Årets julehandel

Nordmenn bruker 38,5 milliarder kroner

Publisert:

I årets julemåned omsetter detaljhandelsbutikkene i Norge trolig for 38,5 milliarder kroner. Fordelt per innbygger vil det si at vi handler for 8 355 kroner per person i desember. Bokhandlere dobler blant annet salget i desember.

Alle tall i denne sammenheng er inklusiv merverdiavgift. I desember måned i fjor omsatte detaljhandelsbutikkene i Norge for omkring 37 milliarder kroner, eller 8 146 kroner per person.

Til sammenligning omsetter detaljhandelsbedriftene i Norge for gjennomsnittlig 26,5 milliarder kroner per måned, de andre elleve månedene i året.

Mat og drikke

Omsetningen av mat og drikke vil i desember være rundt 15 milliarder kroner. Dette omfatter butikkhandel med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler og nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger. Tilsvarende tall for gjennomsnittet av året ellers er rundt 11,5 milliarder kroner i måneden.

Klær, sko og elektriske varer

Butikker som blant annet selger klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer med mer, antas å omsette for i 18,5 milliarder kroner i desember i år. Ellers i året omsetter disse butikkene i gjennomsnitt for ca. 11,5 milliarder kroner per måned.

Ser vi på noen av disse varegruppene, antar vi at butikker med salg av klær vil omsette for nesten fire milliarder kroner i desember i år. Det er mellom 50 og 60 prosent mer enn gjennomsnittet for de andre månedene i år. Butikker med salg av radio, fjernsyn, dvd-spillere og tilbehør omsetter for over 80 prosent mer i desember enn gjennomsnitt for månedene resten av året. Omsetningen i desember 2005 for disse butikkene vil antagelig være i underkant av tre milliarder kroner.

Bokhandlere dobler salget

Butikker med salg av bøker, blader, spill med mer, øker omsetningen med 125 prosent i desember sammenlignet med de elleve andre månedene i året. Omsetningen for disse butikkene vil i desember bli ca 900 millioner kroner.

Kontakt