401663_tabell_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/etablerere/aar
401663_tabell
statistikk
2020-11-24T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
true

Etablerere i næringslivet2018-2019

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Antall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskaperfullscreen-iconAntall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskaperexcel-iconAntall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskapercsv-iconAntall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskaper
Tabell 2Etablerere i personlig eide foretak, etter næring, organisasjonsform og kjønn. Nyetableringerfullscreen-iconEtablerere i personlig eide foretak, etter næring, organisasjonsform og kjønn. Nyetableringerexcel-iconEtablerere i personlig eide foretak, etter næring, organisasjonsform og kjønn. Nyetableringercsv-iconEtablerere i personlig eide foretak, etter næring, organisasjonsform og kjønn. Nyetableringer
Tabell 3Personlig eide foretak etter etablerers kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn. Nyetableringer.fullscreen-iconPersonlig eide foretak etter etablerers kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn. Nyetableringer.excel-iconPersonlig eide foretak etter etablerers kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn. Nyetableringer.csv-iconPersonlig eide foretak etter etablerers kjønn, alder, utdanning og landbakgrunn. Nyetableringer.
Tabell 4Etablerere av personlig eide foretak, etter næring og etablerers landbakgrunnfullscreen-iconEtablerere av personlig eide foretak, etter næring og etablerers landbakgrunnexcel-iconEtablerere av personlig eide foretak, etter næring og etablerers landbakgrunncsv-iconEtablerere av personlig eide foretak, etter næring og etablerers landbakgrunn
Tabell 5Etablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter det nyetablerte foretakets næring og etablerernes kjønn.fullscreen-iconEtablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter det nyetablerte foretakets næring og etablerernes kjønn.excel-iconEtablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter det nyetablerte foretakets næring og etablerernes kjønn.csv-iconEtablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter det nyetablerte foretakets næring og etablerernes kjønn.
Tabell 6Etablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter etablerers alder, utdanningsnivå og kjønnfullscreen-iconEtablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter etablerers alder, utdanningsnivå og kjønnexcel-iconEtablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter etablerers alder, utdanningsnivå og kjønncsv-iconEtablerere som er personer i nyetablerte aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, etter etablerers alder, utdanningsnivå og kjønn
Tabell 7Etablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, antall ansatte og næringfullscreen-iconEtablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, antall ansatte og næringexcel-iconEtablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, antall ansatte og næringcsv-iconEtablerere som er foretak i nyetablerte aksjeselskap og allment aksjeselskap, etter etablererforetakets organisasjonsform, antall ansatte og næring

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB