328432
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
328432
statistikk
2018-02-19T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

14 %

vekst i netthandelen de ti første månedene i 2017 sammenlignet med samme periode i 2016

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
5. termin 20165. termin 20175. termin 2016 - 5. termin 20172015 - 2016
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy43 79246 5626,39,7
Engroshandel158 279169 1526,95,7
Detaljhandel78 41879 9532,03,2
Dagligvarehandel28 08828 4841,44,1
Netthandel3 2113 62913,015,7

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
5. termin 20165. termin 20175. termin 2016 - 5. termin 2017
Hele landet78 41879 9532,0
 
Østfold3 8473 9061,5
Akershus9 5369 8203,0
Oslo10 65910 9352,6
Hedmark2 8072 9133,8
Oppland2 8102 8702,1
Buskerud4 2014 3222,9
Vestfold3 9124 0122,6
Telemark2 5572 6011,7
Aust-Agder1 7581 7841,5
Vest-Agder2 6862 7683,1
Rogaland6 4816 5130,5
Hordaland7 5877 6400,7
Sogn og Fjordane1 4981 5271,9
Møre og Romsdal3 7693 8482,1
Sør-Trøndelag4 9054 9981,9
Nord-Trøndelag1 9831 9920,5
Nordland3 6443 641-0,1
Troms - Romsa2 6222 6701,8
Finnmark - Finnmárku1 1561 1923,1

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
5. termin 20165. termin 20175. termin 2016 - 5. termin 2017
Hele landet43 79246 5626,3
 
Østfold2 3722 4272,3
Akershus9 8839 844-0,4
Oslo7 8889 15416,0
Hedmark1 2191 2805,0
Oppland1 2211 2754,4
Buskerud3 6843 9056,0
Vestfold1 5241 5340,7
Telemark1 4081 4563,4
Aust-Agder6837114,1
Vest-Agder1 1971 2706,1
Rogaland2 5882 7486,2
Hordaland2 5652 8209,9
Sogn og Fjordane51156410,4
Møre og Romsdal1 5431 6235,2
Sør-Trøndelag2 0382 31913,8
Nord-Trøndelag9109130,3
Nordland1 2451 3337,1
Troms - Romsa9741 0154,2
Finnmark - Finnmárku33837210,1

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
5. termin 20165. termin 20175. termin 2016 - 5. termin 2017
Hele landet158 279169 1526,9
 
Østfold5 2015 4254,3
Akershus36 56838 7045,8
Oslo43 02648 40012,5
Hedmark3 3903 88314,5
Oppland2 0012 23611,7
Buskerud5 2925 93312,1
Vestfold6 1016 2071,7
Telemark1 5621 6032,6
Aust-Agder1 6411 7375,9
Vest-Agder2 4552 5805,1
Rogaland9 2129 4832,9
Hordaland16 25016 3600,7
Sogn og Fjordane3 3952 510-26,1
Møre og Romsdal6 0216 68611,0
Sør-Trøndelag7 0637 93612,4
Nord-Trøndelag8669216,4
Nordland3 8823 9201,0
Troms - Romsa3 5873 7885,6
Finnmark - Finnmárku7668419,8

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
5. termin 20166. termin 20161. termin 20172. termin 20173. termin 20174. termin 20175. termin 2017
Rettet 20. februar 2018: 4. termin 2017 har korrigerte tall i NACE 47.591 og aggregerte nivå.
Handel med og reparasjon av motorvogner43 79243 88638 67642 10345 03541 79946 562
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler31 46231 59228 62330 63332 32331 05033 472
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler7 1488 1356 5976 9687 7466 6977 632
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler4 8533 8893 1643 9744 3443 5685 102
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler329271293528622484357
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner158 279164 178141 679156 395169 308152 588169 152
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 3692 1831 5982 0452 8412 1812 212
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler57 7762 18353 50659 92561 18457 93760 410
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk23 75762 06821 42922 59723 51521 88225 448
Engroshandel med IKT-utstyr7 9139 8417 0217 4518 3497 0637 996
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr20 39621 31216 68419 87222 43117 79321 392
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers43 36041 28539 49442 17748 52443 68148 954
Uspesifisert engroshandel2 7082 8351 9472 3272 4642 0512 741
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner78 41891 42169 09975 53386 12884 11679 953
Butikkhandel med bredt vareutvalg30 92034 44228 59831 28833 28432 84931 362
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 5304 6562 9103 5463 8223 9503 596
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner7 7637 6647 4367 6688 5108 4227 977
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger8401 175770687805813821
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger14 42616 02111 28712 37715 31315 19214 585
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger3 7885 7263 2843 9214 4814 6993 848
Annen butikkhandel i spesialforretninger13 63517 26111 44112 63016 07214 36713 798
Torghandel25571917437925
Detaljhandel utenom utsalgssted3 4914 4173 3543 3993 7993 7443 942

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB