Føretak, omsetning og sysselsette

Tilbake til artikkelen

Føretak, omsetning og sysselsette
  2013
  Tal Endring frå førre år. Prosent
Rettet 8. november 2016.
Føretak 437 247 0,5
Omsetning (mill.kr.) 5 418 232 1,3
Sysselsette 1 897 270 1,0