53321
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/etablerere/aar
53321
Flest menn etablerer eget foretak
statistikk
2011-11-18T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap;Innvandring og innvandrere
no
etablerere, Etablerere i næringslivet, gründere, overlevelse, vekstEierskap og roller, Virksomheter, foretak og regnskap, Innvandring og innvandrere, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Etablerere i næringslivet2009-2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest menn etablerer eget foretak

31 669 personer etablerte om lag 29 600 personlig eide foretak i 2010. De fleste som etablerte foretak i 2010 var menn.

65,7 prosent av etablererne av personlig eide foretak i 2010 var menn. Det har vært en gradvis nedgang i andel mannlige etablerere siden 2002, da over 71 prosent av etablererne var menn.

Om vi ser på etablerere av aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA), utgjorde menn 82 prosent av disse i 2010. Denne andelen har holdt seg forholdsvis stabil på rundt 82-83 prosent siden 2004.

Andelen innvandrere som etablerer eget foretak har økt gradvis de siste 10 årene. Nærmere 19 prosent av de som starter opp et personlig eid foretak er innvandrere eller norskfødte av innvandrerforeldre.

Tydelig tendens i næringsfordelingen

Mannlige etablerere dominerer innenfor de fleste næringer. Innenfor bergverksdrift og utvinning og finansierings- og forsikringsvirksomhet er over 9 av 10 etablerere av personlig eide foretak menn. 93 prosent av etablerere av aksjeselskaper innenfor disse næringene var menn.

Den største kvinnenæringen er annen tjenesteyting, som hovedsakelig er frisering og annen skjønnhetspleie, virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære og annen personlig tjenesteyting. 68 prosent av etablererne av personlig eide foretak, og 53,7 prosent av etablererne i aksjeselskaper, var en kvinne.

Unge og godt utdannede etablerere

Rundt 33 prosent av etablererne av personlig eide foretak, og 36 prosent av etablererne av AS og ASA, har utdanning på universitet eller høgskole. Tilsvarende har knapt 28 prosent av hele befolkningen over 16 år høyere utdanning i 20101.

76 prosent av etablererne av personlig eide foretak, og 56 prosent av etablererne av aksjeselskaper, var under 45 år.

Flere innvandrere etablerer foretak

Fra 2002 til 2010 har andelen innvandrere blant etablererne av personlig eide foretak økt fra 11 prosent til 18,7 prosent. Innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet har 56 prosent av etablererne en annen landbakgrunn enn Norge. En tredel av etablereren innenfor bygg- og anlegg er innvandrere. En annen næring med høy andel innvandrere (24 prosent) blant etablererne var transport og lagring.

1  Ikke inkludert personer uten utdanning eller personer som ikke har registrert noen utdanning.

Begreper

Etablereren kan være en person, et foretak eller en kombinasjon av ulike typer aksjonærer.

Et aksjeselskap/allment aksjeselskap kan ha en eller flere aksjonærer. Etablereren kan være den eller de som har hatt ideen foretaket er grunnlagt på, som har en viss andel av aksjekapitalen, eller har kompetansen til å drive foretaket.

Metoden for å identifisere etablereren går ut på å identifisere aksjonærene i foretaket som enten er daglig leder eller styrerepresentant, eller som har en viss andel av aksjekapitalen i foretaket. Dersom et nyetablert foretak er eid av andre foretak og disse eierforetakene er direkte eid av bare personer, er etablereren identifisert blant disse personene. Dersom de andre foretakene ikke bare har personer som aksjonærer, vil etablereren være blant foretakene som er aksjonærer i det nyetablerte foretaket. Eiere i flere ledd enn det første blir ikke undersøkt.

Etablereren i personlig eide foretak: enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA) defineres som innehavaren i ENK og deltakere i ANS og DA. Her stilles det ikke krav til eierandeler. Foretak med kun juridiske personer (foretak) som deltakere holdes utenfor denne statistikken.

Om Statistikkgrunnlaget

Statistisk sentralbyrå har publisert statistikk over etablerere i personlig eide foretak siden 2004. Med basis i Statistisk sentralbyrå sin aksjestatistikk har vi identifisert etablereren i aksjeselskap (AS) og allment aksjeselskap (ASA).

I 2009 og 2010 ble det etablert henholdsvis 10 352 og 11 617 AS og ASA i Norge. Rundt 95 prosent av de nyetablerte foretakene i 2009 kobler mot aksjestatistikken for 2009, og om lag 89 prosent av foretakene i 2010 kobler mot de foreløpige tallene i aksjestatistikken for 2010. Tallene i artikkelen bygger på foreløpige tall for 2010.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB