Skattefradrag for selskaper. 2000-2010. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Skattefradrag for selskaper. 2000-2010. Millioner kroner
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I alt 10 549 12 839 12 870 15 150 5 897 9 949 13 173 19 415 30 739 26 047 29 069
                       
Fradrag for naturressursskatt 1 338 2 241 1 457 1 567 1 283 1 708 1 294 1 126 2 802 1 562 1 614
Godtgjørelsesfradrag 8 005 9 291 8 254 9 295 632 477 673 406 359 205 74
Kreditfradrag 1 206 1 307 2 566 3 157 2 658 6 244 8 564 11 636 17 135 11 075 15 989
Forsknings- og utviklingsfradrag . . 593 1 131 1 324 1 101 1 059 894 956 1 087 1 154
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt . . . . . . . . 3 158 3 007 .
Utbetalt skatteverdi av letekostnader . . . . . 419 1 583 5 353 6 329 9 111 10 237