Notater 2009/20

Regler og rutiner for ajourhold av BoF

Bedrifts- og foretaksregisteret

Dette notatet er utarbeidet på bakgrunn av internasjonale krav og retningslinjer, regelverk og rutiner som er vedtatt i arbeidsgrupper, Enhetsregisterets regelverk mv. Notatet skal brukes av alle som deltar i arbeidet med ajourhold av Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og foretaksregister (BoF).

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Bedrifts- og foretaksregisteret. Regler og rutiner for ajourhold av BoF

Ansvarlig

Ann-Kristin Hansson

Serie og -nummer

Notater 2009/20

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

96

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt