259741
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/etablerere/aar
259741
Gründere uten mastersyke
statistikk
2016-06-14T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
etablerere, Etablerere i næringslivet, gründere, overlevelse, vekstEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Statistikk om etablerere av personlig eide foretak og aksjeselskaper.

Etablerere i næringslivet2013-2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Gründere uten mastersyke

Bare én av tre menn som etablerte aksjeselskap i 2014, forberedte seg til gründertilværelsen i universitetenes lesesaler. Kvinnene valgte i større grad å ty til akademia før de ga seg i kast med etableringen.

Antall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskaper
20142013 - 20142012 - 2014
Antall etablerereAndelProsentProsent
1Foreløpige tall
Personlig eide foretak
Begge kjønn33 467100,05,910,1
Menn20 80862,24,36,3
Kvinner12 65937,88,516,9
 
Aksjeselskaper1
Begge kjønn23 841100,0-5,9-10,9
Menn19 02479,8-6,7-11,2
Kvinner4 81720,2-2,2-9,8

23 841 driftige sjeler var med på å etablere et aksjeselskap i 2014: 19 024 menn og 4 817 kvinner. De fleste etablererne var i aldersgruppa 25 til 44 år, uavhengig av kjønn. Mens kvinnene samlet studiepoeng forut for etableringen, skred mennene oftere til verket uten universitetsfaglig kompetanse. Av de kvinnelige gründerne satt om lag halvparten minst ett år på skolebenken etter endt videregående opplæring. Hvorvidt etablererne hadde høyere utdanning eller ei synes imidlertid ikke å ha hatt noen betydelig innvirkning på foretakenes levedyktighet. Andelen etablerere som fortsatt holdt hjulene i gang i sine aksjeselskap fem år etter oppstart, varierte kun med noen få prosentpoeng aldersgruppene og utdanningsnivåene imellom.

Unge lovende

For personlig eide foretak var mønsteret et annet. I 2014 stod 33 467 etablerere bak nye enkeltpersonforetak, ansvarlige selskap og selskap med delt ansvar. Etablererne, spesielt mennene, tenderte mot et lavere utdanningsnivå enn sine motstykker i aksjeselskapene, og en femtedel av de mannlige etablererne hadde kun grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Alderen til opphavsmenn- og kvinner i personlig eide foretak var også lavere, bare om lag én av fire etablerere var nådd 45 år.

77,5 prosent skinnfeller blant løvene

Av nyopprettede personlig eide foretak avvikles gjerne mer enn tre fjerdedeler innen fem år er gått. Denne trenden gjenspeiles i tallene som viser andel etablerere med levedyktige foretak i perioden 2008 til 2013. Her kan det likevel se ut til at etablererens utdanningsnivå spilte inn på foretakets forutsetninger for å lykkes i den første femårsperioden. Av grunnleggerne med mer enn fire års høyere utdanning drev nesten 28 prosent fortsatt sitt foretak etter fem år. Tilsvarende andel for gründerne med grunnskole som høyeste fullførte utdanning var nede i 20 prosent. Totalt lyktes 22,5 prosent av etablererne å lose sine personlig eide foretak gjennom de første fem årene av driften.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB