276741
276741
Økte klespriser i mars
statistikk
2017-04-10T08:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk
no
kpi, Konsumprisindeksen, KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, KPI-JAE, indeksregulering, deflasjon, deflator, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, transport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter), priskalkulatorKonsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser
true

Konsumprisindeksenmars 2017

Fra januarindeksen 2017 er basisåret i KPI endret til 2015 (2015=100). Dette gjelder også KPI-JA, KPI-JAE og andre serier. Mer informasjon om nytt basisår, se Nytt referanseår (2015=100) i Konsumprisindeksen (KPI).

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Økte klespriser i mars

Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,3 prosent fra februar til mars, hovedsakelig som følge av høyere priser på klær. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,4 prosent i mars, ned 0,1 prosentpoeng fra februar.

Konsumprisindeks (2015=100)
IndeksMånedsendring (prosent)12-måneders endring (prosent)
Mars 2017Februar 2017 - Mars 2017Mars 2016 - Mars 2017
KPI Totalindeks105,00,32,4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer102,0-0,43,0
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk105,5-0,22,3
Klær og skotøy105,97,12,1
Bolig, lys og brensel107,30,04,0
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo105,60,40,1
Helsepleie104,30,53,4
Transport103,80,30,5
Post- og teletjenester105,2-0,21,9
Kultur og fritid105,4-0,82,4
Utdanning107,00,05,3
Hotell- og restauranttjenester106,2-0,13,6
Andre varer og tjenester103,70,62,2
 
KPI-JAE Totalindeks104,00,41,7
 
KPI etter leveringssektor
Varer105,60,43,0
Tjenester104,50,22,0
Tjenester hvor arbeidskraft dominerer105,20,33,2
Figur 1. Konsumprisindeksen. Endring fra samme måned året før

KPI-JAE viste en oppgang på 1,7 prosent de siste tolv månedene. KPI var 105,0 (2015=100) i mars 2017, mot 102,5 i mars 2016, noe som tilsvarer en tolvmånedersendring på 2,4 prosent.

Månedsendring: Prisøkning på klær

Fra februar til mars steg KPI med 0,3 prosent. Økte priser på klær bidro mest til månedsveksten i KPI. Fra februar til mars skifter mange klesbutikker vareutvalg der vinterplaggene som har vært solgt til reduserte priser forsvinner, og nye vår- og sommerklær inntar hyllene. Alle undergruppene av klær steg markant fra februar til mars, og samlet ga dette en prisstigning på klær på 7,7 prosent. Dette er en noe kraftigere marsoppgang enn det har vært de siste fem årene.

Økte priser på flybilletter og produkter til personlig pleie var andre grupper som bidro til at KPI steg fra februar til mars.

Prisene på energivarer gikk samlet ned 1,8 prosent sist måned, grunnet lavere priser på bensin, diesel og elektrisitet. Bokhandlernes årlige Mammutsalg ga en prisnedgang på bøker på 17,5 prosent fra februar. Reduserte priser på matvarer bidro også til å dempe KPI-oppgangen i mars.

Tolvmånedersendring: Høyere kraftpriser

De siste 12 månedene har KPI steget 2,4 prosent. Den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersendringen var prisene på elektrisitet inkludert nettleie som var 15,5 prosent høyere enn i mars i fjor. Kraftprisene bidrar altså mest til KPI-oppgangen, men tolvmånedersendringen har avtatt kraftig siden høsten 2016. Prisnivået har vært omtrent uendret de siste fire månedene.

Matvareprisene var i mars i år 2,8 prosent høyere enn i mars i fjor. Det er her viktig å legge merke til at påsken i fjor var i mars, og prisene da ble senket på mange matvarer. Økte priser på restauranttjenester og drivstoff bidro også til at KPI steg siste tolv måneder.

Prisene på flybilletter var i mars 24,4 prosent lavere enn på samme tid i fjor, noe som kan ha sammenheng med økte priser og høyere etterspørsel i påsken som var i mars i fjor. Sammen med lavere priser på bl.a. møbler, bøker og storbyferier dempet dette KPI-oppgangen.

Endring i tolvmånedersveksten: Marginalt lavere veksthastighet i KPI

Tolvmånedersveksten i KPI falt 0,1 prosentpoeng fra 2,5 prosent i februar til 2,4 prosent i mars. Mange konsumgrupper hadde en annerledes prisutvikling fra februar til mars i år kontra i samme periode i fjor. Prisene på drivstoff og bøker falt fra februar til mars i år, mens de steg i samme periode i fjor. For flyreiser og møbler var prisoppgangen fra februar til mars i 2017 en god del lavere enn prisøkningen var i samme periode i 2016. For flere varer og tjenester skyldes den relativt store variasjonen i prisutviklingen påsken, som i 2016 var i mars, mens den i 2017 er i april. For noen konsumgrupper gir dette utslag i økte priser, og dermed stigende vekstrate, mens det for andre gir lavere priser og avtakende vekstrate.

Prisutviklingen på særlig matvarer og klær dempet nedgangen i takten i tolvmånedersveksten i KPI i perioden. Matvareprisene falt en del mindre fra februar til mars i år sett i forhold til samme periode i fjor, mens klesprisene steg mer enn dobbelt så mye i mars i år enn de gjorde i mars i fjor.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 1,7 prosent i mars, opp 0,1 prosentpoeng fra februar.

Utvidet konsumklassifisering og ny offisiell oversettelse av ECOICOP Åpne og lesLukk

Fra januar 2016 har KPI tatt i bruk Eurostats konsumklassifisering (ECOICOP) - en utvidet klassifisering på detaljert nivå. Da SSB lenge har publisert uoffisielle 5- og 6-sifrede konsumgrupper innen matvarer og alkoholfrie drikker medfører det at enkelte varer og tjenester har flyttet konsumgruppe når de nå klassifiseres etter ECOICOP. Dette gir brudd i noen tidsserier på de mest detaljerte nivåene, spesielt merkbart for statistikkbankens brukere innenfor gruppene matvarer og alkoholfrie drikker. 

Samtidig har KPI tatt i bruk en ny offisiell norsk oversettelse av ECOICOP. Dette medfører navnendring for noen av de publiserte gruppene.

Se utfyllende liste over gamle og nye navn (Excel)   

 

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB