405345
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
405345
statistikk
2020-04-29T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

7,8 %

økt omsetning i netthandel fra 2018 til 2019

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
6. termin 20186. termin 20196. termin 2018 - 6. termin 20192018 - 2019
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy42 37441 094-3,02,6
Engroshandel179 107175 903-1,83,5
Detaljhandel96 08896 7600,71,5
Dagligvarehandel32 09332 6111,62,0
Netthandel5 2845 6136,27,8

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
6. termin 20186. termin 20196. termin 2018 - 6. termin 2019
Hele landet96 08896 7600,7
 
Østfold (-2019)4 5904 6120,5
Akershus (-2019)11 86812 0781,8
Oslo13 61713 8741,9
Hedmark (-2019)3 3413 332-0,3
Oppland (-2019)3 4033 4681,9
Buskerud (-2019)5 0685 1601,8
Vestfold (-2019)5 0655 1441,6
Telemark (-2019)3 0022 984-0,6
Aust-Agder (-2019)2 1062 1763,3
Vest-Agder (-2019)3 3183 281-1,1
Rogaland8 1108 1130,0
Hordaland (-2019)9 2759 193-0,9
Sogn og Fjordane (-2019)1 7801 7880,4
Møre og Romsdal4 6134 594-0,4
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag - Trööndelage8 1548 1630,1
Nordland4 3254 3370,3
Troms - Romsa (-2019)3 1143 1350,7
Finnmark - Finnmárku (-2019)1 3371 328-0,7

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
6. termin 20186. termin 20196. termin 2018 - 6. termin 2019
Hele landet42 37441 094-3,0
 
Østfold (-2019)2 1822 3146,0
Akershus (-2019)9 1858 989-2,1
Oslo7 5766 683-11,8
Hedmark (-2019)1 1201 2319,9
Oppland (-2019)1 1211 1220,1
Buskerud (-2019)3 9563 404-14,0
Vestfold (-2019)1 3791 4746,9
Telemark (-2019)1 4171 4734,0
Aust-Agder (-2019)6356868,0
Vest-Agder (-2019)1 2871 217-5,4
Rogaland2 7652 685-2,9
Hordaland (-2019)2 5122 287-9,0
Sogn og Fjordane (-2019)5265474,0
Møre og Romsdal1 3941 4544,3
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag - Trööndelage2 9472 923-0,8
Nordland1 1061 2069,0
Troms - Romsa (-2019)8801 01615,5
Finnmark - Finnmárku (-2019)387383-1,0

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
6. termin 20186. termin 20196. termin 2018 - 6. termin 2019
Hele landet179 107175 903-1,8
 
Østfold (-2019)4 8625 2097,1
Akershus (-2019)41 36741 4780,3
Oslo53 07849 159-7,4
Hedmark (-2019)4 1114 056-1,3
Oppland (-2019)2 1902 082-4,9
Buskerud (-2019)6 3406 3920,8
Vestfold (-2019)6 7915 424-20,1
Telemark (-2019)1 6681 7213,2
Aust-Agder (-2019)1 7621 703-3,3
Vest-Agder (-2019)2 7552 8433,2
Rogaland10 51710 5510,3
Hordaland (-2019)16 93617 8175,2
Sogn og Fjordane (-2019)2 4862 97319,6
Møre og Romsdal7 2627 7677,0
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag - Trööndelage8 5118 294-2,5
Nordland3 7683 690-2,1
Troms - Romsa (-2019)3 9733 951-0,6
Finnmark - Finnmárku (-2019)7307441,9

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
6. termin 20181. termin 20192. termin 20193. termin 20194. termin 20195. termin 20196. termin 2019
Handel med og reparasjon av motorvogner42 37439 27145 94049 11943 23947 07041 094
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler31 01528 77033 34735 69731 37732 41929 211
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 3496 7727 7328 3787 4698 6127 786
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 6973 3954 2604 3743 8415 6553 821
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler314334602670552384275
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner179 107158 658173 195175 223164 864182 647175 903
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 6152 0012 7132 8152 4362 6632 342
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler62 8812 00166 50360 57360 18465 12965 796
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk24 48558 87423 05523 07023 24826 36224 188
Engroshandel med IKT-utstyr10 8598 4718 3158 2667 9198 6229 835
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr23 92719 91322 13624 35620 28924 81724 229
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers51 53144 03447 95853 64248 47252 17946 709
Uspesifisert engroshandel2 8092 2742 5162 5012 3172 8752 802
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner96 08871 91780 09087 87689 03582 93996 760
Butikkhandel med bredt vareutvalg36 41129 86633 36033 93735 13832 22737 040
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger5 0003 1433 9034 1464 2803 8505 163
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner8 2717 5238 0958 9598 9868 2867 983
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger1 0276656427308027781 131
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger16 42311 69112 91415 21415 91415 15616 504
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger5 6473 3223 8984 4964 6063 7105 277
Annen butikkhandel i spesialforretninger17 60811 72713 25616 02914 81414 15117 623
Torghandel69152252843662
Detaljhandel utenom utsalgssted5 6323 9654 0004 3124 4114 7455 978

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB