Reiserestriksjoner slår kraftig ut på grensehandelen

Publisert:

Restriksjonene på grensekryssende handel grunnet utbruddet av koronaviruset har ført til det største fallet i grensehandelsstatistikken SSB har målt noen gang.

I første kvartal 2020 endte grensehandelen på 1,7 milliarder kroner, viser statistikken Grensehandel. Det er en nedgang på hele 57 prosent sammenlignet med første kvartal i 2019. Dette er imidlertid et større fall enn man kunne forvente, ettersom grensehandel først ble frarådet fra siste halvdel av mars.

Grensehandelsstatistikken lages ved hjelp av en spørreundersøkelse, hvor et representativt utvalg på omtrent 1200 personer deltar. Rådgiver Jarle Kvile understreker at tallene er svært usikre.

– Det kan være at noen av respondentene har kviet seg for å oppgi faktiske turer over grensen foretatt i mars, som kan ha ført til en underrapportering i undersøkelsen, sier Kvile.

Se denne artikkelen for mer om hvordan SSB måler grensehandel.

Figur 1. Grensehandel i milliarder kroner

Grensehandel (mrd. kr) 2004 - 2018
2.kv. 2004 - 1.kv. 2005 8.6
2.kv. 2005 - 1.kv. 2006 8.6
2.kv. 2006 - 1.kv. 2007 8.8
2.kv. 2007 - 1.kv. 2008 9.6
2.kv. 2008 - 1.kv. 2009 8.8
2.kv. 2009 - 1.kv. 2010 10.6
2.kv. 2010 - 1.kv. 2011 10.8
2.kv. 2011- 1.kv. 2012 11.7
2.kv. 2012- 1.kv. 2013 11.8
2.kv. 2013- 1.kv. 2014 13.2
2.kv. 2014- 1.kv. 2015 14.1
2.kv. 2015- 1.kv. 2016 13.7
2.kv. 2016- 1.kv. 2017 14.5
2.kv. 2017- 1.kv. 2018 15.1
2.kv. 2018- 1.kv. 2019 16.3
2.kv. 2019- 1.kv. 2020 13.8

Største årlige fall noen sinne

Nordmenn brukte 13,8 milliarder kroner på grensehandel i firekvartalsperioden fra 2. kvartal 2019 til og med 1. kvartal 2020, ifølge statistikken. Dette er en nedgang på 15 prosent sammenlignet med den foregående firekvartalsperioden.

– Det er fire år siden sist gang grensehandelen var på tilsvarende nivå. Det er særlig det lave handlebeløpet i 1. kvartal 2020 som trekker perioden ned. Fallet på 15 prosent i firekvartalsperioden er det største fallet siden SSB startet å måle grensehandel tilbake i 2004, sier Kvile.

Mindre handlebeløp per dagstur

I perioden fra 2. kvartal 2019 til og med 1. kvartal 2020 ble det gjennomført 8,7 millioner dagsturer, mens det i forrige firekvartalersperiode ble gjennomført 8,6 millioner dagsturer. Gjennomsnittlige handlebeløp per tur gikk ned fra 1 889 kroner til 1 592 kroner. Vi brukte altså i gjennomsnitt 296 kroner mindre per grensehandelstur enn i forgående firekvartalersperiode.

Beregning av utvalgsusikkerhet i 1. kvartal 2020

Grensehandelsundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse, noe som medfører at det er usikkerhet knyttet til de publiserte tallene. Utvalget som undersøkelsen bygger på, er trukket som et tilfeldig utvalg. Denne utvalgsusikkerheten kan beregnes.

Grensehandelen estimeres i 1. kvartal 2020 til 1,7 milliarder kroner. Beregninger av utvalgsusikkerheten viser at de verdiene vi ville fått om vi hadde spurt samtlige nordmenn i aldersgruppen 16-79 år, istedenfor et utvalg, med 95 prosent sikkerhet ville ha ligget innenfor intervallet: 1,2 til 2,1 milliarder kroner.

Tall for hele året noe sikrere

Ved å se på samlede tall for en firekvartalersperiode reduseres usikkerheten målt i prosent av samlet grensehandel i perioden. Den estimerte verdien for perioden fra 2. kvartal 2019 til og med 1. kvartal 2020 er 13,8 milliarder kroner med et 95 prosent konfidensintervall på 11,4 til 16,2 milliarder kroner.

 

Kontakt