278981
/offentlig-sektor/statistikker/offregn/aar
278981
Nedgang i olje- og gassutvinning gir dårligere driftsresultater
statistikk
2016-12-20T08:00:00.000Z
Offentlig sektor;Offentlig sektor
no
offregn, Offentlige foretak, regnskap, statlige foretak, kommunale foretak, statens forretningsdrift, resultatregnskap, balanseregnskap, næringsfordelt regnskapStatlige finanser, Kommunale finanser, Offentlig sektor
true
Offentlige foretak, foretak, offentlig, regnskap, resultat, balanse

Offentlige foretak, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

11,45 %

driftsresultat i prosent av driftsinntektene

Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall
201520142013
Driftsmargin. Prosent11,4518,9322,74
Resultatgrad. Prosent9,196,0327,20
Totalrentabilitet. Prosent7,4011,5714,47
Egenkapitalrentabilitet. Prosent0,06-4,8310,20
Egenkapitalandel. Prosent44,7548,2551,20
Likviditetsgrad1,021,001,00
Finansieringsgrad1,001,001,00
Gjeldsgrad1,231,070,95

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201520142013
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Resultatregnskapet
Driftsinntekter1 015 615100,01 236 588100,01 325 080100,0
Salgsinntekter906 43089,21 114 85890,21 208 01991,2
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-1040,0-1550,08 3880,6
Offentlige tilskudd7 7570,815 5591,317 2511,3
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt12 8451,312 6181,012 4570,9
Gevinst ved avgang anleggsmidler13 1801,38 2900,715 2501,2
Annen driftsrelatert inntekt75 3007,485 1096,980 5216,1
 
Driftskostnader828 59781,6917 43274,2937 80570,8
Varekostnad384 05437,8491 06039,7524 39739,6
Lønnskostnader96 1189,595 5987,7100 3997,6
Av- og nedskrivninger128 42112,6108 9728,8102 3497,7
Øvrige driftskostnader220 00321,7221 80317,9210 65915,9
 
Driftsresultat187 01818,4319 15625,8387 31529,2
 
Finansinntekter135 76313,4162 44513,1184 61313,9
Finanskostnader159 99015,8303 41024,5131 2259,9
 
Resultat før skattekostnad162 79016,0178 19014,4431 63532,6
 
Skattekostnad77 0467,6134 23610,9151 51811,4
 
Resultat85 7458,443 9523,6280 11821,1
 
Netto ekstraordinære poster-3 126,0-0,3-798,0-0,1-2 885,0-0,2
 
Årsresultat84 8318,440 3993,3276 54020,9

Tabell 2 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201520142013
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Balanseregnskapet
Anleggsmidler2 629 26081,32 649 99480,02 594 99981,8
Immaterielle eiendeler110 6693,4113 1603,4100 3603,2
Varige driftsmidler959 59229,7985 71029,8916 77128,9
Bygg og anlegg542 00216,7546 58116,5495 70615,6
Anlegg under utførelse45 9941,446 1541,4109 9913,5
Boliger, tomter og andre grunnareal17 6030,518 3020,617 1410,5
Personbiler, maskiner og inventar mv.55 3371,760 0041,857 7491,8
Andre driftsmidler298 6569,2314 6699,5236 1847,4
Finansielle anleggsmidler1 553 19548,01 544 18546,61 573 91149,6
Investering i datter- og konsernselskap1 199 43737,11 260 53938,11 207 53838,1
Investering i tilknyttede selskaper58 7841,873 2472,2142 7624,5
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV225 7717,0158 5754,8171 1685,4
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner21 9660,718 9310,620 5940,6
Andre fordringer47 2371,532 8931,031 8491,0
 
Omløpsmidler606 67518,7660 74920,0578 07118,2
Varelager30 6610,933 3561,034 4801,1
Fordringer345 80610,7399 28512,1351 96211,1
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt94 9732,9117 2083,5123 7443,9
Konsernfordringer203 3626,3203 7906,2188 9486,0
Øvrige fordringer47 4711,578 2872,439 2701,2
Investeringer97 6003,083 7312,547 1231,5
Bankinnskudd og kontanter132 6064,1144 3264,4144 4494,6
 
Eiendeler3 235 936100,03 310 742100,03 173 069100,0
 
Egenkapital1 498 47346,31 640 74249,61 667 08952,5
Innskutt egenkapital871 17426,91 027 54631,01 033 21632,6
Aksjekapital433 95713,4644 32519,5597 43718,8
Overkursfond324 78810,0278 4378,4368 44811,6
Innskutt annen egenkapital112 4293,5104 7843,267 3312,1
Opptjent egenkapital627 30919,4613 20718,5633 88720,0
Fond for vurderingsforskjeller45 7001,4116 4763,5110 2523,5
Annen egenkapital616 55219,1604 79918,3552 80417,4
Udekket tap-34 943-1,1-108 068-3,3-29 169-0,9
 
Langsiktig gjeld1 155 17935,71 019 85430,8944 43329,8
Avsetninger for forpliktelser286 5008,9376 41711,4261 9098,3
Obligasjonslån301 2799,3275 4238,3253 1088,0
Kredittinstitusjoner144 2134,5122 2993,7126 3024,0
Konserngjeld231 9187,292 7652,8191 0286,0
Ansvarlig lånekapital10 8920,312 0390,411 5970,4
Annen langsiktig gjeld180 3755,6140 9044,3100 4913,2
 
Kortsiktig gjeld582 22318,0650 14719,6561 52717,7
Kredittinstitusjoner53 0971,658 8741,835 7691,1
Leverandørgjeld39 3601,245 4261,456 4511,8
Offentlige avgifter og betalbar skatt41 3021,358 1661,872 6782,3
Avsatt utbytte32 7421,034 3541,034 5781,1
Konserngjeld303 6799,4307 9239,3238 2247,5
Annen kortsiktig gjeld103 3043,2130 3833,9120 2763,8
 
Egenkapital og gjeld3 235 875100,03 310 743100,03 173 055100,0

Tabell 3 
Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultat- og balanseregnskap etter hovednæringsområder. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner.

Offentlig eide ikke-finansielle foretak. Resultat- og balanseregnskap etter hovednæringsområder. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner.
Jordbruk, skogbruk og fiskeBergverksdrift og utvinningIndustriElektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyningVann, avløp, renovasjonBygge- og anleggsvirksomhetVarehandel, reparasjon av motorvognerTransport og lagringOvernattings- og serveringsvirksomhetInformasjon og kommunikasjonOmsetning og drift av fast eiendomFaglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytingForretningsmessig tjenesteytingOffentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltningUndervisningHelse- og sosialtjenesterKulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteterAndre næringerI alt
2015
Resultatregnskapet
Driftsinntekter962663 51324 07790 1265 48912 70421 93380 21322054 4705 58116 9141 852531526 82530 415114,01 015 613
Salgsinntekter819605 08722 93485 0085 11910 40921 49965 20416850 2237304 0071 296531023 68830 02361,0906 430
Annen driftsrelatert inntekt3956 9831 0894 3361296354203 444263 0655651 3463860172 7395329,075 301
 
Driftskostnader899543 61815 30369 7755 02111 66521 70668 84021546 7413 3266 9281 632421446 61225 972159,0828 598
Varekostnad342294 2545 75729 1821 4732 96918 47515 2063114 16616251838930191 0214613384 053
Lønnskostnader15430 9845 40010 8371 1263 3342 01722 9097411 2754452 8215040643 4986254996 116
Av- og nedskrivninger15105 516-2 86110 5194626611655 51175 9251 1386361121042353576128 418
Øvrige driftskostnader387112 8637 00619 2381 9604 6991 04925 21510215 3731 5822 9556271561 85824 94392220 006
 
Driftsresultat63119 8958 77420 3514681 03922811 37467 7302 2559 9862201282114 444-45187 019
 
Resultat før skattekostnad795 6658 63528 7873362 7492629 1356-4 8332 98713 994235771724 471167162 789
 
Årsresultat633 7558 45520 0282672 5482315 8094-6 7042 62412 773192751724 46818984 829
 
Balanseregnskapet
Eiendeler2 5521 729 10736 762770 0929 52439 3778 957191 920123319 02167 30437 2894 8739801015 6967 1195 1393 235 936
Anleggsmidler2 1901 374 38118 552679 4397 35826 4973 492155 89452275 08659 18013 8042 109870553 1342 3594 8092 629 261
Omløpsmidler362354 72718 21090 6522 16612 8805 46336 0266943 9358 12423 4852 764111462 5624 761331606 674
 
Egenkapital og gjeld2 5521 729 10736 762770 0909 52539 3758 957191 866123319 02067 30237 2894 8739801015 6967 1195 1393 235 876
Egenkapital2 143787 23312 606373 6452 08818 6832 54949 45046192 08031 93917 7741 099570603 1775732 7591 498 474
Langsiktig gjeld239642 7696 586269 3405 87013 5342 708106 6161469 67626 9384 0981 579400171 4961 2472 0481 155 175
Kortsiktig gjeld170299 10417 570127 1071 5677 1573 70135 8006157 2648 42515 4152 19410241 0225 300332582 223

Tabell 4 
Statlig eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.

Statlig eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201520142013
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Resultatregnskapet
Driftsinntekter713 162100,0910 742100,0975 011100,0
Salgsinntekter624 35087,5812 51289,2884 89190,8
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-110,0-130,08 5390,9
Offentlige tilskudd4 6040,65 1410,64 9320,5
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt9 4431,39 0121,09 3241,0
Gevinst ved avgang anleggsmidler12 7571,87 4080,814 7361,5
Annen driftsrelatert inntekt61 9978,776 6568,469 7067,1
 
Driftskostnader636 73189,3736 37680,9746 04076,5
Varekostnad333 02246,7443 23648,7468 60248,1
Lønnskostnader72 40710,273 4918,176 0817,8
Av- og nedskrivninger82 04111,573 5498,167 5656,9
Øvrige driftskostnader149 26020,9146 10016,0133 79113,7
 
Driftsresultat76 43110,7174 36619,1229 01223,5
 
Finansinntekter110 11715,4136 06914,9164 90816,9
Finanskostnader130 47818,3272 49629,997 70210,0
 
Resultat før skattekostnad56 0697,937 9384,2287 15029,5
 
Skattekostnad71 25810,0127 62914,0142 82714,6
 
Resultat-15 189-2,1-89 692-9,8144 32314,8
 
Netto ekstraordinære poster-1240,0-1300,0-720,0
 
Årsresultat-13 413-1,9-92 460-10,2143 66114,7

Tabell 5 
Statlig eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter.

Statlig eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter.
201520142013
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Balanseregnskapet
Anleggsmidler1 937 60279,51 962 86278,21 963 68281,1
Immaterielle eiendeler51 6892,153 6722,146 5291,9
Varige driftsmidler520 89621,4542 25321,6512 51421,2
Bygg og anlegg174 5987,2175 1837,0160 3426,6
Anlegg under utførelse32 8801,333 6131,397 4524,0
Boliger, tomter og andre grunnareal6 4570,36 6300,36 1930,3
Personbiler, maskiner og inventar mv.34 9821,435 6161,433 8081,4
Andre driftsmidler271 97911,2291 21111,6214 7198,9
Finansielle anleggsmidler1 362 96956,01 364 20554,41 401 51257,9
Investering i datter- og konsernselskap1 102 45945,31 166 19646,51 116 20746,1
Investering i tilknyttede selskaper39 0251,652 6702,1127 0915,2
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV169 2196,9109 3614,4122 1545,0
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner13 3150,510 4830,411 8390,5
Andre fordringer38 9511,625 4951,024 2211,0
 
Omløpsmidler498 43620,5546 06021,8457 93818,9
Varelager22 8920,924 8061,026 7081,1
Fordringer279 16811,5326 92213,0275 56411,4
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt58 6342,476 9003,176 8423,2
Konsernfordringer180 4597,4179 4797,2167 8156,9
Øvrige fordringer40 0751,670 5432,830 9071,3
Investeringer93 7693,881 0533,244 6331,8
Bankinnskudd og kontanter102 6074,2113 2794,5111 0264,6
 
Eiendeler2 436 038100,02 508 922100,02 421 620100,0
 
Egenkapital1 129 01846,31 262 35450,31 309 14154,1
Innskutt egenkapital584 70524,0731 32929,1755 47931,2
Aksjekapital225 2989,2421 84816,8383 93715,9
Overkursfond259 62610,7217 8688,7318 14513,1
Innskutt annen egenkapital99 7814,191 6133,753 3972,2
Opptjent egenkapital544 31922,3531 02421,2553 66222,9
Fond for vurderingsforskjeller38 2951,6109 0504,3104 2044,3
Annen egenkapital537 72122,1526 35321,0475 21519,6
Udekket tap-31 697-1,3-104 379-4,2-25 757-1,1
 
Langsiktig gjeld818 78533,6695 20527,7650 18726,8
Avsetninger for forpliktelser192 5317,9282 38711,3193 7038,0
Obligasjonslån242 0159,9214 3528,5202 8918,4
Kredittinstitusjoner54 2362,241 4921,744 7521,8
Konserngjeld177 9327,349 6702,0144 5066,0
Ansvarlig lånekapital2 0500,12 2640,11 8860,1
Annen langsiktig gjeld150 0226,2105 0414,262 4492,6
 
Kortsiktig gjeld488 23020,0551 36322,0462 29119,1
Kredittinstitusjoner42 7811,850 8582,027 8401,1
Leverandørgjeld26 1471,131 1671,242 4551,8
Offentlige avgifter og betalbar skatt32 1741,348 3951,961 9322,6
Avsatt utbytte24 4091,024 1951,028 1601,2
Konserngjeld281 18911,5285 51811,4214 7298,9
Annen kortsiktig gjeld72 9193,096 2263,883 6483,5
 
Egenkapital og gjeld2 436 033100,02 508 922100,02 421 619100,0

Tabell 6 
Statlig eide foretak. Utvalgte nøkkeltall.

Statlig eide foretak. Utvalgte nøkkeltall.
201520142013
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Driftsmargin. Prosent110,7219,1523,49
Resultatgrad. Prosent27,864,1729,45
Totalrentabilitet. Prosent37,6612,3715,89
Egenkapitalrentabilitet. Prosent4-1,35-7,1111,02
Egenkapitalandel. Prosent546,3550,3154,06
Likviditetsgrad61,020,990,99
Finansieringsgrad70,991,001,00
Gjeldsgrad81,160,990,85

Tabell 7 
Statens forretningsdrift. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel.

Statens forretningsdrift. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel.
201520142013
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Resultatregnskapet
Driftsinntekter168 980100,0186 397100,0204 241100,0
Salgsinntekter163 29596,6185 08199,3199 05097,5
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg00,000,000,0
Offentlige tilskudd8010,58010,47110,3
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt00,000,000,0
Gevinst ved avgang anleggsmidler00,000,000,0
Annen driftsrelatert inntekt4 8842,95150,34 4802,2
 
Driftskostnader78 91646,766 08735,571 84335,2
Varekostnad4 3352,63 9902,13 5351,7
Lønnskostnader1 3000,81 1710,61 2330,6
Av- og nedskrivninger34 55120,424 31513,023 81511,7
Øvrige driftskostnader38 73022,936 61219,643 26021,2
 
Driftsresultat90 06453,3120 31064,5132 39764,8
 
Finansinntekter11 8077,09 1124,95 5782,7
Finanskostnader16 88010,014 5087,811 2215,5
 
Resultat før skattekostnad84 99150,3114 91461,7126 75462,1
 
Skattekostnad10,000,000,0
 
Resultat84 99150,3114 91461,7126 75462,1
 
Netto ekstraordinære poster0,00,00,00,00,00,0
 
Årsresultat84 98850,3114 91461,7126 75462,1

Tabell 8 
Statens forretningsdrift. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel.

Statens forretningsdrift. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Million kroner og andel.
201520142013
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Balanseregnskapet
Anleggsmidler226 29190,5239 05789,4203 03285,9
Immaterielle eiendeler3770,26050,29990,4
Varige driftsmidler225 78290,3238 27489,2201 96285,5
Bygg og anlegg225 52690,2238 06389,1201 79485,4
Anlegg under utførelse240,0500,0390,0
Boliger, tomter og andre grunnareal00,000,000,0
Personbiler, maskiner og inventar mv.1730,1710,0560,0
Andre driftsmidler590,0900,0730,0
Finansielle anleggsmidler80,080,080,0
Investering i datter- og konsernselskap00,000,000,0
Investering i tilknyttede selskaper70,070,070,0
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV00,000,000,0
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner10,010,010,0
Andre fordringer00,000,000,0
 
Omløpsmidler23 6369,528 20510,633 22614,1
Varelager4 5491,85 3042,04 6722,0
Fordringer18 9767,622 5408,428 33912,0
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt18 6357,522 4308,428 19711,9
Konsernfordringer2160,1340,0900,0
Øvrige fordringer1250,1760,0520,0
Investeringer00,000,000,0
Bankinnskudd og kontanter1100,03610,12150,1
 
Eiendeler249 927100,0267 262100,0236 257100,0
 
Egenkapital162 34165,0172 20164,4163 37769,2
Innskutt egenkapital161 48364,6171 42264,1162 84268,9
Aksjekapital161 57764,6171 51364,2162 91069,0
Overkursfond00,000,000,0
Innskutt annen egenkapital-940,0-910,0-680,0
Opptjent egenkapital8590,37780,35340,2
Fond for vurderingsforskjeller2850,12580,11920,1
Annen egenkapital5740,25200,23420,1
Udekket tap00,000,000,0
 
Langsiktig gjeld77 68431,180 14930,054 92823,2
Avsetninger for forpliktelser74 97930,077 69629,152 75022,3
Obligasjonslån00,000,000,0
Kredittinstitusjoner00,000,000,0
Konserngjeld340,0360,0230,0
Ansvarlig lånekapital00,000,000,0
Annen langsiktig gjeld2 6711,12 4170,92 1560,9
 
Kortsiktig gjeld9 9024,014 9125,617 9537,6
Kredittinstitusjoner00,000,000,0
Leverandørgjeld2 3450,94 3561,63 6641,6
Offentlige avgifter og betalbar skatt820,0580,0510,0
Avsatt utbytte00,000,000,0
Konserngjeld00,020,010,0
Annen kortsiktig gjeld7 4743,010 4963,914 2376,0
 
Egenkapital og gjeld249 927100,0267 262100,0236 257100,0

Tabell 9 
Kommunalt eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.

Kommunalt eide foretak. Resultatregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201520152014201420132013
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Resultatregnskapet
Driftsinntekter133 473100,0139 449100,0145 828100,0
Salgsinntekter118 78589,0117 26584,1124 07885,1
Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg-93-0,1-142-0,1-151-0,1
Offentlige tilskudd2 3521,89 6176,911 6088,0
Leieinntekt fast eiendom og annen leieinntekt3 4022,53 6062,63 1332,1
Gevinst ved avgang anleggsmidler4230,38820,65140,4
Annen driftsrelatert inntekt8 4196,37 9385,76 3354,3
 
Driftskostnader112 95084,6114 96982,4119 92282,2
Varekostnad46 69735,043 83431,452 26035,8
Lønnskostnader22 41116,820 93615,023 08515,8
Av- og nedskrivninger11 8298,911 1088,010 9697,5
Øvrige driftskostnader32 01324,039 09128,033 60823,0
 
Driftsresultat20 52315,424 48017,625 90617,8
 
Finansinntekter13 83910,417 26412,414 1279,7
Finanskostnader12 6329,516 40611,822 30215,3
 
Resultat før skattekostnad21 73016,325 33818,217 73112,2
 
Skattekostnad5 7874,36 6074,78 6916,0
 
Resultat15 94311,918 73013,49 0416,2
 
Netto ekstraordinære poster-3 002-2,2-668-0,5-2 813-1,9
 
Årsresultat13 2569,917 94512,96 1254,2

Tabell 10 
Kommunalt eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.

Kommunalt eide foretak. Balanseregnskap. Utvalgte regnskapsposter. Millioner kroner og andel.
201520142013
Mill. krAndelMill. krAndelMill. krAndel
Balanseregnskapet
Anleggsmidler465 36784,6448 07583,8428 28583,1
Immaterielle eiendeler58 60310,758 88311,052 83210,3
Varige driftsmidler212 91438,7205 18338,4202 29539,3
Bygg og anlegg141 87825,8133 33524,9133 57025,9
Anlegg under utførelse13 0902,412 4912,312 5002,4
Boliger, tomter og andre grunnareal11 1462,011 6722,210 9482,1
Personbiler, maskiner og inventar mv.20 1823,724 3174,523 8854,6
Andre driftsmidler26 6184,823 3684,421 3924,2
Finansielle anleggsmidler190 21834,6179 97233,7172 39133,5
Investering i datter- og konsernselskap96 97817,694 34317,691 33117,7
Investering i tilknyttede selskaper19 7523,620 5703,815 6643,0
Lån til foretak i samme konsern, TS og FKV56 55210,349 2149,249 0149,5
Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner8 6501,68 4471,68 7541,7
Andre fordringer8 2861,57 3981,47 6281,5
 
Omløpsmidler84 60315,486 48416,286 90716,9
Varelager3 2200,63 2460,63 1000,6
Fordringer47 6628,749 8239,348 0599,3
Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt17 7043,217 8783,318 7053,6
Konsernfordringer22 6874,124 2774,521 0434,1
Øvrige fordringer7 2711,37 6681,48 3111,6
Investeringer3 8310,72 6780,52 4900,5
Bankinnskudd og kontanter29 8895,430 6865,733 2086,4
 
Eiendeler549 971100,0534 558100,0515 192100,0
 
Egenkapital207 11437,7206 18738,6194 57137,8
Innskutt egenkapital124 98622,7124 79523,3114 89522,3
Aksjekapital47 0828,650 9649,550 5909,8
Overkursfond65 16211,860 56911,350 3039,8
Innskutt annen egenkapital12 7422,313 2622,514 0022,7
Opptjent egenkapital82 13114,981 40515,279 69115,5
Fond for vurderingsforskjeller7 1201,37 1681,35 8561,1
Annen egenkapital78 25714,277 92614,677 24715,0
Udekket tap-3 246-0,6-3 689-0,7-3 412-0,7
 
Langsiktig gjeld258 71047,0244 50045,7239 31846,5
Avsetninger for forpliktelser18 9903,516 3343,115 4563,0
Obligasjonslån59 26410,861 07111,450 2179,7
Kredittinstitusjoner89 97716,480 80715,181 55015,8
Konserngjeld53 9529,843 0598,146 4999,0
Ansvarlig lånekapital8 8421,69 7751,89 7111,9
Annen langsiktig gjeld27 6825,033 4466,335 8867,0
 
Kortsiktig gjeld84 09115,383 87215,781 28315,8
Kredittinstitusjoner10 3161,98 0161,57 9291,5
Leverandørgjeld10 8682,09 9031,910 3322,0
Offentlige avgifter og betalbar skatt9 0461,69 7131,810 6952,1
Avsatt utbytte8 3331,510 1591,96 4181,2
Konserngjeld22 4904,122 4034,223 4944,6
Annen kortsiktig gjeld22 9114,223 6614,422 3914,3
 
Egenkapital og gjeld549 915100,0534 559100,0515 179100,0

Tabell 11 
Kommunalt eide foretak. Utvalgte nøkkeltall.

Kommunalt eide foretak. Utvalgte nøkkeltall.
201520142013
1Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.
2Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.
3Ordinært resultat før skattekostnad + rentekostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
4Ordinært resultat i prosent av egenkapital per 31. desember.
5Egenkapital i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember.
6Omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld per 31. desember.
7Anleggsmidler i forhold til langsiktig kapital.
8Gjeld i forhold til egenkapital per 31. desember.
Driftsmargin. Prosent115,3817,5517,76
Resultatgrad. Prosent216,2818,1712,16
Totalrentabilitet. Prosent36,257,817,77
Egenkapitalrentabilitet. Prosent47,709,084,65
Egenkapitalandel. Prosent537,6638,5737,77
Likviditetsgrad61,011,031,07
Finansieringsgrad71,000,990,99
Gjeldsgrad81,661,591,65

Om statistikken

Statistikken omfatter alle markedsrettede, ikke-finansielle selskaper der staten eller kommunene/fylkeskommunene direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av aksjekapitalen, inkludert alle særlovsselskaper og forvaltningsbedrifter. Statistikken viser resultat- og balanseregnskap for disse selskapene.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Resultat- og balanseregnskapet bygger i det vesentligste på regnskapsloven av 17. juni 1998 (se denne for definisjoner). Nummereringen har tatt utgangspunkt i Norsk Standard, NS 4102.

Driftsinntekter og driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader mv. er definert i henhold til regnskapsloven. Balansen er delt i eiendeler (anleggsmidler og omløpsmidler), egenkapital og gjeld. Denne er også definert i regnskapsloven.

Det er ikke benyttet konsernregnskaper i datamaterialet.

Standard klassifikasjoner

Foretakene blir klassifisert etter institusjonell sektor og næring (NACE). Balanseregnskapet blir klassifisert etter nasjonalregnskapets finansobjektgruppering og debitor-/ kreditorsektor.

Følgende sektorer inngår i publiseringen:
1110 Statens forretningsdrift
1120 Statlig eide foretak mv.
1510 Kommunale foretak med ubegrenset ansvar                                                                                                       1520 Kommunalt eide akjeselskaper mv.

Enheter /foretak som driver forvaltningsvirksomhet omfattes ikke av denne statistikken.

Næringsgrupperingen er fra 2007 i samsvar med revidert norsk Standard for næringsgruppering (SN2007) som bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2. For årgangene før 2007 er tidligere versjoner av Standard for næringsgruppering benyttet.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Offentlige foretak, regnskap
Emne: Offentlig sektor

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for offentlige finanser

Regionalt nivå

Kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlige undersøkelser.
Regnskapsstatistikk for offentlige foretak 12 mnd.
Regnskapsstatistikk for ASVO- foretak 12 mnd. (Utgått fra og med regnskapsåret 2012)
Strukturstatistikk for offentlige foretak 3 mnd. (Utgått fra og med regnskapsåret 2012)

Internasjonal rapportering

Inngår som en del av nasjonalregnskapet.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i en Oracle- database sammen med regnskapene til de private ikke - finansielle foretakene. Publiseringsklare tabeller lagres som flate filer.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med struktur- og regnskapsstatistikken er å framskaffe tallmateriale til makroøkonomisk statistikk og til statistikk om offentlige foretak. Innsamlingen startet i 1961 (NOS XII 185).

Brukere og bruksområder

De viktigste brukerne er nasjonalregnskapet, offentlige myndigheter og allmennhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen.

Sammenheng med annen statistikk

Offentlige foretak er en årlig statistikk, og vil først og fremst publiseres med foreløpige tall. Tallene for offentlige foretak inkluderes i nasjonalregnskapet og i finansielle sektorbalanser.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2 og §3-2.

EØS-referanse

Rådsforordning nr.2223/96 - om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet endret ved forordning nr. 448/98, 1500/2000, 2516/2000, 995/2001, 113/2002, 1267/2003, 1392/2007 og 715/2010.

Rådforordning nr.3037/90 - om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen Det europeiske fellesskap endret ved forordning nr. 761/93, 29/2002 og 1893/2006

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 177/2008 - om fastsettelse av en felles ramme for foretaksregistre for statistisk bruk og om oppheving av rådsforordning nr. 2186/93

Rådsforordning nr.2223/96 - om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i Fellesskapet endret ved forordning nr. 448/98, 1500/2000, 2516/2000, 995/2001, 113/2002, 1267/2003, 1392/2007 og 715/2010

Kommisjonsforordning nr.264/2000 - om gjennomføring av rådsforordning nr. 2223/96 med hensyn til kortsiktige statistikker over offentlige finanser

Produksjon

Omfang

Statistikkene omhandler foretak som er definert som norske offentlig eide ikke-finansielle foretak. Offentlige foretak som er definert som forvaltningsenheter holdes utenfor. Disse inngår som en del av stats- og/eller kommuneforvaltningen.

Populasjonen blir dermed alle selskaper hvor stat, kommune og fylkeskommune direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt andels- og aksjekapital, kapitalinnskudd eller kommandittinnskudd. Inkludert i statistikken er også statlig og kommunal forretningsdrift.

Det er ikke benyttet konsernregnskaper i publiseringene.

Regnskapsstatistikkene viser hovedsakeligstørrelser fra resultat- og balanseregnskapet samt avledede nøkkeltall.

Regnskapsinformasjonen om Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) er hentet fra Petoro AS sin årsberetning over SDØE´s virksomhet for  20XX.

Datakilder og utvalg

Statistikken bygger på Næringsoppgave 2 og skjema for avstemming av egenkapital m.v. Næringsoppgaven dokumenterer inntekter og kostnader overfor skattemyndighetene, og er et vedlegg til selvangivelsen i forbindelse med ligning av aksjeselskapene. Aksjeselskaper og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven (regnskapspliktige) skal benytte Næringsoppgave 2. Næringsoppgaven inneholder selskapsregnskapet og ikke konsernregnskapet. Skjema for avstemming av egenkapital mv. er et pliktig vedlegg til næringsoppgave 2.

Fra og med regnskapsåret 2005 er statistikken supplert med data fra foretakenes offisielle årsoppgjør innsendt til regnskapsregisteret i Brønnøysund for foretak hvor næringsoppgaven ikke var tilgjengelig.

Dataene om hvert enkelt aksjeselskap tilføres opplysninger om næring og institusjonell sektor fra Det Sentrale Bedrifts- og Foretaksregisteret.

SSB innhenter også opplysninger fra foretak hvor regnskapsopplysninger gjennom registre som nevnt over ikke er tilgjengelig. Dette gjøres elektronisk via IDUN (Informasjons- og DataUtveksling med Næringslivet), som er SSB’s egen løsning for mottak av data.

Fulltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter næringsoppgave elektronisk for foretak man ikke får tak i informasjon via registre. SSB sender ut næringsoppgave som må fylles ut og returneres til SSB. Oppgavene sendes ut i forbindelse med fristen for innlevering av næringsoppgave til likningsmyndighetene. Utsending finner sted i slutten av mai, mens innsendingsfrist er satt til i månedsskiftet juni/juli.

Alle oppgavene tilrettelegges i en felles database for næringsoppgaven i SSB. Denne omfatter både offentlige og private ikke-finansielle foretak.

Kontroll- og revisjonsrutiner er innebygd i det databaseprogrammet som benyttes i saksbehandlingen av disse foretakene. Kontrollene består i hovedsak av å kontrollere at regnskapene balanserer, og er internt avstemt. Man kontrollerer mot selskapenes årsberetninger. Det foretas også kontroller av materialet i makro.

Ikke relevant da det er fulltelling.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Etter Statistikklovens § 2-6 skal ikke tall offentliggjøres på en slik måte at de kan føres tilbake til den enkelte oppgavegiver. Etter Statistisk sentralbyrås regler for konfidensialitet, må det være minst 3 enheter innen det området det leveres statistikk for. Det samme gjelder hvis en bedrift alene står for over 90 prosent av summen, eller to bedrifter til sammen står for over 95 prosent.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Endringer i regnskapsloven og aksjeloven, endringer i postgrupperingen i næringsoppgaven og oppryddinger samt flytting av foretak i populasjonen kan føre til brudd i tidsserier.

Fra og med regnskapsåret 2005 kunne norske selskaper velge å benytte internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) i sine regnskaper. Overgangen til internasjonale regnskapsstandarder påvirker sammenlignbarheten i regnskapstallene, blant annet gjennom ulike prinsipper for verdsetting av eiendeler.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

En feilkilde er at det kan være vanskelig å ha løpende oversikt over populasjonen. Populasjonen er avgrenset ved gjennomgang av statlige og kommunale eierandeler hos foretakene i Bedrifts- og foretaksregisteret, og oppdateres løpende ved sjekk av nyetableringer og årsmeldinger.

Under inntasting og bearbeiding av materialet kan det oppstå feil både hos ligningsmyndighetene, Statistisk sentralbyrå og de enkelte foretakene.

I de tilfellene det benyttes næringsoppgaver som innhentes fra ligningsmyndighetene er en del av feilene fra foretakene oppdaget og rettet av ligningskontorene. Ligningsbehandlingen kan medføre endringer i næringsoppgaven som ikke lar seg spore tilbake til postene hvor endringen reelt sett finner sted, og dermed forårsake inkonsistens.

Våre rutiner for kontroll av næringsoppgaver avslører feil når det er logisk brist i skjemaene, og avvik mot informasjon i Regnskapsregisteret i Brønnøysund. På noen områder er det imidlertid forskjeller mellom regnskapsloven og skatteloven, samt mellom regnskapspraksis og ligningspraksis. Dette kan medføre at opplysninger i regnskapet avlagt etter Regnskapslovens spesifikasjonskrav og næringsoppgaven kan være forskjellige. Kontrollene er derfor i første rekke benyttet som et hjelpemiddel for å avdekke enheter i statistikken som inneholder feil og innkonsistenser.

For foretak hvor næringsoppgaven ikke er tilgjengelig er det brukt data fra årsregnskapet. Dette er i seg selv en feilkilde da årsregnskapet som oftest er mindre spesifisert enn næringsoppgaven. For eksempel vil samlede lønnskostnader bli lagt under posten ´´lønn, feriepenger m.v.´´ og ikke fordelt på mer detaljerte lønns og personalkostnader.

Det er gjennomført oppryddinger i registrene vedrørende eierforhold for de kommunalt eide foretakene generelt (2004), og attføringsforetakene spesielt (2001).

For de tilfeller hvor dette skulle være aktuelt fremskrives tall på bakgrunn av tidligere år der hvor annet tallmateriale ikke eksisterer.

Varians: Ikke relevant.
Skjevhet: Ikke relevant.
Frafall: Regnskapsstatistikken viser kun tall for de enhetene vi har data for. Det er beskjedent frafall.

Registerfeil. Utvalget trekkes fra Bedrifts- og foretaksregisteret. Forsinket oppdatering av populasjon (kontinuerlig i endring) og feilklassifisering, er eksempler som kan føre til feil i undersøkelsen.

Revisjon

Revisjon er planlagt endring av tall som alt er publisert (for eksempel ved publisering av endelige tall der det tidligere har vært publisert foreløpige tall). Se også SSBs prinsipper for revisjon

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB