Statistikkområde

Virksomheter, foretak og regnskap: Virksomheter og foretak

Alt innhold for delområdet virksomheter og foretak

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt omsetning på Svalbard til tross for færre årsverk

  Den totale omsetningen på Svalbard økte med 4,4 prosent i 2019. Antall årsverk totalt har gått ned med 2,6 prosent, og her er det bergverksdriften som har hatt størst nedgang med 32,3 prosent.

  Artikkel
 • Dyrere flybilletter i 2. kvartal 2020

  Tjenesteprisindeksen for lufttransport med passasjerer steg kraftig i 2. kvartal 2020 som følge av store fall i både etterspørsel og tilbud. Totalindeksen steg med 33,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

  Artikkel
 • Liten nedgang i talet på nye føretak trass korona-krise

  Det vart etablert 14 965 nye føretak i 2. kvartal i år. Det er 1 110 færre enn i 2. kvartal i fjor. Nedgangen i talet på nye føretak frå 1. til 2. kvartal var klårt større i år enn i fjor, men for aksjeselskapa var det vekst.

  Artikkel
 • Antall foretak og virksomheter lite påvirket av koronakrisen

  Antall registrerte foretak og virksomheter er om lag 5 000 høyere i juli enn i samme måned i fjor. Nedgangen i juni er altså langt på vei reversert, og koronapandemien har dermed ikke ført til færre foretak og virksomheter hittil.

  Artikkel
 • Liten registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

  Det ble om lag 3 000 færre foretak og virksomheter i juni, men det er for tidlig å si om dette er starten på en trend. På grunn av etterslep i statistikkgrunnlaget vil eventuelle effekter av koronakrisen på økonomien bli tydelige i statistikken fø...

  Artikkel
 • Finn detaljerte tall om utvikling i næringer

  I denne artikkelen får du en veiledning til statistikkene SSB har på utvikling og trender i norsk næringsliv. Finn ut hvordan du finner fram til akkurat de næringene du ønsker å se på, og hvordan du kan lage relevante sammenligninger i tabeller og...

  Artikkel
 • Ingen registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

  Antall foretak og virksomheter har holdt seg nokså stabilt så langt i år. På grunn av etterslep i statistikkgrunnlaget, vil eventuelle effekter av koronakrisen på økonomien vises i statistikken først utover sommeren.

  Artikkel
 • SSB publiserer månedlig statistikk over foretak og virksomheter

  For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon i forbindelse med koronakrisen og ringvirkningene på økonomien, vil SSB i tiden framover publisere månedlig statistikk over foretak og virksomheter. Oljeprisfallet som inntraff omtrent samtidig, vil...

  Artikkel
 • Ingen sentralisering av virksomheter siste tiår

  Det har blitt 23 prosent flere virksomheter i Norge siden 2010. Det er ingen tegn til sentralisering, mens teknologisk utvikling og effektivisering kan ha påvirket næringsfordelingen.

  Artikkel
 • 590 810 virksomheter i Norge

  Det var nær 591 000 aktive virksomheter i Norge ved inngangen til 2020. Sammenlignet med 1. januar 2019 er dette en økning på 1,5 prosent.

  Artikkel
 • Relational capital

  Rapporter 2019/36

  Finnes det et nettverk av styremedlemmer i Norge, og kan det være en fordel for et foretak å være med i et nettverk med andre foretak?

  Publikasjon
 • Innovasjonsinvesteringer på nesten 73 milliarder i 2018

  61 prosent av foretakene som var omfattet av den norske innovasjons­undersøkelsen hadde innovasjonsaktivitet i perioden 2016-2018. Til sammen sto disse for innovasjonsinvesteringer på 72,7 milliarder kroner i 2018.

  Artikkel
 • Aksjeselskap er mer robuste enn enkeltmannsforetak

  I 2012 ble det etablert 51 200 foretak. Av disse var 15 300, eller 30 prosent, fortsatt aktive i 2017. Aksjeselskapene var mest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på 48 prosent.

  Artikkel
 • Økt omsetning på Svalbard

  Den totale omsetningen på Svalbard økte med 11,4 prosent i 2018. Det er hovedsakelig bygge- og anleggsvirksomheten som har bidratt til økningen.

  Artikkel
 • Hvem etablerer eget foretak?

  Notater 2019/28

  Dette notatet presenterer deskriptiv statistikk om etablerere og etableringer i Norge. Videre gjengir vi noen resultater fra sammenlignende internasjonale studier fra OECD og SSB-analyser av jobbstrømmer.

  Publikasjon