229962
229962
Mer skogplanting
statistikk
2016-04-29T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
skogkultur, Skogkultur, skogplanting, ungskogpleie, grøfting, gjødsling, markberedning, offentlige tilskudd, sprøyting, ryddingSkogbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

Skogkultur

Oppdatert

Neste oppdatering

Skogkultur
Areal (dekar)ProsentKostnad (1 000 kr)
20152014 - 20152011 - 20152015
Skogplanting172 0818,830,7163 125
Ungskogpleie276 2002,41,9107 289
Markberedning72 4868,567,721 167
Gjødsling7 06141,420,81 972
Kjemisk rydding og ugrasskontroll0-100,0-100,00

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Skogplanting

Skogplanting1
Areal (dekar)Antall planter (1 000 stk)2Kostnad (1 000 kr)2
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
2Suppleringsplanting er inkludert.
Hele landet
2005103 46816 81872 909
2006119 39019 19284 599
2007129 95420 68792 422
2008138 33923 028107 934
2009136 64922 689110 547
2010117 99120 25998 904
2011131 68323 247115 486
2012147 03925 744130 712
2013147 64126 285134 900
2014158 14228 622147 689
2015172 08130 936163 125
 
2015
Østfold7 3891 5478 034
Akershus og Oslo9 8031 8689 424
Hedmark43 9758 18938 033
Oppland31 0885 42926 193
Buskerud13 5112 03810 644
Vestfold6 6141 0215 809
Telemark7 0101 0536 969
Aust-Agder4 2827644 781
Vest-Agder3 3666704 430
Rogaland1 8105373 247
Hordaland2 7957244 607
Sogn og Fjordane1 2543231 868
Møre og Romsdal3 1517244 335
Sør-Trøndelag12 6362 07712 434
Nord-Trøndelag16 7842 74414 889
Nordland4 9258134 762
Troms - Romsa1 6344022 590
Finnmark - Finnmárku541376

Tabell 2 
Ungskogpleie

Ungskogpleie
Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
Hele landet
2005282 53578 652
2006217 65363 938
2007299 82494 166
2008298 70399 734
2009311 933106 658
2010272 83194 809
2011271 05294 009
2012296 707107 923
2013263 61799 498
2014269 70899 159
2015276 200107 289
 
Fylke
2015
Østfold18 9407 421
Akershus og Oslo21 0239 204
Hedmark68 28123 216
Oppland30 68811 930
Buskerud30 23712 033
Vestfold14 3446 194
Telemark22 0798 770
Aust-Agder17 2236 302
Vest-Agder10 4294 459
Rogaland683362
Hordaland239145
Sogn og Fjordane405163
Møre og Romsdal3 9011 741
Sør-Trøndelag7 9283 123
Nord-Trøndelag25 42310 172
Nordland3 9521 873
Troms - Romsa::
Finnmark - Finnmárku::

Tabell 3 
Markberedning

Markberedning1
Areal (dekar)Kostnad (1 000 kr)
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott
200457 73310 628
200549 6379 359
200663 27011 937
200757 87712 184
200848 36310 408
200950 34411 242
201043 22810 376
201150 94012 523
201250 13513 015
201367 76517 577
201466 82018 577
201572 48621 167
 
2015
Østfold505144
Akershus og Oslo323108
Hedmark46 88012 225
Oppland11 0904 055
Buskerud2 939951
Vestfold::
Telemark1 779592
Aust-Agder2 329709
Vest-Agder1 276560
Rogaland00
Hordaland00
Sogn og Fjordane00
Møre og Romsdal914421
Sør-Trøndelag2 730973
Nord-Trøndelag840268
Nordland::
Troms - Romsa::
Finnmark - Finnmárku00

Tabell 4 
Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr

Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur. 1 000 kr1
Totale kostnaderOffentlige tilskudd
1Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskott.
2010226 75146 096
2011249 35953 174
2012284 10962 562
2013289 17469 216
2014295 30472 307
2015324 48372 457
 
2015
Østfold18 6283 121
Akershus og Oslo20 5802 845
Hedmark87 28510 140
Oppland43 3247 143
Buskerud25 9665 122
Vestfold13 6623 046
Telemark17 4794 639
Aust-Agder12 4684 263
Vest-Agder10 2083 352
Rogaland6 9382 449
Hordaland5 5352 141
Sogn og Fjordane2 1911 327
Møre og Romsdal6 8503 306
Sør-Trøndelag16 8235 039
Nord-Trøndelag25 8308 124
Nordland6 6793 519
Troms - Romsa3 5942 462
Finnmark - Finnmárku443417

Om statistikken

Statistikken gir en oversikt over utført skogplanting, ungskogpleie, markberedning og annen skogkultur. Den omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller har fått statstilskudd, og bygger på uttrekk av data fra Landbruksdirektoratets database for Skogfond.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Plantet eller tilsådd skogareal

Skogareal som er plantet eller tilsådd med tanke på skogproduksjon. Omfatter ikke suppleringsplanting.

Antall utsatte planter
Sum av nyplanting og suppleringsplanting.

Plantekostnad, totalt
Sum av kostnader til plantekjøp og utplanting. Gjelder både nyplanting og suppleringsplanting.

Ungskogpleie
Stell av ungskogen fram til første tynningshogst.

Markberedning
Flekkvis fjerning av vegetasjon, hvor formålet er å legge forholdene til rette for naturlig foryngelse og å skape gode vokseforhold for utplantede skogplanter.

Produktivt skogareal

Skogareal som ved gunstige bestandsforhold i gjennomsnitt per år kan produsere minst 0,1 kubikkmeter trevirke med bark per dekar

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant

Administrative opplysninger

Navn og emne

Navn: Skogkultur
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata lagres i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi informasjon på fylkesnivå om utført skogkultur og skoggrøfting.

Oppbyggingen av skogadministrasjon som skogvernloven av 1932 forutsatte, ga grunnlag for innsamling av statistikkoppgaver over skogkulturarbeider m. v. som var godkjent av skogoppsynet og dermed var bidragsberettiget. Statistikken over skogkultur begynner med budsjettåret 1935/36. Tidligere har Landbruks- og matdepartementet (LMD) utarbeidet statistikken for skogkultur, grøfterensk og skoggjødsling. De ferdige tallene har blitt publisert av Statistisk sentralbyrå. Statistikk over skoggrøfting og nyanlegg har tidligere i sin helhet blitt utarbeidet av SSB på grunnlag av oppgaver fra LMD. Fra og med 1997 har Statistisk sentralbyrå utarbeidet all skogkulturstatistikk.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige etater (departementer, fylker), skogbrukets organisasjoner og forskningsmiljøer. Omfanget av skogkultur inngår i Nasjonalregnskapet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Resultatene fra Skogkulturstatistikken kan sammenliknes med noen av resultatene fra Landbruksundersøkinga 2008.

Lovhjemmel

Statistikkloven, §§2-1, 3-2 (adm.edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter bare tiltak som er dekket av skogfond og/eller som har fått statstilskudd.

Skogfondordningen er lovfestet og innebærer at en viss prosentandel av bruttoverdien for alt omsatt tømmer skal settes på egen konto. Prosentandelen er valgfri innenfor et område som fastsettes i en egen forskrift. Skogeier kan kun benytte disse midlene til investeringer i egen skog. Skogfond er ikke rentebærende.

Datakilder og utvalg

Statistikken over skogkultur bygger på opplysninger fra Landbruksdirektoratets database for skogfond (SKAS).

Datainnsamling, editering og beregninger

Det er fylkesmannens landbruksavdeling som fører regnskapet for det enkelte fylke. Landbruksdirektoratet trekker ut dataene fra Skogfondregnskapet og tilrettelegger dem på fil for Statistisk sentralbyrå.

Ved feil og uklarheter i dataene blir fylkesmannens landbruksavdeling og Landbruksdirektoratet kontaktet slik at det eventuelt kan rettes opp.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

For at ikke opplysninger skal kunne føres tilbake til en enkeltskogeier, blir det ikke offentliggjort statistikk dersom opplysninger fra færre enn tre skogeiendommer ligger til grunn for et tall.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1935/36-1949/50 gjelder statistikken for budsjettåret. Fra 1951 gikk man over til å bruke kalenderåret, men oppgavene for dette året er slått sammen med oppgavene for annet halvår 1950. Overgangsoppgaven fra budsjettår til kalenderår omfatter derfor 1 1/2- år. For 1998 mangler tall for Finnmark og for 1999 mangler tall for Troms.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Oppgitt areal i Skogfondregnskapet kan i noen tilfeller være basert på anslag. Det kan også forekomme tilpasninger til tilskuddsordningene som vil gi utslag i statistikken.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Error occured rendering window "Statistikkside - faktaside inngang" (key 209) while handling request to site path: /0/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/skogkultur?id=2494

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB