Julehandel

35,6 milliarder kroner

Publisert:

I desember måned i år vil detaljhandelsbutikkene i Norge trolig omsette for 35,6 milliarder kroner. Det vil si at vi handler for 7 786 kroner per person.

Alle tall i denne sammenheng er inklusiv merverdiavgift.

Til sammenligning omsetter detaljhandelsbedriftene i Norge for gjennomsnittlig 24,7 milliarder kroner de andre elleve månedene i året.

Mat og drikke

Omsetningen av mat og drikke vil i desember være rundt 15 milliarder kroner. Dette omfatter butikkhandel med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler og nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger. Gjennomsnittet året ellers, er i underkant av 11 milliarder kroner.

Klær, sko og elektriske varer

Butikker med salg av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer med mer, antas å omsette for i underkant av 16 milliarder kroner i desember i år. Ellers i året omsetter disse butikkene i gjennomsnitt for ca. 10 milliarder kroner per måned.

Kontakt