Gjelds- og eiendelsstruktur i ikke-finansielle norske foretak. 2005-2012. Prosent

Tilbake til artikkelen

Gjelds- og eiendelsstruktur i ikke-finansielle norske foretak. 2005-2012. Prosent
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Anleggsmidlene som andel av eiendelene i alt 69,0 68,2 67,6 68,1 70,6 70,5 70,4 72,0
Utenlandske anleggsmidlene som andel av utenlandske eiendelene 66,9 71,3 70,0 70,9 72,5 69,1 71,0 71,7
Langsiktig gjeld som andel av samlet gjeld 54,5 54,5 54,2 53,7 58,0 56,7 56,5 56,1
Utenlandsk langsiktig gjeld som andel av utenlandsgjeld 63,3 65,6 58,4 57,2 65,7 62,4 64,9 63,3

Kontakt