Alt innhold for området valg

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre småkommuner å stemme i

  Ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg vil 4,2 millioner innbyggere ha stemmerett. 133 av kommunene har under 2 500 stemmeberettigede – ved forrige kommunevalg var det 168.

  Artikkel
 • Stortingsvalgundersøkelsen 2017

  Notater 2019/29

  Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Formålet med undersøkelsen var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • 5 lokale folkeavstemninger i 2018

  Det ble avholdt fem lokale folkeavstemninger i fjor. Tre av avstemningene handlet om endring av kommune- eller fylkesgrenser.

  Artikkel
 • 4 av 10 kandidater til kommunevalget er kvinner

  54 254 personer stiller til høstens kommunestyrevalg. Av disse er 23 258 kvinner. Andelen er omtrent uendret siden valget for fire år siden.

  Artikkel
 • Innvandrere og stortingsvalget 2017

  Rapporter 2019/17

  Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn. 6 prosent var innvandrere som har blitt norske statsborgere, mens 1 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre.

  Publikasjon
 • Flere eldre velgere før valget

  Ved valget til kommunestyrer og fylkesting i september vil nær 4,2 millioner innbyggere ha stemmerett. Det er særlig økning blant dem mellom 67 og 79 år, og for første gang er mennene i flertall. 

  Artikkel
 • Hver tredje med lite utdanning sitter hjemme i valg etter valg

  90 prosent av dem som hadde stemmerett i de fire siste valgene, stemte i minst ett valg, men kun 45 prosent stemte ved alle valgene. 10 prosent av dem under 45 år som bare har gått grunnskolen, stemte i alle de fire siste valgene.

  Artikkel
 • Lav valgdeltakelse blant unge voksne

  Valgdeltakelsen varierer gjennom livet. Gruppen som lar være å møte opp i valglokalet, er betydelig blant dem som akkurat har flyttet hjemmefra, men skyldes dette ulikheter mellom generasjoner eller ulikheter i livsfaser?

  Artikkel
 • Partiene fikk nesten 100 millioner i bidrag i fjor

  De politiske partiene fikk i valgåret 2017 nesten 100 millioner i bidrag. Arbeiderpartiet og Høyre mottok til sammen over halvparten av bidragene.

  Artikkel
 • Velgerundersøkelsen 2017

  Notater 2018/27

  Velgerundersøkelsen blant personer med innvandringsbakgrunn 2017 ble gjennomført høsten 2017.

  Publikasjon
 • 8 lokale folkeavstemninger i fjor

  Etter at det ble gjennomført rekordmange 204 folkeavstemninger i 2016, ble det avholdt åtte lokale folkeavstemninger i 2017. Fem av dem handlet om kommunesammenslåing.

  Artikkel
 • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

  "Dette er kvinner og menn i Norge" gir enkelte smakebiter på Statistisk sentralbyrås statistikk som på en eller annen måte belyser kvinners og menns situasjon i samfunnet.

  Publikasjon
 • Valgdeltakelsen blant innvandrerne økte svakt

  Innvandrere fra hovedsakelig afrikanske og asiatiske land var noe mer ivrige til å stemme ved årets stortingsvalg enn for fire år siden.

  Artikkel
 • Unge menn med lav utdanning bruker stemmeretten minst

  Bare vel halvparten av grunnskoleutdannede menn under 35 år brukte stemmeretten ved stortingsvalget i høst.

  Artikkel