121246
121246
omssb
2013-06-06T15:40:00.000Z
no

API med åpne data

Vi tilbyr et API (Application Programming Interface).  Her kan en raskt hente ut og integrere SSBs data med egne systemer.

API mot hele Statistikkbanken

Gratis 3 timers Kurs i API mot Statistikkbanken 20.mars.

I API: Lag egne datasett kan en definerere egne spørringer mot alle 5000 tabeller i Statistikkbanken.

Se også egen artikkel

Ved oppdatering er tallene midlertidig utilgjengelige

Ved tidspunktene 05.00 og 11.30 oppdateres Statistikkbanken. Dette gjør alle tabeller midlertidig utilgjengelige i opptil fem minutter.

Tall som skal revideres vises som ‘0’ eller ‘.’ i tidsrommet 05.00-08.00.

Datasettene følger Norsk Lisens for Åpne Data

Statistisk sentralbyrå benytter Norsk Lisens for Åpne Data (NLOD). Det betyr at SSB skal oppgis som kilde ved videre bruk.

API-et er åpent for alle og krever ikke registrering

Gi oss gjerne tilbakemelding , spesielt om dere benytter datasettene til å lage nye tjenester eller eller har ønsker og spørsmål.

Om API: Ferdige datasett

I API med ferdige datasett er de mest brukte og etterspurte tabellene i Statistikkbanken være tilgjengelige som ferdige datasett. 

Her tilbyr vi rundt 250 datasett (data.ssb.no). Formatene som her er CSV (semikolonseparerte filer) og JSON (Javascript Object Notation). For JSON benyttes rammeverket JSON-stat  som er laget spesielt for statistiske tabeller.

I utvalget har vi lagt vekt på at datasettene skal være aktuelle og ikke for store, slik at det skal være mulig å beregne måneds- og årsendring.

Klassifikasjoner og kodelister (KLASS)

I KLASS klassifikasjoner og kodelister ligger over 130 klassifikasjoner, som nærings- og kommuneinndeling. KLASS har et eget REST API.

Kontakt