118955
118955
innrapportering
2015-08-17T08:19:00.000Z
no

Pågår

Verdipapirer: Fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

 • Om rapporteringen

Formål

Rapportering av fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskapene til Statistisk sentralbyrå

Disse sidene inneholder rapporteringsmateriell og informasjon til hjelp for rapportørene av fondsinformasjon til Statistisk sentralbyrå. I menyen til høyre ligger det lenker til aktuelle lover og forskrifter og andre aktuelle internettsider.

Statistisk sentralbyrå (SSB) utarbeider statistikk for verdipapirmarkedene, og skal på dette området dekke både offisielle statistikkbehov og Norges Banks behov (pengepolitikk og finansiell stabilitet). Innsamlingen av data for verdipapirer, herunder verdipapirfondsandeler vil være en kombinasjon av direkte datainnsamling fra foretak og indirekte innsamling fra indirekte kilder (Verdipapirsentralen, verdipapirforetak etc.).

Kontakt

 • E-post
  hhj@ssb.no
  Telefon
  21094578
 • E-post
  kte@ssb.no
  Telefon
  21094364
 • E-post
  moa@ssb.no
  Telefon
  21094764
 • E-post
  dst@ssb.no
  Telefon
  40902697
  Telefontid
  Man - fre: 08.00 - 15.45