
 20 000-49 999 kroner00000000000
 50 000 kroner og over00000000000
 
¬ Forelegg aleneI alt52 8689666 9581 26131111 1524817239020 48310 443
 Alle med bøtestraff52 8679656 9581 26131111 1524817239020 48310 443
 1-1 999 kroner2 2360910103021839086898
 2 000-4 999 kroner17 500312 92895157 33913917603 7443 033
 5 000-9 999 kroner24 2061051 9557611052 491253263512 7435 525
 10 000-19 999 kroner7 4953688153981261 0117018392 9681 547
 20 000-49 999 kroner1 103379266665913029140178
 50 000 kroner og over3288384000032472062
 
¬ Bot ved dom aleneI alt1 545199569823134311593464
 Alle med bøtestraff1 545199569823134311593464
 1-1 999 kroner170300500072
 2 000-4 999 kroner301032121026308075
 5 000-9 999 kroner771336391662290333262
 10 000-19 999 kroner386101727256614015599
 20 000-49 999 kroner57461320101822
 50 000 kroner og over132110004104
 
¬ Samfunnsstraff og annenI alt16053512060300387
 Alle med bøtestraff15953512059300387
 1-1 999 kroner00000000000
 2 000-4 999 kroner110410400011
 5 000-9 999 kroner541126019100141
 10 000-19 999 kroner540113022100134
 20 000-49 999 kroner32182010100100
 50 000 kroner og over83000400001
 
¬ Betinget fengsel aleneI alt1 5698845034141443200066120
 Alle med betinget fengselsstraff1 5698845034141443200066120
 Betinget 1-29 dager649917911592115005170
 Betinget 30-59 dager468391331315121400926
 Betinget 60-89 dager191186441644400212
 Betinget 3-5 måneder164134939104230017
 Betinget 6-11 måneder668161371430014
 Betinget 1-2 år3019231110021
 Betinget 3 år og over10001000000
 
¬ Betinget fengsel og botI alt3 76585329150241 03920201 975141
 Alle med betinget fengselsstraff3 76585329150241 03920201 975141
 Betinget 1-29 dager2 739251476656878201 699100
 Betinget 30-59 dager79241115649276100024235
 Betinget 60-89 dager1287339750000193
 Betinget 3-5 måneder798271021920083
 Betinget 6-11 måneder254711700050
 Betinget 1-2 år20000000020
 Betinget 3 år og over00000000000
 Alle med bøtestraff3 76585329150241 03920201 975141
 1-1 999 kroner1802101000050
 2 000-4 999 kroner40310842242372003113
 5 000-9 999 kroner1 05321157699421110030461
 10 000-19 999 kroner1 2933475501125332081154
 20 000-49 999 kroner78613117011040063110
 50 000 kroner og over212701080001933
 
¬ Ubetinget fengsel aleneI alt5 8853221 5041 6242441 0873420484584
 Alle med ubetinget fengselsstraff5 8853221 5041 6242441 0873420484584
 Ubetinget 1-29 dager1 225641912851177700381119
 Ubetinget 30-59 dager1 05299245257617442075190
 Ubetinget 60-89 dager6263121918561034001662
 Ubetinget 3-5 måneder1 0024631636438158700766
 Ubetinget 6-11 måneder8742530129431133200583
 Ubetinget 1-2 år7494520416548216800063
 Ubetinget 3-4 år201102726676920000
 Ubetinget 5-6 år761119292600000
 Ubetinget 7-8 år381010141200001
 Ubetinget 9-10 år100001900000
 Ubetinget 11 år og over32001931000000
 
¬ Ubetinget og betinget fengselI alt2 12018263060411944814004776
 Alle med ubetinget fengselsstraff2 12018263060411944814004776
 Ubetinget 1-29 dager2571850663752002122
 Ubetinget 30-59 dager48956136144131071001418
 Ubetinget 60-89 dager255237380184240069
 Ubetinget 3-5 måneder504331701562897400412
 Ubetinget 6-11 måneder35831146961656000112
 Ubetinget 1-2 år244215261366830003
 Ubetinget 3-4 år120315200010
 Ubetinget 5-6 år10000100000
 Ubetinget 7-8 år00000000000
 Ubetinget 9-10 år00000000000
 Ubetinget 11 år og over00000000000
 Alle med betinget fengselsstraff2 12018263060411944814004776
 Betinget 1-29 dager2291348632662002114
 Betinget 30-59 dager53844152162191211001524
 Betinget 60-89 dager412251381431864300417
 Betinget 3-5 måneder556532011582992400613
 Betinget 6-11 måneder260347758225740017
 Betinget 1-2 år124131420284800001
 Betinget 3 år og over10001000000
 Alle med bøtestraff34819126531971003516
 1-1 999 kroner00000000000
 2 000-4 999 kroner2311210600003
 5 000-9 999 kroner95242902900076
 10 000-19 999 kroner15476126048000102
 20 000-49 999 kroner676917113100164
 50 000 kroner og over93200100021
 
¬ Ubetinget fengsel og annenI alt2 55015209136446410001 65755
 Alle med ubetinget fengselsstraff2 55015209136446410001 65755
 Ubetinget 1-29 dager1 465216802251001 2076
 Ubetinget 30-59 dager66745746014460038822
 Ubetinget 60-89 dager13512825038200356
 Ubetinget 3-5 måneder116531201320001611
 Ubetinget 6-11 måneder11626020112100119
 Ubetinget 1-2 år481171421300001
 Ubetinget 3-4 år10010000000
 Ubetinget 5-6 år20020000000
 Ubetinget 7-8 år00000000000
 Ubetinget 9-10 år00000000000
 Ubetinget 11 år og over00000000000
 Alle med bøtestraff2 4731118310444538001 65753
 1-1 999 kroner10000000010
 2 000-4 999 kroner741213015100312
 5 000-9 999 kroner3541722619510014612
 10 000-19 999 kroner96136660220750059424
 20 000-49 999 kroner90332314111810072914
 50 000 kroner og over1803110180001561

Tabell 8 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Gjennomsnittlig antall dager fengsel og kroner bøtestraff
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig antall dager med betinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)Gjennomsnittlig antall dager med ubetinget fengselsstraffGjennomsnittlig bøtestraff (kr)
2014
Alle typer lovbrudd5 050561922 69013 2879 83815 714582716 16126715010515 6765321 465
¬ Forbrytelser21 71371242023 68510 41515 59560339 13230015510814 88610015 054
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven31 91173252037 88511 43815 02060347 57930815610813 25212414 102
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet003000000003000000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode0000000000000000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene0000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode0000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter0000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste5 5000005 50000000000000
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste0000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)0000000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet0000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste5 5000005 50000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet12 034487309 083013 58334367 64669806120 1258913 818
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann11 1904965010 333013 58337397 80059765818 3579711 414
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann14 350283608 0000024176 10029936632 5003120 000
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming42 5008723900000003431158707542 500
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet8 5002519507 7500002510 000250000300
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred6 2714414405 9383 80010 00029205 667184387811 6678714 500
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.0000000000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering0000000000000000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.0000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)3 0000003 00000000000000
¬¬¬¬ Innbrudd6 3954811306 0303 60010 00031205 667137409011 6678714 500
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred4 6002335004 7504 000015005103030000
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse6 5126432405 6157 54217 10260307 43644116913311 2958616 812
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann10 0006531 2670000540001 75222069001 98010 000
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann7 00003604 0000000000003610 000
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)6 547377005 6617 60616 12241287 39681585512 1725517 165
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)12 08526476700022 1254052204 3339593442487 62529613 107
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse5 2668535205 0185 6670915110 13357522916605310 000
¬¬¬ Falsk forklaring108 222334400800 0000363021 80045141625 0003320 000
¬¬¬ Falsk anklage24 13315514808 500001992110 00015522113630 0008032 000
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage10 286242908 50000242110 00028202504114 000
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage36 25020820800002860026725515530 0009137 143
¬¬¬ Pengefalsk0000000000000000
¬¬¬ Dokumentfalsk10 4494993010 6867 4297 92058347 85787986212 83312311 500
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument10 9245093011 2898 1677 92060347 951881006412 83312311 500
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument5 943267106 0913 000018304 000736030000
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk6 188217006 1880021007000000
¬¬¬ Seksualforbrytelser12 451183802012 74013 0000158537 6461 05429920225 50039014 500
¬¬¬¬ Voldtekt04531 56100000001 699655453000
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.0000000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs0000000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk001 26000000001 26000000
¬¬¬¬ Incest001 12500000001 12500000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn12 58325778200002911306 6671 01237022425 50037515 000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år5 0005671 85000007282705 0002 046480340000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år04151 0650000260001 280678405000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år14 1001072770000125607 50034617310425 50037515 000
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang16 000218408000018000570296223054016 000
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år10 00062115011 5000080307 0001349756000
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd8 239476308 3456 000038604 500568055000
¬¬¬¬ Pornografi9 42994180010 27310 000050497 875208138131027012 000
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser17 36684104017 79823 333021348 611105103188000
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold15 62515538608 0000012712010 00048926015929 50024612 000
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.0000000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap0151800000150018000000
¬¬¬¬ Bortføring av barn8 0008316208 00000750017015090000
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold17 833153326000017612010 00040623115249 00024612 000
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold10 0002288420000180001 04551023210 00000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold0120150000000024060120000
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet8 9986110607 54917 11710 00056387 528109926813 92514011 260
¬¬¬¬ Trusler8 936579907 47517 11710 00052397 314100866213 92514011 260
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse15 00099239015 00000961815 000351149109000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet03602260000000159360360000
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred8 4966328608 1049 0905 50047328 9043421248114 82419414 711
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse8 299376808 1069 0905 50036327 71176474115 0006417 053
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse12 53810022407 813001257518 0002451629815 22219912 400
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse002 49600000002 49600000
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse13 00035620000272513 364368010010 00027012 500
¬¬¬¬ Drapsforsøk10 0007202 24100000002 34072072001 98010 000
¬¬¬¬ Drap005 05000000005 05000000
¬¬¬¬ Uaktsomt drap18 333732380000300022812080053018 333
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred06483000000008364000
¬¬¬ Ærekrenkelse2 0000002 00000000000000
¬¬¬ Underslag7 3895814307 2318 050043306 89316311810636 250300
¬¬¬¬ Simpelt underslag7 077324607 2318 050031306 269563144000
¬¬¬¬ Grovt underslag22 08311416600001163815 00018914012236 250300
¬¬¬ Tyveri7 2347318606 8108 50910 50061456 736204158959 58415210 880
¬¬¬¬ Simpelt tyveri6 8314810506 5848 9507 14340407 460108956610 17411515 228
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager7 028418206 8299 8007 50037246 00082786810 0009012 500
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk6 7815110206 6508 7436 66742437 700107797013 00012714 286
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte7 7445011207 250010 00029489 700112109588 0001276 384
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus8 3755110406 77300434810 0009713575012011 500
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon7 2835511406 6946 000062396 750130116834 0006030 000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel8 4305712006 2677 000043607 3331031496314 1676075 000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant5 763628305 9170090213 0001204575000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe6 2696415006 2270030213 0006019513510 00000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri5 8884711005 60612 000024285 875123716802103 000
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri6 5813910006 38205 00035346 85712359514 66711313 722
¬¬¬¬ Grovt tyveri8 4799622409 3614 10012 50086484 9462401881108 7541888 379
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager8 7359319308 83308 33357415 4002051721149 60713510 143
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte7 8139429707 0294 10013 00075574 2273661891068 6092038 571
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus9 235100198012 2500072455 00019918511210 0002138 300
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon7 563114183011 0000073684 50018014014310 0003306 500
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel8 66710425008 556030 00090586 0002422731188 3002059 000
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri8 6889218909 98608 750112414 733199139987 8891646 208
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy9 5495911407 652010 75036577 032961337312 30811811 732
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil9 8636210708 037012 37540647 423891247215 33310911 000
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel9 4005620407 600000243 000240168666 50024020 000
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy8 3794511906 92907 50024225 50099153814 50013914 286
¬¬¬ Utpressing og ran13 455177419010 000011 33321618030 00050328816715 2503086 500
¬¬¬¬ Utpressing19 25092244010 000027 0006518030 0003301809010 00000
¬¬¬¬ Ran8 6001722960003 5002510034024715413 00011010 000
¬¬¬¬ Grovt ran14 00033085700003600088670732625 0009003 000
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran045000004500000000
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 115 3685810302 056 4559 50027 16741307 3891021088543 2736618 571
¬¬¬¬ Bedrageri9 491447207 2509 50018 60037297 11967846156 6256618 571
¬¬¬¬ Grovt bedrageri314 0001383270613 000001246018 33347018914910 00000
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri7 4553642011 2500035255 6674737403 00000
¬¬¬¬ Utroskap5 000360000045185 000000000
¬¬¬¬ Grov utroskap40 00019829200070 0003009010 000567195199000
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.6 00030006 000003000000000
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap58 005 800308263058 005 8000000053473308000
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold16 7697160016 63615 00001202120 0006000000
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel0000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold16 7697160016 63615 00001202120 0006000000
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)6 7498020606 2986 64116 000994211 12527514710531 5005712 875
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk6 599364106 2326 6417 500333011 80644456103415 000
¬¬¬¬ Grovt skadeverk11 06314435308 950033 0001541505 00044620313031 5001506 500
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet0000000000000000
¬¬¬ Åger og lykkespill001800000001800000
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold0000000000000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking7 1097018806 8576 60030 00068537 84324799808 4121287 167
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking7 0966212006 8576 60030 00066537 77914575678 3131287 167
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking10 0001154050000840049118512610 00000
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking10 00045120000004510 00012000000
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven4 407283903 5306 01313 750342715 48457334115 5003516 190
¬¬¬ Narkotika, bruk4 445253703 2495 85114 563362515 48351283015 9233515 805
¬¬¬ Narkotika, besittelse4 335414603 9156 44710 500303815 89769527510 0003617 744
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven4 958382604 6153 66700387 50000002626 000
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift34 188168304024 1250011415050 00037626418437 00020045 000
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov9 0002718000014189 000211674000
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven35 593110182032 05033 360100 00009466 667228132138200 00014394 500
¬¬¬ Manglende selvangivelse31 3402033030 88725 667002070 000210004539 000
¬¬¬ Skattesvik43 329125206034 54325 000100 000011665 714263132138200 000240150 000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven64 800000064 8000000000000
¬¬ Forbrytelse mot tolloven37 1865081039 99530 0000673620 0008351456 50000
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)38 9934372042 71830 0000473012 5007265555 00000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven32 29463193032 73300876050 00024730308 00000
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven10 00000010 00000000000000
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)0000000000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)0000000000000000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven10 00000010 00000000000000
¬¬ Forbrytelse mot andre lover20 87088249021 13315 65310 000774913 00028011611535 25011033 333
¬ Forseelser3 75824312 6908 2479 60816 048382321 69935514121 7632824 559
¬¬ Forseelse mot straffeloven5 459327105 3728 063036247 8247536405 00000
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)4 2600004 26000000000000
¬¬¬ Naskeri2 641302602 6303 961038145 000243030000
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred7 364223007 3208 499022238 00003015000
¬¬¬ Telefonsjikane6 158012006 1606 125000012000000
¬¬¬ Sjøfartsforseelse5 517212104 7418 333021215 0002100000
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven6 664377406 5398 524043268 3337737445 00000
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven3 52223282 8326 8358 51013 842402222 43827704121 8712824 591
¬¬¬ Promillekjøring22 706253008 49315 17615 207862426 90050804021 8712824 622
¬¬¬ Uten gyldig førerkort7 416263007 2879 41910 000452010 56729304504326 444
¬¬¬ Ulovlig hastighet3 09717202 9266 8417 9849 37518169 71420425201420 000
¬¬¬ Personskade6 881212206 8237 741019228 7892200000
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven3 16321322 2916 4567 7970172114 73234233003120 656
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven0000000000000000
¬¬¬ Drukkenskap0000000000000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse0000000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven0000000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene5 60502505 5188 24700002500000
¬¬¬ Demonstrasjon0000000000000000
¬¬¬ Urinering4 0400004 0276 1570000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene6 78302506 6948 42300002500000
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift16 480180016 50714 000001815 000000000
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov07614000000001476000
¬¬ Forseelse mot tolloven1 979273197114 85918 3700272713 0003100000
¬¬¬ Smugling (forseelse)1 838252197115 68717 9110152713 0002100000
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare2 0000002 00000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven11 7033550011 62122 500035005000000
¬¬ Forseelse mot alkoholloven3 08720003 0466 08000205 000000000
¬¬¬ Omsetting (forseelse)6 8570006 85700000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)5 8890005 88900000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven2 97420002 9316 08000205 000000000
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven100 11500094 561600 0000000000000
¬¬ Forseelse mot andre lover24 7593338026 00612 64637 000382810 87538364025 0004619 773

Tabell 9 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd, type reaksjon (utvalgte) og straffeutmåling. Absolutte tall
Alle typer reaksjoner¬ Forenklet forelegg alene¬ Forelegg alene¬ Bot ved dom alene¬ Samfunnsstraff og annen¬ Betinget fengsel alene¬ Betinget fengsel og bot¬ Ubetinget fengsel alene¬ Ubetinget og betinget fengsel¬ Ubetinget fengsel og annen
Straffereaksjoner i altStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffReaksjoner uten fengsel- eller bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med betinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraffStraffereaksjoner med ubetinget fengselsstraffStraffereaksjoner med bøtestraff
2014
Alle typer lovbrudd302 646286 0437 46010 5557 275224 88452 8681 5451591 5693 7653 7655 8852 1202 1203482 5502 473
¬ Forbrytelser32 60520 5895 1198 0583 618017 2594401171 4361 6591 6595 1592 0182 018308881805
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven22 78812 0094 7367 4492 77509 4092511051 3901 3931 3934 8621 9471 947285640565
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet100100000000100000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000000000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene000000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste440000400000000000
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste440000400000000000
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet8701022515641560606954141407114114164333
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann750872094961350306733535359100100143729
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann8110313716010022553044232
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming302102730000000151010022
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet931420200011300010
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred143100142319089216331655322
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000000000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering000000000000000000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)110000100000000000
¬¬¬¬ Innbrudd12894122014084115331444322
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1452350410100211000
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse8 4125 7551 6751 71281004 50691494368048041 04543443483233222
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann1314930000100533011
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann320100100000000011
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)7 2945 3741 4571 08669404 187884141078678661826126167207205
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)702411886026800082033416164164162214
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse40033726144503183051515666021
¬¬¬ Falsk forklaring7591552800109554911122
¬¬¬ Falsk anklage50151433604006111777199
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage21741130400211811022
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage298102230000400966177
¬¬¬ Pengefalsk200020000000000000
¬¬¬ Dokumentfalsk75244797243730352753042421882525123029
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument68940493234640311652841411802424123029
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument503538603310111711000
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk1381130800100100000
¬¬¬ Seksualforbrytelser80334818736749031180412424244119119144
¬¬¬¬ Voldtekt980129170000000791212000
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk500410000000400000
¬¬¬¬ Incest200200000000200000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn20267916217000017331045656122
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år331924300004112133000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år690255680000300362020000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år10054582600001022473333122
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang13181200000100477011
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år5963137604001022181919000
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd182161979015540522522000
¬¬¬¬ Pornografi75213343501110788241818011
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser1671531594014130199455000
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold269810922825010014111269494284
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap403100000300100000
¬¬¬¬ Bortføring av barn814500100200322000
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold2216891912100008111038080184
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold321122920000100181111100
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold401220000000111000
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet819194256414171010264843636250135135202925
¬¬¬¬ Trusler784192237393166010164773535240124124202925
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse32218185010071181010000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet301300000000211000
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred3 1641 3535271 22547201 1496221747878889275275176145
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse2 1391 29529437735001 1416221426464265888872419
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse891401987521050800223354817317393120
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse600510000000500000
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse4514232320000911111833122
¬¬¬¬ Drapsforsøk261120600000001811011
¬¬¬¬ Drap250018700000001800000
¬¬¬¬ Uaktsomt drap283726100001001766033
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred404400000000044000
¬¬¬ Ærekrenkelse110000100000000000
¬¬¬ Underslag298144826263011140292828362525110
¬¬¬¬ Simpelt underslag216141561237011140252626755000
¬¬¬¬ Grovt underslag8232650260000422292020110
¬¬¬ Tyveri4 1482 3187241 43044701 850222419717817891534934995166149
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 4421 84928833222001 671207911011012079696232927
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager1751292531701142213662166243
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk1 3721 1199111012101 060143343030752727587
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte102562438120380131010241111433
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus432013174011004771322022
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon50301581201810388344211
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel1135731441104310866261717611
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant231932101800111111000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe221363401100311122100
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri734016255033204441688011
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri469366645443032501182828271818399
¬¬¬¬ Grovt tyveri1 4443173619701910133211914646665224224598166
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager358687925151027031610101805353141814
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte3527910724746017252411111497272232621
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus6917224514040051118161621110
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon4881534602004222299133
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel146335796190901147750363610106
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri471112812975507402281515246383891312
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy262152751283604606153131432929135656
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1931135895300270411262627212194747
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel13104610500011133222
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy562913275014024441555277
¬¬¬ Utpressing og ran266119219349010319111177272442
¬¬¬¬ Utpressing1348700101311344100
¬¬¬¬ Ran2055751434600021400796161231
¬¬¬¬ Grovt ran472843300001003577111
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran101000000100000000
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 369265503632296014336193959540521521511127
¬¬¬¬ Bedrageri1 17423540751726401283517284843541511518127
¬¬¬¬ Grovt bedrageri86104059120500733293030200
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri601131291104001066141515100
¬¬¬¬ Utroskap613030000211000000
¬¬¬¬ Grov utroskap27219231000111161717000
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.211000100100000000
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap1452450500000222000
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold181321301110111100000
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel000000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold181321301110111100000
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)61447754576804113432020203314141108
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk5464613227540401342918181455086
¬¬¬¬ Grovt skadeverk68162230140100111221999122
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet000000000000000000
¬¬¬ Åger og lykkespill100100000000100000
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold000000000000000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking7094451342115803571023635351226363172624
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking650443114160560357102313434854949162624
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking571195020000500361414100
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking211100000011100000
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven8 1327 28026129879106 64714010823623648171714233233
¬¬¬ Narkotika, bruk5 0704 40521423662603 910888619519532131313191191
¬¬¬ Narkotika, besittelse2 9852 804456115902 67249223939164414141
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven777121606530022000011
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift418192930400411121414132
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov17214510000922233000
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven25423914145022051099755222
¬¬¬ Manglende selvangivelse159156222015030022100011
¬¬¬ Skattesvik94821212307011077655211
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven110000010000000000
¬¬ Forbrytelse mot tolloven174631610520551065510055200
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)1474610972040103449433100
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven271768001500311622100
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven110000100000000000
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)000000000000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)000000000000000000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven110000100000000000
¬¬ Forbrytelse mot andre lover1 198987591584109234311913131282727433
¬ Forseelser270 041265 4542 3412 4973 657224 88435 6091 105421332 1062 106726102102401 6691 668
¬¬ Forseelse mot straffeloven10 3728 418421091 83208 1412590141717981111100
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)8070001007000000000000
¬¬¬ Naskeri4 2423 063441 17303 039230211311000
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred3 7843 48710129303 3561250366011000
¬¬¬ Telefonsjikane11679013607540000100000
¬¬¬ Sjøfartsforseelse484222303290111200000
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven2 1021 6772610131701 5699808999299100
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven234 003232 2162 0882 1881 224207 69420 22659138661 9751 9754844747351 6571 657
¬¬¬ Promillekjøring3 9013 7831 4921 7323906083829131 4421 442643737351 6311 631
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 5184 1169514324803 97759120707012955099
¬¬¬ Ulovlig hastighet185 451184 906401258273177 2017 06125281538338325433011
¬¬¬ Personskade1 2601 14831109001 0973201219191000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven38 87338 263694557430 4937 483210066161272201616
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven000000000000000000
¬¬¬ Drukkenskap000000000000000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 9522 8250112002 735900000100000
¬¬¬ Demonstrasjon600000000000000000
¬¬¬ Urinering1 2641 213005101 20670000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene1 6821 612016901 529830000100000
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift152148104014610011000000
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov201110000000011000
¬¬ Forseelse mot tolloven18 57518 53113112717 1901 3132005881100000
¬¬¬ Smugling (forseelse)18 28918 2641071517 1901 048180288700000
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare110000100000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven2852663412026420300400000
¬¬ Forseelse mot alkoholloven5084752033046850022000000
¬¬¬ Omsetting (forseelse)770000700000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)1190020900000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven4904592031045250022000000
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven989100709010000000000
¬¬ Forseelse mot andre lover3 3792 75019418740902 490138448103103132434341211

Tabell 10 
Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter hovedlovbruddsgruppe, type reaksjon og type rettsinstans. Absolutte tall
Alle typer rettsinstanserPåtalemyndighetTingrettLagmannsrettHøyesterett
2014
Alle lovbruddsgrupper302 646282 99118 4591 16531
Økonomisk kriminalitet1 8671 016776723
Annen vinningskriminalitet29 48925 6143 7151591
Voldskriminalitet5 0081 5923 06333815
Seksualkriminalitet8053353081584
Narkotikakriminalitet16 52612 2733 9612884
Skadeverk69554314930
Miljøkriminalitet8037683140
Arbeidsmiljøkriminalitet9897100
Trafikkriminalitet234 273229 1845 013760
Annen kriminalitet13 08211 5691 442674
 
Alle typer reaksjoner302 646282 99118 4591 16531
Betinget påtaleunnlatelse5 2385 238000
Forenklet forelegg224 884224 884000
Forelegg52 86852 868000
Bot ved dom1 54501 506390
Samfunnsstraff2 15502 073802
¬ Samfunnsstraff alene1 99501 916772
¬ Samfunnsstraff og annen160015730
Betinget fengsel5 33405 2041273
¬ Betinget fengsel alene1 56901 496703
¬ Betinget fengsel og bot3 76503 708570
Ubetinget fengsel10 55519 62290725
¬ Ubetinget fengsel alene5 88505 21365121
¬ Ubetinget og betinget fengsel2 12001 9052114
¬ Ubetinget fengsel og annen2 55012 504450
Særreaksjon eller annen type reaksjon67054121
¬ Forvaring140491
¬ Tvunget psykisk helsevern2702430
¬ Tvungen omsorg10100
¬ Annen type reaksjon2502500

Tabell 11 
Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall

Straffereaksjoner, etter type hovedlovbrudd og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall
I altAlle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret¬ Tidligere registrert i reaksjonsregisteret¬ Ikke tidligere registrert i reaksjonsregisteret¬ Uoppgitt om tidligere registrert i reaksjonsregisteretUten kartlagt registrering i reaksjonsregisteret
2014
Alle typer lovbrudd302 64637 78922 43315 3560264 857
¬ Forbrytelser32 60532 59320 05512 538012
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven22 78822 78413 9748 81004
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet111000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste441300
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste441300
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet87087064222800
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann75075054320700
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann8181671400
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming303026400
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet996300
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred143143806300
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering000000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)111000
¬¬¬¬ Innbrudd128128765200
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred141431100
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse8 4128 4125 6972 71500
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann13135800
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann331200
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)7 2947 2945 0322 26200
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)70270248621600
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse40040017322700
¬¬¬ Falsk forklaring7575284700
¬¬¬ Falsk anklage5050252500
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage212151600
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage292920900
¬¬¬ Pengefalsk222000
¬¬¬ Dokumentfalsk75274830144704
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument68968928940000
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument504673904
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk13135800
¬¬¬ Seksualforbrytelser80380335944400
¬¬¬¬ Voldtekt9898593900
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk554100
¬¬¬¬ Incest221100
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn2022029011200
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år3333151800
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år6969303900
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år100100455500
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang13135800
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år5959223700
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd1821827910300
¬¬¬¬ Pornografi7575304500
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser167167699800
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold26926914612300
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap441300
¬¬¬¬ Bortføring av barn885300
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold22122112010100
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold3232171500
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold443100
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet81981960321600
¬¬¬¬ Trusler78478458619800
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse3232151700
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet332100
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred3 1643 1641 7731 39100
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse2 1392 1391 0951 04400
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse89189160928200
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse665100
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse4545192600
¬¬¬¬ Drapsforsøk262618800
¬¬¬¬ Drap252517800
¬¬¬¬ Uaktsomt drap2828101800
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred440400
¬¬¬ Ærekrenkelse110100
¬¬¬ Underslag2982988821000
¬¬¬¬ Simpelt underslag2162167314300
¬¬¬¬ Grovt underslag8282156700
¬¬¬ Tyveri4 1484 1482 5271 62100
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 4422 4421 3001 14200
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager175175868900
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk1 3721 37263373900
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte102102802200
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus434339400
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon5050311900
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel113113842900
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant2323131000
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe222213900
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri7373591400
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri46946926220700
¬¬¬¬ Grovt tyveri1 4441 4441 01043400
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager35835825510300
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte3523522658700
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus696964500
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon484845300
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel1461461222400
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri47147125921200
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy2622622174500
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1931931623100
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel131310300
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy5656451100
¬¬¬ Utpressing og ran2662661986800
¬¬¬¬ Utpressing131312100
¬¬¬¬ Ran2052051525300
¬¬¬¬ Grovt ran4747331400
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran111000
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 3691 36972064900
¬¬¬¬ Bedrageri1 1741 17460756700
¬¬¬¬ Grovt bedrageri8686533300
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri6060342600
¬¬¬¬ Utroskap663300
¬¬¬¬ Grov utroskap2727161100
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.222000
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap14145900
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold181861200
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold181861200
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)61461435126300
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk54654631223400
¬¬¬¬ Grovt skadeverk6868392900
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet000000
¬¬¬ Åger og lykkespill111000
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking70970942528400
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking65065040224800
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking5757213600
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking222000
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven8 1328 1325 3552 77700
¬¬¬ Narkotika, bruk5 0705 0703 1291 94100
¬¬¬ Narkotika, besittelse2 9852 9852 18979600
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven7777374000
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift4141271400
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov171761100
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven25425414411000
¬¬¬ Manglende selvangivelse159159906900
¬¬¬ Skattesvik9494534100
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven111000
¬¬ Forbrytelse mot tolloven1741745112300
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)1471474110600
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven2727101700
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven110100
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)000000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven110100
¬¬ Forbrytelse mot andre lover1 1981 19049869208
¬ Forseelser270 0415 1962 3782 8180264 845
¬¬ Forseelse mot straffeloven10 37217311360010 199
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)80000080
¬¬¬ Naskeri4 2422415904 218
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred3 7841910903 765
¬¬¬ Telefonsjikane1161100115
¬¬¬ Sjøfartsforseelse48440044
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven2 102125834201 977
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven234 0034 5161 9942 5220229 487
¬¬¬ Promillekjøring3 9013 2291 4421 7870672
¬¬¬ Uten gyldig førerkort4 5182542282604 264
¬¬¬ Ulovlig hastighet185 4518692676020184 582
¬¬¬ Personskade1 2604343901 217
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven38 8731215368038 752
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven000000
¬¬¬ Drukkenskap000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 95271602 945
¬¬¬ Demonstrasjon660600
¬¬¬ Urinering1 26400001 264
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene1 68211001 681
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift1523210149
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov210101
¬¬ Forseelse mot tolloven18 575261115018 549
¬¬¬ Smugling (forseelse)18 28919910018 270
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare100001
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven2857250278
¬¬ Forseelse mot alkoholloven5082020506
¬¬¬ Omsetting (forseelse)700007
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)11000011
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven4902020488
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven98000098
¬¬ Forseelse mot andre lover3 37946825721102 911

Tabell 12 
Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter hovedlovbruddsgruppe (forbrytelsesgruppe), type reaksjon (utvalgte) og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall

Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter hovedlovbruddsgruppe (forbrytelsesgruppe), type reaksjon (utvalgte) og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall
I altAlle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret¬ Tidligere registrert i reaksjonsregisteret¬ Ikke tidligere registrert i reaksjonsregisteret¬ Uoppgitt om tidligere registrert i reaksjonsregisteretUten kartlagt registrering i reaksjonsregisteret
2014
Alle lovbruddsgrupper32 60532 59320 05512 538012
Økonomisk kriminalitet1 1731 17350866500
Annen vinningskriminalitet6 5596 5593 8702 68900
Voldskriminalitet4 9994 9993 0611 93800
Seksualkriminalitet80380335944400
Narkotikakriminalitet16 52616 52611 0495 47700
Skadeverk61561535226300
Miljøkriminalitet201731403
Annen kriminalitet1 9101 9018531 04809
 
Alle typer reaksjoner32 60532 59320 05512 538012
Betinget påtaleunnlatelse1 8891 8885061 38201
Forelegg17 25917 24810 0907 158011
Bot ved dom44044031013000
Samfunnsstraff1 8051 8051 22458100
Betinget fengsel3 0953 0952 14794800
Ubetinget fengsel8 0588 0585 7312 32700
Særreaksjon eller annen type reaksjon5959471200

Tabell 13 
Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter hovedlovbruddsgruppe (forbrytelsesgruppe), alder og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall

Straffereaksjoner i forbrytelsessaker, etter hovedlovbruddsgruppe (forbrytelsesgruppe), alder og tidligere registrering i reaksjonsregisteret. Absolutte tall
I altAlle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret¬ Tidligere registrert i reaksjonsregisteret¬ Ikke tidligere registrert i reaksjonsregisteret¬ Uoppgitt om tidligere registrert i reaksjonsregisteretUten kartlagt registrering i reaksjonsregisteret
2014
Alle lovbruddsgrupper32 60532 59320 05512 538012
Alle aldre 15 år og over32 53432 52320 05212 471011
15-17 år1 9381 9385491 38900
18-20 år4 5864 5852 1322 45301
21-24 år5 7055 7043 4742 23001
25-29 år5 3925 3903 6151 77502
30-39 år7 3457 3445 0042 34001
40-49 år4 9694 9673 5711 39602
50-59 år2 0662 0631 44961403
60 år og over53353225827401
Uoppgitt alder717036701
 
Økonomisk kriminalitet1 1731 17350866500
Alle aldre 15 år og over1 1351 13550862700
15-17 år660600
18-20 år3232112100
21-24 år8484325200
25-29 år131131567500
30-39 år30530513816700
40-49 år33833815917900
50-59 år184184939100
60 år og over5555193600
Uoppgitt alder383803800
 
Annen vinningskriminalitet6 5596 5593 8702 68900
Alle aldre 15 år og over6 5596 5593 8702 68900
15-17 år30630610520100
18-20 år69469432337100
21-24 år98198152845300
25-29 år1 1081 10865545300
30-39 år1 7771 7771 13963800
40-49 år1 1921 19281737500
50-59 år40540526014500
60 år og over9696435300
Uoppgitt alder000000
 
Voldskriminalitet4 9994 9993 0611 93800
Alle aldre 15 år og over4 9994 9993 0611 93800
15-17 år33433410522900
18-20 år67067033333700
21-24 år83583551931600
25-29 år78478455722700
30-39 år1 0491 04969635300
40-49 år81881853728100
50-59 år38438425413000
60 år og over125125606500
Uoppgitt alder000000
 
Seksualkriminalitet80380335944400
Alle aldre 15 år og over80380335944400
15-17 år434353800
18-20 år7979265300
21-24 år9595385700
25-29 år106106495700
30-39 år170170828800
40-49 år159159857400
50-59 år8383414200
60 år og over6868333500
Uoppgitt alder000000
 
Narkotikakriminalitet16 52616 52611 0495 47700
Alle aldre 15 år og over16 52516 52511 0495 47600
15-17 år1 1111 11131579600
18-20 år2 8222 8221 3461 47600
21-24 år3 3203 3202 1571 16300
25-29 år2 8332 8332 07875500
30-39 år3 4993 4992 65884100
40-49 år2 0572 0571 74231500
50-59 år7847846859900
60 år og over9999683100
Uoppgitt alder110100
 
Skadeverk61561535226300
Alle aldre 15 år og over61561535226300
15-17 år5555124300
18-20 år106106416500
21-24 år126126774900
25-29 år118118764200
30-39 år106106733300
40-49 år6767531400
50-59 år272718900
60 år og over10102800
Uoppgitt alder000000
 
Miljøkriminalitet201731403
Alle aldre 15 år og over14123902
15-17 år000000
18-20 år000000
21-24 år222000
25-29 år000000
30-39 år000000
40-49 år430301
50-59 år431201
60 år og over440400
Uoppgitt alder650501
 
Annen kriminalitet1 9101 9018531 04809
Alle aldre 15 år og over1 8841 8758501 02509
15-17 år838377600
18-20 år1831825213001
21-24 år26226112114001
25-29 år31231014416602
30-39 år43943821822001
40-49 år33433317815501
50-59 år195193979602
60 år og over7675334201
Uoppgitt alder262632300

Tabell 14 
Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffede personer, etter antall reaksjoner, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 reaksjon2 reaksjoner3 reaksjoner4 reaksjoner5 eller flere reaksjoner
2014
I alt269 588242 47222 9833 349573211
 
Alle aldre 15 år og over269 444242 32922 9833 348573211
15-17 år3 8303 4183377140
18-20 år15 67713 7061 6392714714
21-24 år22 07219 3332 2124138232
25-29 år27 48524 3492 6374047223
30-39 år55 22549 5044 84970212842
40-49 år62 75656 4575 36675712452
50-59 år44 50840 5013 4294707731
60 år og over37 89135 0612 5142603917
Uoppgitt alder1441430100
 
Begge kjønn260 130233 28522 7563 317570202
Menn196 052173 46118 9922 918506175
Kvinner64 07859 8243 7643996427
Uoppgitt kjønn9 4589 1872273239

Tabell 15 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe, alder og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2014
Straffede personer
Alle lovbruddsgrupper
I alt269 588269 4443 83015 67722 07227 48555 22562 75644 50837 891144
Begge kjønn260 130260 1303 81915 47021 48526 50353 07260 37942 61136 7910
Menn196 052196 0523 02912 26817 01020 68239 54943 39131 65228 4710
Kvinner64 07864 0787903 2024 4755 82113 52316 98810 9598 3200
Uoppgitt kjønn9 4589 314112075879822 1532 3771 8971 100144
Økonomisk kriminalitet
I alt1 7141 714633961744465513081000
Begge kjønn1 7141 714633961744465513081000
Menn1 4591 45952779142376466275890
Kvinner255255161732708533110
Uoppgitt kjønn00000000000
Annen vinningskriminalitet
I alt26 20126 1716741 5112 2713 0416 0005 3274 0113 33630
Begge kjønn22 59922 5996661 4202 0492 6635 0864 4403 2772 9980
Menn16 81116 8114441 0831 6002 1644 1313 2932 2221 8740
Kvinner5 7885 7882223374494999551 1471 0551 1240
Uoppgitt kjønn3 6023 57289122237891488773433830
Voldskriminalitet
I alt4 4374 4372825837366909277433591170
Begge kjønn4 4374 4372825837366909277433591170
Menn3 8753 8752355026546188016433181040
Kvinner5625624781827212610041130
Uoppgitt kjønn00000000000
Seksualkriminalitet
I alt7727724576939916014982680
Begge kjønn7727724576939916014982680
Menn7577574076929615514882680
Kvinner1515501351000
Uoppgitt kjønn00000000000
Narkotikakriminalitet
I alt13 32613 3269162 2242 6412 2522 8651 682657890
Begge kjønn13 32613 3269162 2242 6412 2522 8651 682657890
Menn11 25111 2517251 8872 2811 9312 4581 358536750
Kvinner2 0752 075191337360321407324121140
Uoppgitt kjønn00000000000
Skadeverk
I alt555555529711210589623080
Begge kjønn555555529711210589623080
Menn50250249881009882522580
Kvinner535339127710500
Uoppgitt kjønn00000000000
Miljøkriminalitet
I alt65665627365958841351401170
Begge kjønn65665627365958841351401170
Menn62462425325556831251331150
Kvinner32322442110720
Uoppgitt kjønn00000000000
Arbeidsmiljøkriminalitet
I alt23230001412420
Begge kjønn23230001412420
Menn23230001412420
Kvinner00000000000
Uoppgitt kjønn00000000000
Trafikkriminalitet
I alt211 519211 4051 3729 61114 23819 34842 58252 63038 02633 598114
Begge kjønn205 663205 6631 3699 49513 87318 74441 34351 14036 86332 8360
Menn151 754151 7541 1797 32010 52914 01829 61136 02427 31125 7620
Kvinner53 90953 9091902 1753 3444 72611 73215 1169 5527 0740
Uoppgitt kjønn5 8565 74231163656041 2391 4901 163762114
Annen kriminalitet
I alt10 38510 3854561 5061 8261 7172 0681 4658914560
Begge kjønn10 38510 3854561 5061 8261 7172 0681 4658914560
Menn8 9968 9963271 2531 6201 5581 8481 2707463740
Kvinner1 3891 389129253206159220195145820
Uoppgitt kjønn00000000000
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupper
I alt63,6863,6519,8278,5179,4977,7980,2284,0168,2333,78..
Begge kjønn61,4561,4519,7777,4777,3775,0177,1080,8365,3232,80..
Menn92,4292,4230,47119,08119,27115,04111,32112,6994,9554,44..
Kvinner30,3430,348,4233,1333,1333,5440,5946,9334,3613,89..
Uoppgitt kjønn......................
Økonomisk kriminalitet
I alt0,400,400,030,170,350,490,650,740,470,09..
Begge kjønn0,400,400,030,170,350,490,650,740,470,09..
Menn0,690,690,050,260,550,791,061,210,820,17..
Kvinner0,120,120,010,060,130,180,210,230,100,02..
Uoppgitt kjønn......................
Annen vinningskriminalitet
I alt6,196,183,497,578,188,618,727,136,152,97..
Begge kjønn5,345,343,457,117,387,547,395,945,022,67..
Menn7,927,924,4710,5111,2212,0411,638,556,673,58..
Kvinner2,742,742,373,493,322,882,873,173,311,88..
Uoppgitt kjønn......................
Voldskriminalitet
I alt1,051,051,462,922,651,951,350,990,550,10..
Begge kjønn1,051,051,462,922,651,951,350,990,550,10..
Menn1,831,832,364,874,593,442,251,670,950,20..
Kvinner0,270,270,500,840,610,410,380,280,130,02..
Uoppgitt kjønn......................
Seksualkriminalitet
I alt0,180,180,230,380,330,280,230,200,130,06..
Begge kjønn0,180,180,230,380,330,280,230,200,130,06..
Menn0,360,360,400,740,650,530,440,380,250,13..
Kvinner0,010,010,050,000,010,020,020,000,000,00..
Uoppgitt kjønn......................
Narkotikakriminalitet
I alt3,153,154,7411,149,516,374,162,251,010,08..
Begge kjønn3,153,154,7411,149,516,374,162,251,010,08..
Menn5,305,307,2918,3215,9910,746,923,531,610,14..
Kvinner0,980,982,043,492,671,851,220,900,380,02..
Uoppgitt kjønn......................
Skadeverk
I alt0,130,130,270,490,400,300,130,080,050,01..
Begge kjønn0,130,130,270,490,400,300,130,080,050,01..
Menn0,240,240,490,850,700,550,230,140,070,02..
Kvinner0,030,030,030,090,090,040,020,030,020,00..
Uoppgitt kjønn......................
Miljøkriminalitet
I alt0,150,150,140,180,210,160,120,180,210,10..
Begge kjønn0,150,150,140,180,210,160,120,180,210,10..
Menn0,290,290,250,310,390,310,230,320,400,22..
Kvinner0,020,020,020,040,030,010,000,030,020,00..
Uoppgitt kjønn......................
Arbeidsmiljøkriminalitet
I alt0,010,010,000,000,000,000,010,020,010,00..
Begge kjønn0,010,010,000,000,000,000,010,020,010,00..
Menn0,010,010,000,000,000,010,010,030,010,00..
Kvinner0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00..
Uoppgitt kjønn......................
Trafikkriminalitet
I alt49,9649,947,1048,1351,2754,7661,8670,4658,2929,95..
Begge kjønn48,5848,587,0947,5549,9653,0560,0668,4656,5129,27..
Menn71,5371,5311,8671,0573,8377,9883,3593,5681,9349,26..
Kvinner25,5325,532,0322,5024,7627,2335,2241,7629,9511,81..
Uoppgitt kjønn......................
Annen kriminalitet
I alt2,452,452,367,546,584,863,001,961,370,41..
Begge kjønn2,452,452,367,546,584,863,001,961,370,41..
Menn4,244,243,2912,1611,368,675,203,302,240,72..
Kvinner0,660,661,382,621,530,920,660,540,450,14..
Uoppgitt kjønn......................

Tabell 16 
Straffede personer, etter hovedlovbruddskategori, alder (gruppert og ettårig) og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddskategori, alder (gruppert og ettårig) og kjønn. Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altForbrytelserForseelser
I altBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønnI altBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønnI altBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2014
Straffede personer
I alt269 588260 130196 05264 0789 45827 94427 94423 5214 4230241 644232 186172 53159 6559 458
Alle aldre 15 år og over269 444260 130196 05264 0789 31427 94427 94423 5214 4230241 500232 186172 53159 6559 314
15-17 år3 8303 8193 029790111 6561 6561 33132502 1742 1631 69846511
18-20 år15 67715 47012 2683 2022073 8243 8243 222602011 85311 6469 0462 600207
21-24 år22 07221 48517 0104 4755874 7974 7974 115682017 27516 68812 8953 793587
25-29 år27 48526 50320 6825 8219824 5654 5653 921644022 92021 93816 7615 177982
30-39 år55 22553 07239 54913 5232 1536 3656 3655 402963048 86046 70734 14712 5602 153
40-49 år62 75660 37943 39116 9882 3774 3644 3643 566798058 39256 01539 82516 1902 377
50-59 år44 50842 61131 65210 9591 8971 8701 8701 537333042 63840 74130 11510 6261 897
60 år og over37 89136 79128 4718 3201 10050350342776037 38836 28828 0448 2441 100
Uoppgitt alder14400014400000144000144
Ettårige aldersgrupper
I alt269 588260 130196 05264 0789 45827 94427 94423 5214 4230241 644232 186172 53159 6559 458
Alle aldre 15 år og over269 444260 130196 05264 0789 31427 94427 94423 5214 4230241 500232 186172 53159 6559 314
15 år55855540415132482481985003103072061013
16 år1 4821 4791 193286357057045411609129097391703
17 år1 7901 7851 432353583883867915909529477531945
18 år4 9394 9043 946958351 1781 1781 00017803 7613 7262 94678035
19 år5 3395 2644 1331 131751 2961 2961 07821804 0433 9683 05591375
20 år5 3995 3024 1891 113971 3501 3501 14420604 0493 9523 04590797
21 år5 3995 2814 1861 0951181 2551 2551 08417104 1444 0263 102924118
22 år5 5465 4094 2901 1191371 2341 2341 04718704 3124 1753 243932137
23 år5 5285 3724 2491 1231561 1411 14197117004 3874 2313 278953156
24 år5 5995 4234 2851 1381761 1671 1671 01315404 4324 2563 272984176
25 år5 5725 3874 2521 1351851 0481 04891413404 5244 3393 3381 001185
26 år5 4685 2734 0871 18619590290275714504 5664 3713 3301 041195
27 år5 5335 3244 1951 12920992892880312504 6054 3963 3921 004209
28 år5 4665 2674 0741 19319989089075813204 5764 3773 3161 061199
29 år5 4465 2524 0741 17819479779768910804 6494 4553 3851 070194
30 år5 4845 2594 0551 20422582782771011704 6574 4323 3451 087225
31 år5 5385 3244 0661 25821474674664410204 7924 5783 4221 156214
32 år5 4685 2633 9971 26620573473463210204 7344 5293 3651 164205
33 år5 4105 2183 9181 30019272172160811304 6894 4973 3101 187192
34 år5 4455 2433 9321 3112026386385538504 8074 6053 3791 226202
35 år5 5855 3683 9521 41621759659649410204 9894 7723 4581 314217
36 år5 4135 2073 8171 3902065135134298404 9004 6943 3881 306206
37 år5 4415 2383 8791 3592035545544649004 8874 6843 4151 269203
38 år5 5855 3623 9161 4462235255254458005 0604 8373 4711 366223
39 år5 8565 5904 0171 5732665115114238805 3455 0793 5941 485266
40 år6 1735 9454 2921 6532285125124199305 6615 4333 8731 560228
41 år6 4586 2084 4981 7102505615614669505 8975 6474 0321 615250
42 år6 4756 2494 4451 8042265215214239805 9545 7284 0221 706226
43 år6 3316 0924 2891 80323948148138010105 8505 6113 9091 702239
44 år6 4926 2584 4841 7742344694693898006 0235 7894 0951 694234
45 år6 6516 4134 5791 8342384164163377906 2355 9974 2421 755238
46 år6 0945 8574 1921 6652373543542866805 7405 5033 9061 597237
47 år6 2506 0164 3321 6842343883883216705 8625 6284 0111 617234
48 år6 0475 7854 2291 5562623523522886405 6955 4333 9411 492262
49 år5 7855 5564 0511 5052293103102575305 4755 2463 7941 452229
50 år5 4665 2443 8111 4332222802802295105 1864 9643 5821 382222
51 år5 2705 0203 7021 3182502632632234005 0074 7573 4791 278250
52 år4 9594 7373 4441 2932222232231804304 7364 5143 2641 250222
53 år4 7284 5243 3421 1822042272271814604 5014 2973 1611 136204
54 år4 5494 3413 2601 0812082182181704804 3314 1233 0901 033208
55 år4 3044 1323 0761 0561721731731452804 1313 9592 9311 028172
56 år4 1053 9192 9499701861531531252803 9523 7662 824942186
57 år3 9533 7962 8599371571361361132303 8173 6602 746914157
58 år3 7043 5782 696882126109109951403 5953 4692 601868126
59 år3 4703 3202 5138071508888761203 3823 2322 437795150
60 år og over37 89136 79128 4718 3201 10050350342776037 38836 28828 0448 2441 100
Uoppgitt alder14400014400000144000144
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
I alt63,6861,4592,4230,34..6,606,6011,092,09..57,0854,8581,3328,25..
Alle aldre 15 år og over63,6561,4592,4230,34..6,606,6011,092,09..57,0554,8581,3328,25..
15-17 år19,8219,7730,478,42..8,578,5713,393,46..11,2511,2017,084,96..
18-20 år78,5177,47119,0833,13..19,1519,1531,276,23..59,3658,3287,8026,90..
21-24 år79,4977,37119,2733,13..17,2817,2828,855,05..62,2160,1090,4228,08..
25-29 år77,7975,01115,0433,54..12,9212,9221,813,71..64,8762,0993,2329,83..
30-39 år80,2277,10111,3240,59..9,259,2515,212,89..70,9867,8596,1237,70..
40-49 år84,0180,83112,6946,93..5,845,849,262,20..78,1774,99103,4344,73..
50-59 år68,2365,3294,9534,36..2,872,874,611,04..65,3662,4690,3433,31..
60 år og over33,7832,8054,4413,89..0,450,450,820,13..33,3332,3553,6313,77..
Uoppgitt alder..............................
Ettårige aldersgrupper
I alt63,6861,4592,4230,34..6,606,6011,092,09..57,0854,8581,3328,25..
Alle aldre 15 år og over63,6561,4592,4230,34..6,606,6011,092,09..57,0554,8581,3328,25..
15 år8,728,6712,284,85..3,873,876,021,61..4,844,806,263,25..
16 år23,2823,2336,519,23..8,958,9513,893,74..14,3314,2822,615,49..
17 år27,3227,2442,3311,13..12,7912,7920,075,01..14,5314,4522,266,12..
18 år73,8673,34114,4529,58..17,6217,6229,005,50..56,2455,7285,4524,08..
19 år80,3879,25120,3635,25..19,5119,5131,396,79..60,8659,7488,9628,45..
20 år81,3279,86122,4634,58..20,3320,3333,446,40..60,9859,5289,0128,18..
21 år80,5078,74121,2333,65..18,7118,7131,395,26..61,7960,0389,8328,40..
22 år80,9878,98120,9233,90..18,0218,0229,515,67..62,9760,9691,4128,24..
23 år78,6676,44117,8732,81..16,2416,2426,944,97..62,4260,2090,9427,84..
24 år77,9275,47117,2132,24..16,2416,2427,714,36..61,6859,2389,5027,88..
25 år77,6875,10116,5632,20..14,6114,6125,053,80..63,0760,4991,5028,39..
26 år76,1373,41112,2533,49..12,5612,5620,794,09..63,5760,8691,4629,39..
27 år79,0476,05118,6932,57..13,2613,2622,723,61..65,7862,7995,9728,96..
28 år77,8174,98113,0934,86..12,6712,6721,043,86..65,1462,3192,0531,01..
29 år78,3575,56114,7134,65..11,4711,4719,403,18..66,8864,0995,3131,48..
30 år79,1675,91114,6835,49..11,9411,9420,083,45..67,2263,9794,6032,04..
31 år79,9776,88113,4537,66..10,7710,7717,973,05..69,2066,1195,4834,60..
32 år78,2175,28110,7137,45..10,5010,5017,503,02..67,7164,7893,2034,43..
33 år78,9076,10111,3438,95..10,5110,5117,283,39..68,3865,5894,0635,56..
34 år78,5375,61109,3739,26..9,209,2015,382,55..69,3366,4193,9936,72..
35 år81,2578,09111,1142,69..8,678,6713,893,07..72,5869,4297,2239,61..
36 år79,3776,35107,9342,34..7,527,5212,132,56..71,8568,8395,8039,78..
37 år81,7278,67112,7742,23..8,328,3213,492,80..73,4070,3599,2839,43..
38 år81,7078,44110,6443,86..7,687,6812,572,43..74,0270,7698,0741,43..
39 år83,4679,67111,2746,18..7,287,2811,722,58..76,1872,3999,5543,60..
40 år84,4481,32114,2346,52..7,007,0011,152,62..77,4474,32103,0843,90..
41 år87,9184,50118,1848,30..7,647,6412,242,68..80,2776,87105,9445,61..
42 år85,3582,37113,5949,12..6,876,8710,812,67..78,4875,50102,7846,45..
43 år83,2380,09109,7948,73..6,326,329,732,73..76,9173,77100,0646,00..
44 år86,3083,19115,8648,57..6,236,2310,052,19..80,0776,96105,8146,38..
45 år86,5583,45115,9149,11..5,415,418,532,12..81,1378,04107,3847,00..
46 år80,1177,00107,0545,11..4,654,657,301,84..75,4672,3499,7543,27..
47 år84,3481,18113,6846,78..5,245,248,421,86..79,1175,95105,2544,92..
48 år82,0478,49110,6743,84..4,784,787,541,80..77,2773,71103,1442,03..
49 år79,7476,58107,9742,96..4,274,276,851,51..75,4772,31101,1241,45..
50 år76,6373,52103,4241,56..3,933,936,211,48..72,7069,5997,2140,08..
51 år77,0773,41105,8539,45..3,853,856,381,20..73,2269,5699,4738,25..
52 år74,3771,04100,3439,96..3,343,345,241,33..71,0267,6995,1038,63..
53 år72,1869,0699,4937,04..3,473,475,391,44..68,7165,6094,1035,60..
54 år70,2967,0898,2834,27..3,373,375,121,52..66,9263,7193,1532,75..
55 år66,4563,8092,5233,50..2,672,674,360,89..63,7861,1388,1632,61..
56 år64,1661,2590,4930,90..2,392,393,840,89..61,7758,8686,6530,01..
57 år63,2360,7190,1330,42..2,182,183,560,75..61,0558,5486,5629,68..
58 år58,7556,7584,6028,29..1,731,732,980,45..57,0255,0281,6227,84..
59 år56,5354,0981,0026,58..1,431,432,450,40..55,1052,6578,5526,19..
60 år og over33,7832,8054,4413,89..0,450,450,820,13..33,3332,3553,6313,77..
Uoppgitt alder..............................

Tabell 17 
Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall

Straffede personer, etter type hovedlovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alderBegge kjønnMennKvinnerUoppgitt kjønn
2014
Alle typer lovbrudd269 588269 4443 83015 67722 07227 48555 22562 75644 50837 891144260 130196 05264 0789 458
¬ Forbrytelser27 94427 9441 6563 8244 7974 5656 3654 3641 870503027 94423 5214 4230
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven20 65220 6529982 5103 4423 4835 0253 4081 411375020 65217 4963 1560
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000000
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter000000000000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste440010101104310
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste440010101104310
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet8078075013015613417210353908076501570
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann709709481141441111528647707095561530
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann686829919168410686710
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming2626062448200262330
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet440110010104400
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1321321525161639101100132119130
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.000000000000000
¬¬¬¬ Rasediskriminering000000000000000
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.000000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)000000000000000
¬¬¬¬ Innbrudd1201201221141537101100120108120
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1212342120000121110
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse7 5747 5742689551 4291 3521 9181 1394565707 5746 5681 0060
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann1313114032200131030
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann330000200103300
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)6 4816 4812578861 2531 1321 5859283934706 4815 6078740
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)691691234991332211573960691629620
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse3863868347387107522230386319670
¬¬¬ Falsk forklaring69694919151471006954150
¬¬¬ Falsk anklage46462861487100463880
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage1818062324100181440
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage28282241163000282440
¬¬¬ Pengefalsk220011000002110
¬¬¬ Dokumentfalsk715715601059912216794521607155791360
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument66566547979511616088481406655421230
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument444411845654104432120
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk662001110106510
¬¬¬ Seksualforbrytelser7707704376939916014982680770757130
¬¬¬¬ Voldtekt989821117222613610989710
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk550301100005500
¬¬¬¬ Incest220000011002200
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn2012011635362038281216020119920
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år3333621385170333210
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år6969101192814870696900
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år99990222615229320999810
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang1313100043320131210
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år595993463149110595900
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd156156613141930381917015615150
¬¬¬¬ Pornografi747443491920780747310
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser16216258182239322513016215930
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold26326304152990903230263223400
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.000000000000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap440000121004310
¬¬¬¬ Bortføring av barn880021410008440
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold21521504112574712820215185300
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold323200131014310322750
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold440010120004400
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet78778768818712114917189210787733540
¬¬¬¬ Trusler75275265768211514016588210752703490
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse3232355694000322750
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet330000021003300
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred2 6732 6731643824894285383971898602 6732 3563170
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse1 6871 6871172052932343492991306001 6871 4202670
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse856856471631821801577740100856819370
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse660121110006600
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse4141044495780413560
¬¬¬¬ Drapsforsøk26260042102620262420
¬¬¬¬ Drap2525012774310252410
¬¬¬¬ Uaktsomt drap2828072049240282620
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred440100101104220
¬¬¬ Ærekrenkelse110000001001100
¬¬¬ Underslag2942944625337535326602941771170
¬¬¬¬ Simpelt underslag212212453452834351030212128840
¬¬¬¬ Grovt underslag82820989191816308249330
¬¬¬ Tyveri3 7723 7721944416106369836522035303 7723 0427300
¬¬¬¬ Simpelt tyveri2 1542 1541092183163795403871545102 1541 5905640
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager163163214232348371510163148150
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk1 1821 18251100174216311203933401 1828033790
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte92921012132218143009275170
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus363602510711100363060
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon434344958101204322210
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel1011014141722291230010188130
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant2222235543000221750
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe2222642630100221840
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri606027552016500605370
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri43343328586365928132140433336970
¬¬¬¬ Grovt tyveri1 3751 3756518124721839023638001 3751 2341410
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager3403401637645610555700340308320
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte3323321041696589451300332301310
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus6464159121718200645680
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon45454647148200454500
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel1431435132412513440014313760
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri45145129797766114761000451387640
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy2432432042473953291120243218250
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil1791791732342840171010179157220
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel1313031143100131300
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy515137121099010514830
¬¬¬ Utpressing og ran243243375950434012110243227160
¬¬¬¬ Utpressing1212121206000121110
¬¬¬¬ Ran18418434523926284100184170140
¬¬¬¬ Grovt ran4646151015122010464510
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran111000000001100
¬¬¬ Bedrageri og utroskap1 3271 3278321292244133471314301 3279244030
¬¬¬¬ Bedrageri1 1421 1428271081963672911093601 1427723700
¬¬¬¬ Grovt bedrageri828204111021277208269130
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri59590191415146005947120
¬¬¬¬ Utroskap660002220006330
¬¬¬¬ Grov utroskap27270000610740272610
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.110001000001100
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap101000112321010640
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold1515001255200151320
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel000000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold1515001255200151320
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)49949949891029480532480499458410
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk4384384275908472482070438403350
¬¬¬¬ Grovt skadeverk6161714121085410615560
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet000000000000000
¬¬¬ Åger og lykkespill110000010001100
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold000000000000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking6586583252861161951185630658572860
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking6016013251791091741035030601522790
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking575701772115600575070
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking000000000000000
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven5 7685 7686491 2701 2169009535442033305 7684 6961 0720
¬¬¬ Narkotika, bruk3 5973 59754393478051747625188803 5972 8507470
¬¬¬ Narkotika, besittelse2 1132 1131033304253764642871131502 1131 7953180
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven5858361171362100585170
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift404000121613620403730
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov1313047011000131300
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven24824800210488967320248228200
¬¬¬ Manglende selvangivelse1541540016365243160154143110
¬¬¬ Skattesvik93930014123723160938490
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven110000001001100
¬¬ Forbrytelse mot tolloven16616601223294837152016616150
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)1401400720204633131014013640
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven2626053924210262510
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven110000100001100
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)000000000000000
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)000000000000000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven110000100001100
¬¬ Forbrytelse mot andre lover1 0561 0569281061412732721685901 0568891670
¬ Forseelser241 644241 5002 17411 85317 27522 92048 86058 39242 63837 388144232 186172 53159 6559 458
¬¬ Forseelse mot straffeloven7 6987 6986059171 1341 0901 4961 14574057107 6985 5742 1240
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)5656381011996005644120
¬¬¬ Naskeri3 2003 20033323931136463153138640503 2001 7301 4700
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred2 6612 6618837454847953134519110502 6612 3782830
¬¬¬ Telefonsjikane989844512212819509876220
¬¬¬ Sjøfartsforseelse3636311599440363420
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven1 6471 6471742912592192952231345201 6471 3123350
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven211 357211 2431 3729 60214 21119 33242 54752 59237 99933 588114205 501151 60553 8965 856
¬¬¬ Promillekjøring3 5093 5097333341743170066053735803 5092 9715380
¬¬¬ Uten gyldig førerkort3 6803 68031624537345984777038928103 6803 3063740
¬¬¬ Ulovlig hastighet166 768166 6541686 51810 14813 93132 30042 29531 85029 444114161 347117 78143 5665 421
¬¬¬ Personskade1 1161 116441189310617216216925201 1167713450
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven36 28436 2847712 3883 1804 4058 5288 7055 0543 253035 84926 7769 073435
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven000000000000000
¬¬¬ Drukkenskap000000000000000
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene2 3412 341353925414884752651093602 3412 1841570
¬¬¬ Demonstrasjon660101001306240
¬¬¬ Urinering1 0581 0585144260249223114511201 0581 030280
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene1 2771 27730247281238252151572101 2771 1521250
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift116116000627423380116101150
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov110000100001100
¬¬ Forseelse mot tolloven16 88816 858526121 0471 6523 7263 6993 2382 8323013 28610 2743 0123 602
¬¬¬ Smugling (forseelse)16 64116 611526001 0291 6013 6623 6383 2112 8183013 03910 0532 9863 602
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare110000010001100
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven2462460121851646027140246220260
¬¬ Forseelse mot alkoholloven4974973717510565472929100497408890
¬¬¬ Omsetting (forseelse)770012101207700
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)1111101222300111100
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven479479361751036144272580479390890
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven23230001412420232300
¬¬ Forseelse mot andre lover2 7232 7237315523728653760848634102 7232 3613620

Tabell 18 
Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddsgruppe og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
Alle lovbruddsgrupperØkonomisk kriminalitetAnnen vinningskriminalitetVoldskriminalitetSeksualkriminalitetNarkotikakriminalitetSkadeverkMiljøkriminalitetArbeidsmiljøkriminalitetTrafikkriminalitetAnnen kriminalitet
2014
Straffede personer
I alt269 5881 71426 2014 43777213 32655565623211 51910 385
Hele landet252 4721 52719 7814 34774912 31053361723203 2069 379
Østfold15 210691 300248296214218512 329549
Akershus28 6531741 976359491 2064021323 998827
Oslo26 8552272 984577911 84010927119 7731 226
Hedmark8 2859659716730459301716 577311
Oppland8 1194245913314333132616 855243
Buskerud14 3417999220442795207111 730471
Vestfold14 583711 467245277242418011 632375
Telemark10 2233280016123428251528 407330
Aust-Agder7 6463452211912357122706 286277
Vest-Agder10 1047881522632513222517 934458
Rogaland23 300991 991435821 2384225218 3801 006
Hordaland28 2551061 712372591 0193648124 099803
Sogn og Fjordane4 96118253781317791604 234163
Møre og Romsdal12 56986711199404601373210 423562
Sør-Trøndelag13 184741 084188816292629010 573500
Nord-Trøndelag4 5653952311424188121303 424228
Nordland9 5809576023058696246817 115533
Troms Romsa8 0997244316723391174426 646294
Finnmark Finnmárku3 86136354125202351710002 755219
Svalbard70200100004
Norge, uoppgitt fylke72036000000360
Utlandet, uten oppgitt fylke12 235854 612344421121006 898159
Uoppgitt fylke4 8811021 8085619595102901 415847
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
I alt63,680,406,191,050,183,150,130,150,0149,962,45
Hele landet59,640,364,671,030,182,910,130,150,0148,002,22
Østfold64,140,295,481,050,122,620,180,080,0251,992,32
Akershus61,050,374,210,760,102,570,090,040,0151,131,76
Oslo49,990,425,551,070,173,430,200,050,0036,812,28
Hedmark50,550,593,641,020,182,800,180,100,0140,131,90
Oppland51,300,272,900,840,092,100,080,160,0143,311,54
Buskerud63,520,354,390,900,193,520,090,030,0051,962,09
Vestfold72,720,357,321,220,133,610,120,090,0058,001,87
Telemark71,410,225,591,120,162,990,170,100,0158,732,31
Aust-Agder81,660,365,581,270,133,810,130,290,0067,142,96
Vest-Agder69,140,535,581,550,223,510,150,170,0154,293,13
Rogaland62,580,275,351,170,223,320,110,070,0149,362,70
Hordaland67,910,254,110,890,142,450,090,120,0057,921,93
Sogn og Fjordane55,660,202,840,880,151,990,100,180,0047,501,83
Møre og Romsdal58,160,403,290,920,192,130,060,340,0148,232,60
Sør-Trøndelag51,690,294,250,740,322,470,100,110,0041,451,96
Nord-Trøndelag41,120,354,711,030,221,690,110,120,0030,842,05
Nordland47,720,473,791,150,293,470,120,340,0035,442,65
Troms Romsa59,870,533,271,230,172,890,130,330,0149,132,17
Finnmark Finnmárku61,710,585,662,000,323,760,271,600,0044,033,50
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................

Tabell 19 
Straffede personer, etter hovedlovbruddskategori, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere

Straffede personer, etter hovedlovbruddskategori, alder og bosted (fylke). Absolutte tall og per 1 000 innbyggere
I altAlle aldre 15 år og over15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og overUoppgitt alder
2014
Straffede personer
I alt
I alt269 588269 4443 83015 67722 07227 48555 22562 75644 50837 891144
Hele landet252 472252 4533 78215 06220 53725 17350 90258 82241 64836 52719
Østfold15 21015 2102158111 1871 4053 1163 6442 5362 2960
Akershus28 65328 6514131 4631 7972 1375 3777 5445 1824 7382
Oslo26 85526 8533751 0111 8573 2016 4636 1314 1333 6822
Hedmark8 2858 2841265436937491 4161 9131 4821 3621
Oppland8 1198 1181515406987151 3961 8971 4661 2551
Buskerud14 34114 3371768421 0771 4712 8993 4232 4482 0014
Vestfold14 58314 5831617841 1191 3542 7053 4162 5882 4560
Telemark10 22310 2231896338779071 7082 3981 7941 7170
Aust-Agder7 6467 6461224156167001 4961 7221 2611 3140
Vest-Agder10 10410 1042247249761 0512 0552 3131 5231 2380
Rogaland23 30023 2993831 6062 1342 7485 2485 1033 3652 7121
Hordaland28 25528 2543661 5242 1572 8856 1826 5554 6253 9601
Sogn og Fjordane4 9614 960543033994739441 1529117241
Møre og Romsdal12 56912 5691718651 0711 2462 4542 8192 1251 8180
Sør-Trøndelag13 18413 1842257691 1271 4212 4992 9772 1901 9760
Nord-Trøndelag4 5654 564883934534718369747486011
Nordland9 5809 5801808411 0411 0101 8452 0931 4651 1050
Troms Romsa8 0998 098886467497921 5221 8541 3111 1361
Finnmark Finnmárku3 8613 861753455034227198754904320
Svalbard77001213000
Norge, uoppgitt fylke7268045132116544
Utlandet, uten oppgitt fylke12 23512 110143088351 4302 9482 9902 3571 228125
Uoppgitt fylke4 8814 881343077008821 3759445031360
Forbrytelser
I alt27 94427 9441 6563 8244 7974 5656 3654 3641 8705030
Hele landet25 13225 1321 6333 5654 2733 9635 4534 0031 7594830
Østfold1 3471 3477020222518930123997240
Akershus2 3872 387213403354353468387151580
Oslo3 9443 944224403600692948683322720
Hedmark9529526515315814118914977200
Oppland680680761271058611611743100
Buskerud1 4511 45163200266266313209106280
Vestfold1 4041 40466199265236288218107250
Telemark8688688812113213018512866180
Aust-Agder7227225910111611514412548140
Vest-Agder1 1431 1438215320217223919282210
Rogaland2 3862 386178367430382518346134310
Hordaland2 0742 074141279330323526319128280
Sogn og Fjordane3453451953594788452770
Møre og Romsdal9819814116019015420312979250
Sør-Trøndelag1 2761 2767816823822227021562230
Nord-Trøndelag504504408983701077526140
Nordland1 2901 2907320324919226518590330
Troms Romsa821821361241339917716172190
Finnmark Finnmárku5545542160137931088042130
Svalbard33001101000
Norge, uoppgitt fylke00000000000
Utlandet, uten oppgitt fylke99699638018620932413446140
Uoppgitt fylke1 8161 816201793383935882276560
Forseelser
I alt241 644241 5002 17411 85317 27522 92048 86058 39242 63837 388144
Hele landet227 340227 3212 14911 49716 26421 21045 44954 81939 88936 04419
Østfold13 86313 8631456099621 2162 8153 4052 4392 2720
Akershus26 26626 2642001 0601 4431 7844 9097 1575 0314 6802
Oslo22 91122 9091516081 2572 5095 5155 4483 8113 6102
Hedmark7 3337 332613905356081 2271 7641 4051 3421
Oppland7 4397 438754135936291 2801 7801 4231 2451
Buskerud12 89012 8861136428111 2052 5863 2142 3421 9734
Vestfold13 17913 179955858541 1182 4173 1982 4812 4310
Telemark9 3559 3551015127457771 5232 2701 7281 6990
Aust-Agder6 9246 924633145005851 3521 5971 2131 3000
Vest-Agder8 9618 9611425717748791 8162 1211 4411 2170
Rogaland20 91420 9132051 2391 7042 3664 7304 7573 2312 6811
Hordaland26 18126 1802251 2451 8272 5625 6566 2364 4973 9321
Sogn og Fjordane4 6164 615352503404268561 1078847171
Møre og Romsdal11 58811 5881307058811 0922 2512 6902 0461 7930
Sør-Trøndelag11 90811 9081476018891 1992 2292 7622 1281 9530
Nord-Trøndelag4 0614 060483043704017298997225871
Nordland8 2908 2901076387928181 5801 9081 3751 0720
Troms Romsa7 2787 277525226166931 3451 6931 2391 1171
Finnmark Finnmárku3 3073 307542853663296117954484190
Svalbard44000112000
Norge, uoppgitt fylke7268045132116544
Utlandet, uten oppgitt fylke11 23911 114112286491 2212 6242 8562 3111 214125
Uoppgitt fylke3 0653 065141283624897877174381300
 
Straffede personer per 1 000 innbyggere
I alt
I alt63,6863,6519,8278,5179,4977,7980,2284,0168,2333,78..
Hele landet59,6459,6319,5775,4373,9671,2573,9478,7463,8532,56..
Østfold64,1464,1419,3273,6385,0386,7990,5984,7066,0933,26..
Akershus61,0561,0517,5965,3666,4968,3571,4279,8267,0240,13..
Oslo49,9949,9921,8251,0447,6345,7452,9867,3258,2834,33..
Hedmark50,5550,5417,2372,7572,2171,8067,2468,8454,9725,56..
Oppland51,3051,2920,9674,2271,3669,3668,1969,2956,5325,14..
Buskerud63,5263,5017,0984,1683,4788,7381,8482,8468,3931,54..
Vestfold72,7272,7217,0882,0795,0298,6292,5295,5579,0142,11..
Telemark71,4171,4129,1392,2999,6091,1689,0696,0177,1039,36..
Aust-Agder81,6681,6625,9290,91103,30105,44104,43106,1185,4249,69..
Vest-Agder69,1469,1430,3392,3894,8589,3988,8391,2467,8532,64..
Rogaland62,5862,5820,3485,2783,1680,8377,2777,0160,4231,86..
Hordaland67,9167,9119,1574,3372,7575,8187,4692,1575,6337,45..
Sogn og Fjordane55,6655,6412,0163,1569,4977,8779,0078,9662,9226,81..
Møre og Romsdal58,1658,1616,4282,0979,1377,5677,0177,1662,6328,76..
Sør-Trøndelag51,6951,6920,1562,4356,6658,8960,5068,0058,2330,46..
Nord-Trøndelag41,1241,1115,7866,8763,1962,0157,1652,0442,3517,78..
Nordland47,7247,7218,6383,4181,0170,2769,1262,2644,9618,14..
Troms Romsa59,8759,8714,0795,2177,1171,1275,4578,6962,9030,87..
Finnmark Finnmárku61,7161,7124,40108,22114,8983,4882,7976,8349,8625,45..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................
Forbrytelser
I alt6,606,608,5719,1517,2812,929,255,842,870,45..
Hele landet5,945,948,4517,8515,3911,227,925,362,700,43..
Østfold5,685,686,2918,3416,1211,688,755,562,530,35..
Akershus5,095,099,0718,0013,1011,296,224,091,950,49..
Oslo7,347,3413,0420,3415,399,897,777,504,540,67..
Hedmark5,815,818,8920,5016,4613,528,975,362,860,38..
Oppland4,304,3010,5517,4510,738,345,674,271,660,20..
Buskerud6,436,436,1219,9920,6216,058,845,062,960,44..
Vestfold7,007,007,0020,8322,5017,199,856,103,270,43..
Telemark6,066,0613,5617,6414,9913,079,655,122,840,41..
Aust-Agder7,717,7112,5422,1219,4517,3210,057,703,250,53..
Vest-Agder7,827,8211,1019,5219,6314,6310,337,573,650,55..
Rogaland6,416,419,4519,4916,7611,247,635,222,410,36..
Hordaland4,994,997,3813,6111,138,497,444,482,090,26..
Sogn og Fjordane3,873,874,2211,0510,287,747,363,081,860,26..
Møre og Romsdal4,544,543,9415,1814,049,596,373,532,330,40..
Sør-Trøndelag5,005,006,9813,6411,979,206,544,911,650,35..
Nord-Trøndelag4,544,547,1715,1411,589,227,324,011,470,41..
Nordland6,436,437,5620,1319,3813,369,935,502,760,54..
Troms Romsa6,076,075,7618,2813,698,898,776,833,450,52..
Finnmark Finnmárku8,858,856,8318,8231,2918,4012,447,024,270,77..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................
Forseelser
I alt57,0857,0511,2559,3662,2164,8770,9878,1765,3633,33..
Hele landet53,7053,7011,1257,5758,5760,0366,0273,3961,1532,13..
Østfold58,4658,4613,0355,2968,9175,1281,8479,1463,5632,91..
Akershus55,9655,968,5247,3653,4057,0665,2075,7265,0739,64..
Oslo42,6542,648,7930,6932,2435,8545,2159,8253,7433,66..
Hedmark44,7444,738,3452,2555,7558,2858,2663,4752,1125,19..
Oppland47,0046,9910,4156,7660,6261,0262,5265,0154,8724,94..
Buskerud57,0957,0810,9764,1762,8572,6973,0077,7865,4331,10..
Vestfold65,7265,7210,0861,2472,5281,4382,6789,4575,7441,69..
Telemark65,3565,3515,5774,6584,6178,0979,4190,8874,2738,94..
Aust-Agder73,9573,9513,3968,7883,8588,1294,3898,4182,1649,16..
Vest-Agder61,3261,3219,2372,8675,2274,7678,5083,6764,2032,08..
Rogaland56,1756,1710,8965,7966,4069,5969,6571,7958,0131,49..
Hordaland62,9362,9311,7760,7261,6267,3280,0287,6673,5437,18..
Sogn og Fjordane51,7951,777,7852,1159,2170,1471,6375,8761,0626,55..
Møre og Romsdal53,6253,6212,4866,9165,0967,9770,6473,6360,3028,36..
Sør-Trøndelag46,6846,6813,1648,7944,7049,6953,9763,0956,5830,10..
Nord-Trøndelag36,5836,578,6151,7351,6152,8049,8448,0340,8817,36..
Nordland41,2941,2911,0863,2761,6356,9159,1956,7542,2017,60..
Troms Romsa53,8053,808,3176,9363,4162,2366,6771,8559,4530,35..
Finnmark Finnmárku52,8552,8517,5789,4083,6065,0870,3569,8045,5924,68..
Svalbard......................
Norge, uoppgitt fylke......................
Utlandet, uten oppgitt fylke......................
Uoppgitt fylke......................

Tabell 20 
Straffede personer, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall

Straffede personer, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
I altForbrytelserForseelserAlle lovbruddsgrupperØkonomisk kriminalitetAnnen vinningskriminalitetVoldskriminalitetSeksualkriminalitetNarkotikakriminalitetSkadeverkMiljøkriminalitetArbeidsmiljøkriminalitetTrafikkriminalitetAnnen kriminalitet
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall straffede i alt.
2014
I alt269 58827 944241 644269 5881 71426 2014 43777213 32655565623211 51910 385
Alle verdensdeler255 24527 893227 352255 2451 71320 7784 43377013 30255365623202 64710 370
Europa248 46425 677222 787248 4641 65319 6034 14171212 29552664923199 4159 447
Norge220 54621 362199 184220 5461 32414 0453 69665010 66545458421181 1937 914
Danmark1 8342001 6341 834121592631346801 42264
Sverige3 5565413 0153 55648317701127823502 618186
Latvia7899969078961831613202049851
Polen7 4558936 5627 4551101 925941532519404 567396
Romania2 0167441 2722 0161590528101043101718222
Litauen3 9375683 3693 937519725351397402 534172
Storbritannia9551388179558671938661072342
Tyskland1 2421191 1231 242812016167210098038
Afrika2 6151 1911 4242 6151450013625675920827427
Asia3 1468642 2823 146385721303025616301 661440
Irak74521353274515854077070043487
Amerika9311507819317992636821067352
Oseania8911788914008010714
Statsløse135498613513242241005813
Uoppgitt14 208214 20614 20805 3910001008 8142

Om statistikken

Statistikken inneholder de rettskraftige straffereaksjonene som er registrert i statistikkåret. Den gir opplysninger om type reaksjon, straffeutmåling, instans og lovbruddenes art – samt de straffedes alder, kjønn, bosted, statsborgerskap, antall reaksjoner og tidligere strafferegistrering

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Statistikken inneholder to statistikkenheter:

1) Straffereaksjon gir en oversikt over alle straffereaksjoner som er registrert i løpet av et år. Med straffereaksjon menes forelegg (inkludert forenklede forelegg), betinget påtaleunnlatelse og endelig dom på samfunnsstraff, ungdomsstraff, ubetinget eller betinget fengsel og/eller bot, samt dom på straffeutsettelse, forvaring, tvunget psykisk helsevern eller tvungen omsorg. Straffereaksjonene fordeles blant annet etter type reaksjon, lovbruddstyper, straffeutmåling, rettsinstans, alder, kjønn og statsborgerskap. Siden den enkelte reaksjon regnes som enhet, vil en person som er gitt reaksjon flere ganger i løpet av året, inngå i statistikken like mange ganger som personen har fått en reaksjon.

2) Straffede personer  gir oversikt over alle personer som er registrert med minst en straffereaksjon i løpet av et år. Disse personene fordeles blant annet etter alder, kjønn bosted og statsborgerskap. Foretak og organisasjoner kan også være straffet, men inngår ikke i statistikkene over straffede personer. Personer med flere reaksjoner i løpet av et år inngår bare en gang, representert ved reaksjonen som gjelder det groveste lovbruddet.

Nærmere spesifisering av enheter og fordelingsvariable:

Lovbrudd er i kriminalstatistikken definert som de handlinger loven til enhver tid beskriver som straffbare. I Det sentrale straffe- og politiopplysningsregister (SSP) er det om lag 600 forskjellige koder som kan brukes til registreringen av lovbrudd. Statistikk over lovbrudd som publiseres av SSB er gruppert etter lovbruddsgruppe og type lovbrudd, som er to offisielle standarder for klassifisering av lovbruddstyper.

Lovbruddsgruppe er en standard inndeling av alle lovbrudd i ti hovedgrupper, når denne brukes i sin mest detaljerte versjon. Lovbruddsgruppe er en offisiell standard som anvendes og forvaltes av flere etater i justissektoren.

Type lovbrudd følger stor sett kapitlene og paragrafene i straffeloven – og skiller også ut forbrytelser og forseelser mot spesiallovgivningen. I SSB kriminalstatistikk er type lovbrudd den mest detaljerte klassifikasjonen av lovbrudd, og avhengig av omfanget til statistikkenhetene brukes den mest spesifiserte eller den mindre spesifiserte versjonen av standarden. I statistikken over straffereaksjoner er bruken av den mest detaljerte fordelingen betydelig utvidet fra og med 2012 årgangen. Type lovbrudd fordeler alle lovbrudd etter en standard utarbeidet av SSB, og er ikke i særlig omfang eller på like strukturert måte anvendt til statistikkformål av andre – selv om det i enkelte tilfeller er samsvar mellom SSB og for eksempel politiets definisjoner av noen typer lovbrudd.

Lovbruddskategori er en inndeling av alle lovbrudd i forbrytelser og forseelser. Dette er ikke å betrakte som en egen standard, da dette er grupper som inngår i statistikkene som bruker standarden for type lovbrudd (se over). Denne todelingen av alle straffbare handlinger er angitt i dagens norske straffelovgivning og dette lovbestemte skillet anvendes i stor grad til statistikkformål, også av andre enn SSB. En forbrytelse er normalt en straffbar handling av grovere karakter enn en forseelse. Forbrytelser og forseelser mot straffeloven er omtalt i henholdsvis 2. og 3. del av loven. Straffbare handlinger beskrevet i andre lover er ifølge straffeloven § 2 forbrytelser dersom de har en strafferamme på mer enn tre måneders fengsel, med mindre noe annet er bestemt. Øvrige straffbare handlinger er forseelser. Enkelte typer lovbrudd (for eksempel skadeverk og enkelte spesiallover) kan ut fra loven være både forbrytelse og forseelse. Om den enkelte handling er betraktet som forseelse eller forbrytelse fremgår i statistikken over type lovbrudd. I kriminalstatistikken er både forbrytelser og forseelser behandlet som kriminalitet, men hovedvekten ligger på forbrytelsene. "Lovbrudd", "straffbare handlinger" og "kriminalitet" brukes som samlebetegnelser for både forbrytelser og forseelser.

Hovedlovbrudd : Dersom reaksjonen er forårsaket av flere lovbrudd, registreres den med det lovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff, det såkalte hovedlovbruddet. Personer med flere reaksjoner i løpet av statistikkåret inngår bare én gang i statistikkene over straffede, og personen er da representert med den informasjonen som er registrert i reaksjonen med det hovedlovbruddet som etter loven kan medføre strengest straff.

Alder : Personenes alder er definert som fylte år på gjerningstidspunktet (første gjerningspunkt hvis flere er oppgitt). Dersom opplysning om gjerningstidspunkt mangler, beregnes alder på tidspunktet da reaksjonen ble gitt.

Type reaksjon viser fordelingen av ulike type straffereaksjoner ilagt av påtalemyndigheten og domstolen. Type reaksjoner ilagt av påtalemyndigheten er fordelt etter betingede påtaleunnlatelser, forelegg og forenklede forelegg for trafikk- og tollforseelser. Type reaksjoner idømt av domstolen fordeles etter hovedreaksjonstypene bot ved dom, samfunnsstraff, betinget fengsel, ubetinget fengsel og særreaksjoner. Disse hovedreaksjonstypene idømt av domstolen er ytterligere spesifisert i Statistikkbanken enn i tidligere publiseringer.

Rettsinstans er den myndigheten som har ilagt den endelige rettskraftige straffereaksjonen. Statistikken fordeler mellom påtalemyndigheten og domstolen (tingrett, lagmannsrett og Høyesterett).

Tidligere registrering i reaksjonsregisteret : Alle med kartlagt registrering i reaksjonsregisteret er alle straffede som allerede var registrert i reaksjonsregisteret (tidligere strafferegisteret (SSP)) en eller flere ganger før den siste straffereaksjonen. Det vil i praksis si at den straffede, en eller flere ganger tidligere i sitt liv, enten har blitt straffet med fengsel, samfunnsstraff, særreaksjon/sikring – eller har fått rettighetstap eller straffeutmåling utsatt. Hvis man har begått en eller flere forbrytelser og blitt ilagt bot (ved forelegg eller dom), eller betinget påtaleunnlatelse, blir man også registrert i strafferegisteret. Tabellene i statistikkbanken som fordeler på «Tidligere registrering i reaksjonsregisteret» skiller seg noe fra tabeller for «Tidligere straffeforhold» som ble publisert i kriminalstatistikken frem til og med 2011 årgangen. Tidligere tabeller avgrenset seg til kun straffereaksjoner i forbrytelsessaker, mens tabellene «tidligere registrering i reaksjonsregisteret» inneholder alle straffede som er registrert i registeret.

Kjønn er tillagt ut fra opplysninger fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer er kjønn tillagt ut fra opplysninger i Det sentrale folkeregisteret for personopplysninger. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger om kjønn som er registrert av politiet i Det sentrale straffe- og politiopplysningsregister (SSP), eller i Det sentrale bøteregister (BOT). I datagrunnlaget fra registeret for innkreving av bl.a. straffekrav (SIRI) under Statens innkrevingssentral, som inneholder forenklet forelegg, inngår det imidlertid ikke opplysninger om kjønn. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, tillegges det ikke opplysninger om kjønn.

Statsborgerskap : Tillegges ut fra opplysninger fra to forskjellige kilder. For de med oppgitt fødselsnummer er statsborgerskapet tillagt ut fra opplysninger i Det sentrale folkeregisteret for personopplysninger. For alle personer som ikke identifiseres i folkeregisteret (vha. fødselsdato, personnummer eller navn) anvendes de opplysninger om statsborgerskap som er registrert av politiet i Det sentrale straffe- og politiopplysningsregister (SSP), eller i Det sentrale bøteregister (BOT). I datagrunnlaget fra registeret for innkreving av bl.a. straffekrav (SIRI) under Statens innkrevingssentral, som inneholder forenklet forelegg, inngår det imidlertid ikke opplysninger om statsborgerskap. Det vil si at for alle personer som er ilagt forenklede forelegg, og som ikke kan identifiseres i folkeregisteret, tillegges det ikke opplysninger om statsborgerskap. Det relativt store antallet som mangler verdi for statsborgerskap for hovedlovbruddsgruppene trafikk- og vinningskriminalitet skyldes derfor uoppgitt verdi i saker med forenklet forelegg.

For flere opplysninger om datagrunnlag, kjennemerker og definisjoner, se Dokumentasjon av statistikk over straffereaksjoner under Relevant dokumentasjon.

Standard klassifikasjoner

Lovbruddskategori: (forbrytelse og forseelse, se Definisjoner av viktige begrep og variabler)

Lovbruddsgruppe: (jf. vedlegg B i NOS Kriminalstatistikk med liste med alle lover og paragrafer, og liste med alle lovbruddskoder i kapittel 9.3 i Thorsen og Haslund 2008)

Type lovbrudd: (jf. vedlegg A i NOS Kriminalstatistikk med liste med alle lover og paragrafer, og liste med alle lovbruddskoder i kapittel 9.3 i Thorsen og Haslund 2008)

Fylke (bosted) 

Alder: Ettårig eller etter kriminalstatistikkens standard for aldersgrupperinger (i de mest spesifiserte versjonene 15-17, 18-20, 21-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+). 

Statsborgerskap og Verdensdel

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Straffereaksjoner
Emne: Sosiale forhold og kriminalitet

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for levekårsstatistikk

Regionalt nivå

Statistikken publiseres på landsnivå og delvis på fylkesnivå.

Hyppighet og aktualitet

Årlig

Internasjonal rapportering

Det rapporteres noe statistikk til internasjonale organer som FN (UNODC) og Eurostat.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Rådatafiler fra Politiets IKT-tjenester (PIT, tidligere Politiets data- og materialtjeneste, PDMT) for helårsfilene beholdes. I tillegg lagres tilsvarende filer for det bearbeidede materialet (de som er klargjort og anvendes for statistikkproduksjon).

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikk over straffereaksjoner har vært utarbeidet i ulike former siden 1835. Den omfattet de første tretti årene bare forbrytelsessaker. I 1860-årene ble statistikken utvidet til å omfatte dommer og forelegg i forseelsessaker. I 1978 ble påtaleunnlatelser i forseelsessaker innarbeidet i statistikken, som fra da har samme omfang som i dag. Statistikken var fram til 1996 basert på enkle summariske oppgaver over forseelsessaker, mens materialet over forbrytelsessaker bestod av detaljerte oppgaver for hver enkelt sak.

I 1997 ble det foretatt en omlegging som bl.a. innebar individuelle oppgaver også for forseelsessaker. Fra da av blir forbrytelsessaker og forseelsessaker i stor grad omhandlet i samme tabeller, og skillet mellom de to typene saker er blitt mindre markant. I forbindelse med omleggingen i 1997 ble det innført en inndeling i ti lovbruddsgrupper i tillegg til de to tradisjonelle inndelingene i 70-80 og 120-130 typer lovbrudd. En inndeling av forbrytelsessaker i vinning, vold, sedelighet og annet ble tatt ut i 1992 fordi definisjonene, særlig av voldsforbrytelser, ikke lenger var i overensstemmelse med vanlig oppfatning hos brukerne. For årgangen 2005 er statistikkenheten for straffede personer videreutviklet og utvidet. Enheten skiller seg fra tidligere publiseringer (bl.a. Haslund 2004 og tabell 46 i 2003 og 2004) ved at personer uten gyldig norsk personnummer nå blir identifisert via navn. Den nye metoden å identifisere straffet person på gir noe færre straffede enn det som ville være tilfelle med den tidligere metoden.

Brukere og bruksområder

Viktige brukere er media, forsknings- og utdanningssektoren, interesseorganisasjoner, Justisdepartementet og andre offentlige etater og organer tilknyttet justissektoren. Utover dette tjener statistikken som grunnlag for informasjon til andre som er interessert i tilstanden og utviklingen på kriminalitetsområdet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste Prinsipper for likebehandling ved SSBs publisering av statistikk og analyser.

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken over straffereaksjoner er en av fire hovedstatistikker på området for kriminalstatistikk. De øvrige er statistikk over anmeldte lovbrudd (med tilhørende statistikk over registrerte ofre), etterforskede lovbrudd og fengslinger.

Ved bruk av disse kriminalstatistikkene er det viktig å være klar over at de ulike delene ikke nødvendigvis refererer til den samme populasjon av lovbrudd. Det kan ta lang tid fra et lovbrudd er anmeldt, ferdig etterforsket for så å få en strafferettslig reaksjon. Videre gis ofte straffereaksjoner for flere lovbrudd samlet. Straffereaksjoner i form av forenklede forelegg blir gitt uten at det opprettes anmeldelse og etterforskning. Samtidig er det mange anmeldte og etterforskede forhold som aldri fører til en straffereaksjon. En person kan fengsles både i forkant av en straffedom (varetekt) og i etterkant (soning). Og i enkelte tilfeller blir personer tiltalt og satt i varetekt men senere frifunnet i retten. Tabellene for straffereaksjoner er derfor av flere årsaker ikke direkte sammenliknbare med de andre kriminalstatistikkene.

For en helhetlig presentasjon av kriminalstatistikkene se analysesamlingen Kriminalitet og rettsvesen 2009.

Lovhjemmel

Statistikkloven, § 3-2.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter alle rettskraftige straffereaksjoner uten ankemulighet - av typene betinget påtaleunnlatelse, forelegg (inkludert forenklede forelegg for trafikk- og tollforseelser) og dom, registrert i løpet av statistikkåret. Statistikken gir opplysninger om reaksjonens art og utmåling, type lovbrudd, type instans og tidligere registrering i strafferegisteret - samt personopplysninger som alder, kjønn, bosted og statsborgerskap.

Datakilder og utvalg

Materialet hentes fra Det sentrale straffe og politiopplysningsregister (SSP) og Det sentrale bøteregister (BOT) og fra et register for innkreving av bl.a. straffekrav (SIRI) under Statens innkrevingssentral.

Politiet har gjort vesentlige endringer i metoden for innregistrering til Det sentrale bøteregister (BOT), noe som blant annet har medført at opplysningene i registeret på flere måter er langt mer dekkende og detaljerte enn tidligere. Opplysningene som SSB innhenter fra bøteregisteret er derfor endret og utvidet fra og med årgang 2012. Dette har medført endringer i SSBs bearbeiding av datagrunnlagene og forbedringer i statistikkens omfang, dekningsgrad og kvalitet.

I bearbeidingen av statistikken brukes også opplysninger fra Det sentrale folkeregisteret for personopplysninger, befolkningsstatistikk og tidligere årganger av statistikk over straffereaksjoner.

Statistikken baserer seg ikke på utvalg, men på alle straffereaksjoner som blir registrert i løpet av året, se Omfang.

Datainnsamling, editering og beregninger

Materialet innhentes fra registrene i elektronisk form etter årets utløp. Statistikken over straffereaksjoner produseres i løpet av 1. halvår etter statistikkåret. Opplysninger om feilregistreringer og mangelfulle opplysninger innhentes fra Kripos og Statens innkrevingssentral i løpet av årets 1. og 2. kvartal.

Materialet gjennomgår faste kontrollrutiner med sikte på å rette feil og tilføre manglende opplysninger. Opprettingen foregår i samarbeid med ansvarlige for registrene.

I statistikk over straffereaksjoner beregnes statistikken ved å telle opp antall straffereaksjoner med den angitte egenskapen, f.eks. antall straffereaksjoner, fordelt etter kjønn, aldersgruppe og hovedlovbrudd. Per 1 000 innbyggere (over den kriminelle lavalder, 15 år fra 1990 og 14 år før dette) beregnes ut fra befolkningstall 1. januar året etter statistikkåret.

En oversikt over kontroller og SSBs bearbeidingsrutiner gjeldende til og med 2006-årgangen (som til dels også er gjeldende for senere årganger) finnes i notatet Dokumentasjon av statistikk over straffereaksjoner: Statistikksystemet, eksemplifisert med 2006-årgange (Thorsen og Haslund 2008)

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Statistikken inneholder personopplysninger og informasjon om straffbare forhold som regnes som svært sensitive. SSB forvalter derfor datagrunnlaget for kriminalitetsstatistikken med stor varsomhet.

I forbindelse med offentliggjøring av statistikk med få enheter, vurderes hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Statistikken publiseres med tall på et relativt høyt aggregert nivå, for eksempel regionalt for hele landet, og ved inndeling i lavere nivå, for eksempel bostedsfylke, publiseres fordelingsvariablene i større kategorier, for eksempel lovbruddsgrupper eller aldersgruppe (til forskjell fra de spesifiserte typene lovbrudd og ettårig alder).

Prikking av celler med få enheter er normalt ikke nødvendig av hensyn til anonymisering (og anvendes normalt heller ikke i andre kriminalstatistikker som publiserer etter samme prinsipper). Ved offentliggjøring av statistikk med få enheter, gjøres det imidlertid en vurdering av hensynet til personvern i det enkelte tilfelle. Valg av grupperinger og nedre detaljnivå, samt utelukking ved prikking av kategorier med få enheter, gjøres også ut fra en vurdering av datakvalitet og statistikkenes egnethet til sammenliknbarhet over tid og sted.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I store trekk, når det gjelder tallet på reaksjoner i forbrytelsessaker og forseelsessaker, er statistikken sammenliknbar tilbake til 1923 da den tok til å omfatte påtaleunnlatelser, tilbake til 1860-årene når det gjelder øvrige reaksjonsformer og tilbake til 1835 når det gjelder bare forbrytelsessaker. Ved anvendelse av historiske tidsserier vil det imidlertid være nødvendig å ta høyde for de endringene som har skjedd i straffelovgivningen og rettssystemets praksis. Enkelte av disse endringene er beskrevet i de årlig utgitte NOS Kriminalstatistikk (frem til og med årgang 2005), Dokumentasjonsnotat og her (se punktene Formål og historie, Definisjoner og Feilkilder).

Statistikken publisert i Statistikkbanken (fra og med oktober 2014) har flere og mer detaljerte fordelinger på type reaksjoner, lovbruddstyper, alder, kjønn og rettsinstans enn hva som har vært publisert tidligere. Det er i tillegg flere tall som fordeler straffereaksjonene etter hvorvidt de straffede tidligere er registrert i reaksjonsregisteret. Nå publiseres også tall for straffede fordelt etter statsborgerskap. Disse mer detaljerte fordelingene er inntil tidligere årganger er publisert i statistikkbanken ikke sammenliknbare lengre tilbake enn 2002 årgangen (første årgang med statistikk over straffede er 2005). I hovedsak er tidligere publiserte statistikker frem til og med 2010 årgangen videreført i statistikkbanken. Det vil imidlertid også være noen tidligere fordelinger i statistikken som kan være erstattet av andre fordelinger i statistikkbanken (f.eks. tidligere tabeller over straffereaksjoner etter statsborgerskap inneholdt kun forbrytelsessaker, men tabell 10627 i statistikkbanken med tall fra og med 2011 årgangen inneholder alle straffereaksjoner).

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Etter omleggingen av statistikken i 1997 har statistikkenheten vært reaksjon registrert i statistikkåret mot tidligere reaksjon avsagt i statistikkåret. Overgangen til ny enhet skyldtes at det kan gå lang tid før alle reaksjoner avsagt et bestemt år er lagt inn i registrene statistikkmaterialet hentes fra. Den nye enheten innebar dermed en aktualitetsforbedring. Med enheten registrert reaksjon ble imidlertid statistikken sårbar for uregelmessig registrering, noe som var spesiellt tilfelle i 2007 hvor det ble registrert rundt 2 000 flere forbrytelser enn tidligere år. Forsinkelser i registreringen ett år som blir innhentet det etterfølgende året, kan medføre endringer i statistikken som ikke har sammenheng med reelle endringer i antall avsagte reaksjoner. Alle reaksjoner kommer med i statistikken, men hvor stor andel som kommer med samme år som de blir avsagt, kan variere.

Ved bestemmelse av hovedlovbrudd, er det tatt hensyn kun til lovens generelle straffebestemmelser. Denne metoden kan en sjelden gang medføre at reaksjonen blir knyttet til et annet lovbrudd enn det som i det aktuelle tilfelle er grovest.

Enkelte typer reaksjoner er ikke spesifisert i tabellene, men er telt med i beslektede reaksjonstyper. F.eks. er ubetinget fengsel sammen med bot telt med i ubetinget fengsel. I tabellene i Statistikkbanken som fordeler reaksjonene på utmålt straff vil det imidlertid være mulig hente ut tall for noen flere kombinasjoner av bøtestraff og og fengselsstraff.

Reaksjoner som omfatter bot sammen med fengselsstraff eller samfunnsstraff inngår i to av registrene statistikkmaterialet er hentet fra. SSP viser reaksjonens eksakte sammensetning, mens BOT bare viser at reaksjonen omfatter bot. Dersom en sak i SSP og en sak i BOT er identiske mht. opplysninger om fødselsnummer, domsmyndighet, domsdato, type lovbrudd og botens størrelse, blir saken i BOT ikke tatt med i statistikkmaterialet.

Statistisk sentralbyrå har ingen mulighet til å kontrollere frafall av enheter ved manglende registrering i de enkelte register.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff?id=2787

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB