128539
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/etablerere/aar
128539
Flere etablerer aksjeselskap
statistikk
2013-11-15T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
etablerere, Etablerere i næringslivet, gründere, overlevelse, vekstEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Etablerere i næringslivet2011-2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere etablerer aksjeselskap

Foreløpige tall for 2012 viser at rundt 23 500 personer etablerte aksjeselskap dette året. En femtedel av etablererne var kvinner. Om lag 30 400 personer etablerte personlig eide foretak, hvor en tredel av disse var kvinner.

Antall etablerere i nyetablerte personlig eide foretak og aksjeselskaper
20122011 - 20122010 - 2012
Antall etablerereAndelProsentProsent
1Foreløpige tall
Personlig eide foretak
Begge kjønn30 399100,0-4,9-4,0
Menn19 56764,4-6,4-6,0
Kvinner10 83235,6-2,2-0,2
 
Aksjeselskaper1
Begge kjønn23 499100,035,251,8
Menn18 83680,232,748,0
Kvinner4 66319,846,369,5

Nesten 5 prosent færre personer etablerte personlig eide foretak i 2012 enn i 2011, da for det meste enkeltpersonforetak. Antallet etablerere av aksjeselskap og allmennaksjeselskap økte med hele 35 prosent fra 2011 til 2012.

En av fem etablerere av personlig eide foretak var innvandrere

En av fem etablerere av personlig eide foretak i 2012 var innvandrere eller norskfødte av innvandrerforeldre. Innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet hadde 57 prosent av etablererne en annen landbakgrunn enn Norge. Også næringen transport og lagring hadde høy andel etablerere med innvandrerbakgrunn, 42 prosent av etablererne i denne næringen var innvandrere.

Mange aksjeselskap etablerte foretak

Både personer og foretak kan defineres som etablerere. Nærmere 2 900 foretak etablerte nye foretak i 2012. 90 prosent av etablererforetakene var aksjeselskap. Over 29 prosent av dem tilhørte næringen omsetning og drift av fast eiendom. Nesten 15 prosent tilhørte bygge- og anleggsvirksomhet.

Personlig eide foretak etablert av menn overlever lengst

Ett av fire personlig eide foretak etablert av menn i 2006, overlevde de neste fem årene. Hva angår foretak med kun kvinnelige etablerere overlevde om lag ett av fem i samme periode.

For aksjeselskapene var det kun små forskjeller i overlevelsesgraden blant foretak etablert av kvinner og menn.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB