Nesten ingen grensehandel i 2. kvartal

Publisert:

Restriksjoner mot grensekryssende reiser i hele 2. kvartal førte til at grensehandelen stoppet helt opp.

Nye tall fra statistikken grensehandel viser at nordmenn brukte 28 millioner kroner på grensehandel i 2. kvartal 2020. Dette står i sterk kontrast til grensehandelen i 2. kvartal 2019, som ble målt til 4,1 milliarder kroner. Det gir en nedgang på hele 99 prosent.

– Grensehandelen i 2. kvartal 2020 var preget av restriksjonene som trådte i kraft i mars, særlig mot Sverige. Flere land og regioner i Norden ble unntatt restriksjonene fra 15. juni, men de populære grensehandelsdestinasjonene i Sverige forble røde på smittekartet gjennom hele 2. kvartal, sier Boyd Oyier i SSB.

– Dessuten viser annen varehandelsstatistikk fra SSB at endringer i handlemønster og nedgangen i grensehandelen under koronapandemien har resultert i vekst i salg av dagligvarer og alkohol i Norge, sier Oyier.

Handlebeløpet på grensehandel i firekvartalsperioden fra 3. kvartal 2019 til og med 2. kvartal 2020 var 9,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 42 prosent sammenlignet med den forrige firekvartalsperioden. De lave handlebeløpene i både 1. kvartal og 2. kvartal 2020 trekker perioden ned.

Figur 1. Grensehandel i milliarder kroner. 3. kvartal 2005 til og med 2. kvartal 2020

Grensehandel (mrd. kr) 2005-2020
3. kv. 2004-2. kv. 2005 8.8
3. kv.2005-2. kv.2006 8.7
3. kv.2006-2. kv.2007 9.1
3. kv.2007-2. kv.2008 8.9
3. kv.2008-2. kv.2009 9.7
3. kv.2009-2. kv.2010 10.5
3. kv.2010-2. kv.2011 10.7
3. kv.2011-2. kv.2012 11.7
3. kv.2012-2. kv.2013 12.6
3. kv.2013-2. kv.2014 13.6
3. kv.2014-2. kv.2015 14.1
3. kv.2015-2. kv.2016 13.5
3. kv.2016-2. kv.2017 14.5
3. kv.2017-2. kv.2018 15.1
3. kv.2018-2. kv.2019 16.8
3. kv.2019-2. kv.2020 9.7

Mindre handlebeløp per dagstur

I tillegg til færre dagsturer brukte nordmenn mindre penger på grensehandel. I perioden 3. kvartal 2019 til og med 2. kvartal 2020 ble det gjennomført 6,1 millioner dagsturer, mot 9,3 millioner dagsturer i den forrige firekvartalsperioden. Gjennomsnittlige handlebeløpet per dagstur gikk ned fra 1 799 kroner til 1 589 kroner.

Usikkerhet i tallene for 2. kvartal 2020

Undersøkelsen er basert på telefonintervjuer med et representativt utvalg av befolkningen. En slik intervjuundersøkelse basert på et utvalg har betydelig usikkerhet. Usikkerhet i estimatene skyldes at vi kun intervjuer en liten del av befolkningen, men også at det kan være vanskelig for respondentene å gi gode anslag på deres forbruksutgifter på dagsturer til utlandet. Se egen artikkel for mer om hvordan SSB måler grensehandelen.

For 2. kvartal 2020 var det svært få av respondentene som oppga at de hadde foretatt dagstur til utlandet. Dette fører til at estimert beløp for grensehandel og beløp per handletur bygger på svært få observasjoner. Det er derfor knyttet betydelig usikkerhet til tallene for dette kvartalet.

Kontakt