Julehandel 2009

Vi handler for 9 380 kroner i desember

Publisert:

Endret:

Hvis handletrenden hittil i år fortsetter ut året, vil detaljomsetningsbutikkene omsette for vel 45 milliarder kroner i desember. Fordelt per innbygger vil det si at vi handler for 9 380 kroner per person i julemåneden.

I desember måned i fjor omsatte detaljhandelsbutikkene i Norge for 43,8 milliarder kroner, eller 9 245 kroner per person. Til sammenligning ble det gjennomsnittelig handlet for 32,3 1 milliarder kroner i de andre elleve månedene i 2008.

Mat og drikke for over 20 milliarder

Omsetningen av mat og drikke vil i desember være på over 20 milliarder kroner. Dette omfatter salg i dagligvarebutikker, storkiosker og spesialforretninger. Vi handler mat og drikke for i gjennomsnitt 4 250 kroner per innbygger i desember måned.

Omsetningen av vin og brennevin alene er på 2,2 milliarder kroner. Dette er nesten dobbelt så mye som gjennomsnittet i de andre månedene i året.

Merhandel i desember 2009. Prosent

Bøker og leker populært

Bokhandlene vil trolig omsette for 890 millioner kroner i desember, det er 140 prosent eller 520 millioner mer en de andre månedene i år. Desember er også en hektisk måned for butikker med salg av spill og leker. Vi antar at omsetningen vil øke fra et snitt på 210 millioner de første elleve månedene, til 600 millioner kroner i desember. Det tilsvarer vel 180 prosent handelsvekst i desember.

Butikker med salg av radio, fjernsyn, dvd-spillere og tilbehør øker omsetningen med 75 prosent i desember sammenlignet med de andre månedene i året. Omsetningen i desember i år vil antagelig være på 2,6 milliarder kroner.

Vi gleder andre med blomster til jul

Mange vil glede andre med en blomst til jul. For butikkhandel med blomster og planter antar vi at desemberhandelen vil utgjøre rundt 950 millioner kroner. Det er over 350 millioner mer enn gjennomsnittet i de andre månedene, og gir en desembervekst på over 60 prosent.

Også andre ting som lukter godt selges det mye av til jul. I desember måned vil landets parfymerier omsette for rundt 560 millioner kroner. Det er over 70 prosent mer enn de vil omsette for i gjennomsnitt i hver av de andre månedene i år.

Nytt sportsutstyr til jul?

I sportsbutikkene vil det trolig bli handlet for nesten 2 milliarder kroner i desember måned. Det er over 800 millioner eller over 70 prosent mer enn gjennomsnittet for januar til november.

Butikker med salg av gull- og sølvvarer vil antakelig omsette for rundt 700 millioner kroner i julemåneden. Dette er over tre ganger så mye som gjennomsnittet for årets andre måneder. Fotobutikkene vil i desember omsette for omlag 240 millioner kroner. Det er nesten dobbelt så mye som de øvrige månedene i år.

Internetthandel større andre måneder

Salg på internett og postordre var i november i fjor på om lag 950 millioner kroner, og det ser ut til å bli en svak vekst i år. I månedene september og oktober var også omsetningen større enn desember for denne næringen. Antatt omsetning i november og desember i år blir på henholdsvis 970 og 900 millioner kroner.

Møre og Romsdal med størst omsetningsvekst

Butikkene i Møre og Romsdal, Nordland og Oslo er de som øker handelen mest i desember sammenlignet med resten av året. økningen er på 41,4 prosent i Møre og Romsdal mens både Nordland og Oslo hadde har en vekst på 38,5 prosent. Per innbygger vil omsetningen være størst i Oslo med 10 430 kroner. I Sør-Trøndelag, Akershus og Rogaland vil handel per innbygger være på henholdsvis 9 950, 9 840 og 9 675 i julemåneden.

Større forskjeller tidligere

Forskjellen på handelen i desember og de andre månedene i året har blitt stadig mindre de siste årene. Ser vi ti år tilbake var omsetningen i desember 50 prosent større enn gjennomsnittet for de andre månedene i året. Tilsvarende tall for 2004 viser en differanse på 45 prosent, mens det i 2009 antakelig vil være rundt 35 prosent større handel i desember enn gjennomsnittet for de andre månedene.

Alle tall i denne sammenheng er inklusiv merverdiavgift. Omsetning på bensinstasjonene er holdt utenfor. Beregningene er gjort på bakgrunn av tall fra den terminvise omsetningsstatistikken og den månedlige detaljomsetningsindeksen, samt en forutsetning om at handletrenden fra januar til oktober i år fortsetter ut året. Den månedlige detaljomsetningsindeksen beregnes bare for landet totalt. Omsetningsveksten som vi observerte i perioden januar til oktober er derfor antatt å ha vært den samme i alle fylker.

Omsetning i desember 2009 for utvalgte næringer. Millioner kroner
 
  Omsetning i desember Gjennomsnittlig omsetning januar-november Merhandel i desember. Prosent
 
Detaljhandel totalt 45 050 33 250 35,5
Nærings- og nytelsesmidler 20 380 15 760 29,3
Klær 4 400 2 930 50,2
Elektriske husholdningsapparater, radio og tv m.m. 2 590 1 480 75,0
Vin og brennevin 2 200 1 180 86,4
Butikkhandel med sportsutstyr 1 950 1 140 71,1
Blomster og planter  950  590 61,0
Internett- og postordrehandel  900  810 11,1
Bokhandlere  890  370  140,5
Gullsmedbutikker  690  220  213,6
Spill og leker  600  210  185,7
Tekstiler og utstyrsvarer  590  340 73,5
Kosmetikk og toalettartikler  560  320 75,0
Sko  520  440 18,2
Butikkhandel med musikk og video  340  110  209,1
Fotobutikker  240  125 92,0
 

Mer informasjon

1   Rettet 14.12.2009.

Tabeller:

Kontakt