53319
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/etablerere/aar
53319
Omsetningsvekst vanligst i foretak etablert av menn
statistikk
2011-12-19T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
etablerere, Etablerere i næringslivet, gründere, overlevelse, vekstEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Etablerere i næringslivet2004-2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsetningsvekst vanligst i foretak etablert av menn

Gjennom en femårsperiode hadde en større andel foretak etablert av menn enn foretak etablert av kvinner vekst i omsetningen. Samtidig hadde flest foretak etablert av kvinner vekst i sysselsettingen.

75 prosent av personlig eide foretak som ble etablert av menn i 2004 og overlevde til 2009, hadde vekst i omsetningen. 60 prosent av foretakene etablert av kvinner hadde omsetningsvekst i samme periode.

Tallene viser en jevnere tendens for aksjeselskapene. 83 prosent av overlevende aksjeselskap etablert av menn hadde vekst i omsetningen, mens 79 prosent av overlevende aksjeselskap etablert av kvinner hadde økt omsetning.

Større andel av foretak etablert av kvinner med vekst i sysselsetting

61 prosent av personlig eide foretak etablert av kvinner og drøyt halvparten av personlig eide foretak etablert av menn hadde sysselsettingsvekst i perioden 2004-2009. Forskjellen var større blant aksjeselskapene. Blant disse hadde 66 prosent av foretakene med kvinnelige etablerere og 52 prosent med mannlige etablerere vekst i sysselsettingen.

Større overlevelsesgrad blant foretak etablert av menn

Ett av fire personlig eide foretak etablert av menn i 2004 overlevde til 2009. Om lag ett av fem foretak med kun kvinner på eiersiden overlevde disse fem årene. Hele ett av tre foretak etablert av personer av begge kjønn overlevde denne perioden, men disse foretakene utgjorde under 3 prosent av alle de nyetablerte foretakene i 2004.

For aksjeselskapene var det kun små forskjeller i overlevelsesgraden blant foretak etablert av kvinner og menn. Henholdsvis 54 og 56 prosent av disse foretakene overlevde denne perioden.

Denne statistikken omhandler personlig eide foretak samt aksjeselskap og allmenne aksjeselskap etablert i 2004 som overlever til 2009.

Personlig eide foretak består av organisasjonsformene enkeltpersonforetak, selskap med delt ansvar og ansvarlig selskap. Enkeltpersonforetak utgjør størstedelen av foretakene i denne gruppen. Et personlig eid foretak kan ha en eller flere eiere. I nyetablerte personlig eide foretak defineres etablererne som eierne av foretakene.

Et aksjeselskap kan ha en eller flere etablerere, og etablereren kan være en person eller et foretak. Etablereren kan være den eller de som har hatt ideen foretaket er tuftet på, som har en viss andel av aksjekapitalen eller som har kompetansen til å drive foretaket. Metoden for å finne etablereren går ut på å identifisere aksjonærene som har en rolle i foretaket som enten daglig leder eller styrerepresentant, eller som har en viss andel av aksjekapitalen.

Statistikken omfatter personlige etablerere identifisert ved fødselsnummer.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB