255176
255176
forskning
2016-02-05T10:19:00.000Z
no

Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond

Publisert:

Oppdatert:

SSB forvalter Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond. Her er det mulig å søke om støtte til økonomisk forskning. Fondsmidlene deles ut én gang i året.

Neste søknadsfrist

6. mars 2017

 

Hvem kan søke?

Fondsmidler kan gis til:

  1. Stipend til samfunnsøkonomisk studieformål til yngre forsker, fortrinnsvis en som er i ferd med å avslutte et doktorgradsstudium.
  2. Dekning av utgifter ved invitasjon av utenlandsk forsker til forskningsvirksomheten i Statistisk sentralbyrå, eventuelt i samarbeid med andre samfunnsøkonomiske forskningsmiljø.

 

Slik søker du

Søknad om fondsmidler med begrunnelse og budsjett sendes til SSB, enten pr. e-post til Skaugfondet@ssb.no eller pr. post til:

Ingegerd og Arne Skaugs forskningsfond

Statistisk sentralbyrå

Forskningsavdelingen

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

 

Fremme økonomisk forskning

Tidligere direktør i Statistisk sentralbyrå, Arne Skaug, og hans hustru, Ingegerd Skaug, har gitt en testamentarisk gave i form av et forskningsfond tilknyttet Statistisk sentralbyrå. Ifølge statuttene har fondet til formål å fremme økonomisk forskning, fortrinnsvis til studier av forhold og utvikling i Norge eller andre land som deltok i Det europeiske gjenreisningsprogram (1947-52).