Statistikkområde

Virksomheter, foretak og regnskap: Virksomheter og foretak

Alt innhold for delområdet virksomheter og foretak

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Finn detaljerte tall om utvikling i næringer

  I denne artikkelen får du en veiledning til statistikkene SSB har på utvikling og trender i norsk næringsliv. Finn ut hvordan du finner fram til akkurat de næringene du ønsker å se på, og hvordan du kan lage relevante sammenligninger i tabeller og...

  Artikkel
 • Ingen registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

  Antall foretak og virksomheter har holdt seg nokså stabilt så langt i år. På grunn av etterslep i statistikkgrunnlaget, vil eventuelle effekter av koronakrisen på økonomien vises i statistikken først utover sommeren.

  Artikkel
 • SSB publiserer månedlig statistikk over foretak og virksomheter

  For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon i forbindelse med koronakrisen og ringvirkningene på økonomien, vil SSB i tiden framover publisere månedlig statistikk over foretak og virksomheter. Oljeprisfallet som inntraff omtrent samtidig, vil...

  Artikkel
 • Ingen sentralisering av virksomheter siste tiår

  Det har blitt 23 prosent flere virksomheter i Norge siden 2010. Det er ingen tegn til sentralisering, mens teknologisk utvikling og effektivisering kan ha påvirket næringsfordelingen.

  Artikkel
 • 590 810 virksomheter i Norge

  Det var nær 591 000 aktive virksomheter i Norge ved inngangen til 2020. Sammenlignet med 1. januar 2019 er dette en økning på 1,5 prosent.

  Artikkel
 • Relational capital

  Rapporter 2019/36

  Finnes det et nettverk av styremedlemmer i Norge, og kan det være en fordel for et foretak å være med i et nettverk med andre foretak?

  Publikasjon
 • Innovasjonsinvesteringer på nesten 73 milliarder i 2018

  61 prosent av foretakene som var omfattet av den norske innovasjons­undersøkelsen hadde innovasjonsaktivitet i perioden 2016-2018. Til sammen sto disse for innovasjonsinvesteringer på 72,7 milliarder kroner i 2018.

  Artikkel
 • Aksjeselskap er mer robuste enn enkeltmannsforetak

  I 2012 ble det etablert 51 200 foretak. Av disse var 15 300, eller 30 prosent, fortsatt aktive i 2017. Aksjeselskapene var mest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på 48 prosent.

  Artikkel
 • Økt omsetning på Svalbard

  Den totale omsetningen på Svalbard økte med 11,4 prosent i 2018. Det er hovedsakelig bygge- og anleggsvirksomheten som har bidratt til økningen.

  Artikkel
 • Hvem etablerer eget foretak?

  Notater 2019/28

  Dette notatet presenterer deskriptiv statistikk om etablerere og etableringer i Norge. Videre gjengir vi noen resultater fra sammenlignende internasjonale studier fra OECD og SSB-analyser av jobbstrømmer.

  Publikasjon
 • Hånd i hånd med EU

  8 av 10 utenlandske konsern med norske datterselskaper kontrolleres fra land i EU. Sverige er viktigste eierland målt både i sysselsetting og verdiskaping, mens USA er viktigste eierland utenfor Europa.

  Artikkel
 • 1 av 16 norske foretak outsourcet til utlandet

  6 prosent av norske foretak flyttet forretningsaktiviteter til utlandet i perioden 2014 til 2016. Høyest andel outsourcing finner vi blant foretak innen informasjons- og kommunikasjonssektoren.

  Artikkel
 • Færre nyetableringar i Rogaland

  I 4. kvartal 2018 vart det registrert 15 090 nye føretak, ein nedgang på 1,2 prosent samanlikna med 4. kvartal 2017. Nedgangen var størst i Rogaland.

  Artikkel
 • 581 956 virksomheter i Norge

  Det var nær 582 000 aktive virksomheter i Norge ved inngangen til 2019. Sammenlignet med 1. januar 2018 er dette en økning på 0,8 prosent.

  Artikkel
 • Nyetablering av aksjeselskap forbi toppen

  I 3. kvartal 2018 vart det registrert 14 263 nye føretak, som er 3,5 prosent færre enn i same kvartal 2017. Dette er andre året på rad då talet på nyetableringar i 3. kvartal er gått ned.

  Artikkel