276474
/priser-og-prisindekser/statistikker/ppi/maaned
276474
Prisfall i industrien etter 5 måneders oppgang
statistikk
2017-04-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Nasjonalregnskap og konjunkturer;Energi og industri
no
ppi, Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, prisutvikling, inflasjon, hjemmemarked, eksportmarked, konjunkturindikator, innsatsvarer, energivarer, konsumvarer, investeringsvarer, metallindustri, næringsmiddelindustri, oljeraffinering, maskinindustri, gruvedrift, metallpriser (for eksempel gull, aluminium, kobber)Energi, Olje og gass, Produsent- og engrosprisindekser, Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Nasjonalregnskap og konjunkturer, Energi og industri, Priser og prisindekser
true

Produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2017

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Prisfall i industrien etter 5 måneders oppgang

PPI gikk ned med 1 prosent fra februar til mars. Dette var første prisfallet siden september i fjor. Nedgangen siste måned skyldes blant annet reduserte priser på råolje samt raffinerte petroleumsprodukter. Viktig for nedgangen var også prisfallet innenfor utvinningstjenestene.

Produsentprisindeks. 2000=100
NæringIndeksendring i prosentIndeksVekter1
Februar 2017 - Mars 2017Mars 2016 - Mars 2017
1Vektene oppdateres årlig og gjelder for hele året.
2Vannforsyning er med i PPI fra og med januar 2017.
Utvinning, bergverk, industri og kraftforsyning-1,016,1229,41 000,0
 
Utvinning og utvinningstjenester-1,826,4295,1354,1
Bergverksdrift0,44,9190,310,5
Industri-0,58,7168,1575,3
Næringsmiddelindustri0,94,1182,6133,2
Petroleums- og kullvareindustri-7,248,6204,869,7
Metallindustri2,219,1203,949,4
Maskinindustri-0,11,4161,252,9
Kraftforsyning-2,021,1276,154,8
Vannforsyning20,0..195,65,3

Innenfor utvinning av råolje og naturgass falt prisene på grunn av en råoljepris som gikk ned med 2,8 prosent. Prisutviklingen for utvinningstjenester fortsatte den nedadgående trenden. Prisene har stort sett falt gjennom hele 2016 og 2017, og prisene lå i mars 23,2 prosent lavere enn på samme tidspunkt i fjor. 

Prisen på elektrisk strøm gikk ned med 2 prosent. Til tross for nedgangen siste måned lå strømprisene fortsatt 21,1 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. 

Petroleumsprodukter dro ned industriprisene

Prisnedgangen i mars kom i all hovedsak av et prisfall på raffinerte petroleumsprodukter. Dersom petroleumsproduktene utelates fra prismålingen, var det imidlertid en prisoppgang i industrien på 0,6 prosent. 

Metallindeksen har aldri vært høyere

Fallet i industriprisene totalt ble motvirket av økte priser på metaller og næringsmidler. Innen sistnevnte gruppe skyldes oppgangen høyere eksportpriser på fisk. 

Innenfor produksjon av metaller gikk prisene opp 2,2 prosent på grunn av ikke-jernholdige metaller, som for eksempel aluminium, nikkel og kopper. Metallindeksen økte for femte måned på rad og endte i mars på sitt hittil høyeste nivå. Fra mars i fjor til mars i år gikk metallprisene totalt opp med 19,1 prosent. 

Etter valget i USA i november i fjor og etter at Kina gikk inn i det nye året med en positiv PMI (innkjøpsindeks), har metallprisene økt kraftig. Den globale PMI viser imidlertid at det var tegn til vekst i verdensøkonomien allerede fra og med i fjor sommer etter at den hadde falt to år på rad. Den positive trenden har vist seg i makroøkonomiske indikatorer i Kina, Japan, USA og euroområdet. Det er derfor grunn til å tro at de økte metallprisene i stor grad er drevet at større etterspørsel fra ett eller flere av disse landene.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB