Julehandel 2006

Vi handler for over 40 milliarder

Publisert:

Hvis handletrenden hittil i år fortsetter ut året, vil detaljomsetningsbutikkene i Norge omsette for 40,6 milliarder kroner i desember. Veksten hittil i år er på 4,6 prosent. Fordelt per innbygger vil det si at vi handler for 8 740 kroner per person i desember.

I desember måned i fjor omsatte detaljhandelsbutikkene i Norge for 38,8 milliarder kroner, eller 8 400 kroner per person. Til sammenligning ble det solgt for gjennomsnittlig 27,1 milliarder kroner per månedene andre elleve månedene i året.

Mye mat og drikke

Omsetningen av mat og drikke vil i desember være på rundt 16 milliarder kroner. Dette omfatter butikkhandel med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler og nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger. Vin og brennevin vil alene stå for nesten 2 milliarder kroner, noe som er over dobbelt så mye som gjennomsnittet av de 11 foregående månedene.

Gull, sølv og bøker til jul

Butikker med salg av gull- og sølvvarer vil antakelig omsette for rundt 670 millioner kroner i desember i år. Dette er over tre ganger så mye som gjennomsnittet for årets andre måneder. Butikker med salg av bøker, blader, spill med mer, øker salget med over 130 prosent i desember sammenlignet med resten av året. Omsetningen for disse butikkene vil bli om lag 890 millioner kroner. I tillegg kommer handel på Internett.

Klær, sko og elektriske varer

Butikker som selger klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer med mer, antas å omsette for rundt 19 milliarder kroner i julemåneden. . Ellers i året ligger nivået i gjennomsnitt på 11,5 milliarder kroner per måned.

Vi antar at butikker med salg av klær alene vil omsette for i underkant av 4 milliarder kroner. Det er nesten 60 prosent mer enn gjennomsnittet av de andre månedene i år. Butikker med salg av radio, fjernsyn, dvd-spillere og tilbehør selger for over dobbelt så mye i desember som resten av året. Den samlede summen i desember vil antagelig være på 3,3 milliarder kroner.

Netthandel ikke størst i julemåneden

Detaljhandel utenom butikk, som blant annet omfatter postordre/internettsalg, omsatte for mer i månedene september og november enn i desember i fjor, henholdsvis 745 og 820 millioner, mens salget i desember var på 720 millioner kroner. Omsetningen for detaljhandel utenom butikk vil antagelig bli på henholdsvis 825, 795, 930 og 820 millioner kroner i september, oktober, november og desember i år.

Alle tall i denne sammenheng er inklusiv merverdiavgift.

Omsetning i desember 2006 for utvalgte næringer. Millioner kroner
 
  Omsetning i desember Gjennomsnittlig omsetning januar - november Prosentvis større omsetning i desember
 
Detaljhandel totalt 40 560 28 320 43,2
Nærings- og nytelsesmidler 15 900 11 000 44,5
Vin og brennevin 1 950  950  105,3
Klær 3 810 2 400 58,8
Sko  455  390 16,7
Kosmetikk og toalettartikler  490  260 88,5
Elektriske husholsdningsapparater, radio, fjernsyn m.m. 3 340 1 630  104,9
Møbler 1 800 1 400 28,6
Bøker, blader, spill med mer  890  390  128,2
Ur, optikk og foto  715  455 57,1
Gull- og sølvvarer  670  200  235,0
Blomster og planter  890  510 74,5
Detaljhandel utenom butikk  820  760 7,9
 

Kontakt