Alt innhold for området valg

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Langt flere unge stemte i årets lokalvalg

  Valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere var 10 prosentpoeng høyere i høstens lokalvalg enn for fire år siden. Økningen er betydelig også for gruppen som inkluderer de opp til 30 år.

  Artikkel
 • 60 millioner i valgkampbidrag

  Før årets kommunevalg rapporterte de politiske partiene om snaut 60 millioner i mottatte bidrag. Dette er nesten 20 prosent mer enn ved forrige kommunevalg.

  Artikkel
 • Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer

  Ved forrige lokalvalg i 2015 var det nær 1,6 millioner som valgte å ikke stemme. Blant hjemmesitterne er det flest menn, mange unge og mange med lav utdanning.

  Artikkel
 • Tre firedeler av parti-inntektene kom fra det offentlige

  De politiske partiene fikk i 2018 nær 512 millioner i offentlig støtte. Offentlig støtte utgjorde 76 prosent av de samlede rapporterte inntektene.

  Artikkel
 • Stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  Rapporter 2019/25

  Aldri tidligere har så mange hatt stemmerett som ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. I denne rapporten finner du blant annet tabeller over stemmeberettigede og valgdeltakelse tilbake til 1975.

  Publikasjon
 • Færre småkommuner å stemme i

  Ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg vil 4,2 millioner innbyggere ha stemmerett. 133 av kommunene har under 2 500 stemmeberettigede – ved forrige kommunevalg var det 168.

  Artikkel
 • Stortingsvalgundersøkelsen 2017

  Notater 2019/29

  Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Formålet med undersøkelsen var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen.

  Publikasjon
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • 5 lokale folkeavstemninger i 2018

  Det ble avholdt fem lokale folkeavstemninger i fjor. Tre av avstemningene handlet om endring av kommune- eller fylkesgrenser.

  Artikkel
 • 4 av 10 kandidater til kommunevalget er kvinner

  54 254 personer stiller til høstens kommunestyrevalg. Av disse er 23 258 kvinner. Andelen er omtrent uendret siden valget for fire år siden.

  Artikkel
 • Innvandrere og stortingsvalget 2017

  Rapporter 2019/17

  Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn. 6 prosent var innvandrere som har blitt norske statsborgere, mens 1 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre.

  Publikasjon
 • Flere eldre velgere før valget

  Ved valget til kommunestyrer og fylkesting i september vil nær 4,2 millioner innbyggere ha stemmerett. Det er særlig økning blant dem mellom 67 og 79 år, og for første gang er mennene i flertall. 

  Artikkel
 • Hver tredje med lite utdanning sitter hjemme i valg etter valg

  90 prosent av dem som hadde stemmerett i de fire siste valgene, stemte i minst ett valg, men kun 45 prosent stemte ved alle valgene. 10 prosent av dem under 45 år som bare har gått grunnskolen, stemte i alle de fire siste valgene.

  Artikkel
 • Lav valgdeltakelse blant unge voksne

  Valgdeltakelsen varierer gjennom livet. Gruppen som lar være å møte opp i valglokalet, er betydelig blant dem som akkurat har flyttet hjemmefra, men skyldes dette ulikheter mellom generasjoner eller ulikheter i livsfaser?

  Artikkel
 • Partiene fikk nesten 100 millioner i bidrag i fjor

  De politiske partiene fikk i valgåret 2017 nesten 100 millioner i bidrag. Arbeiderpartiet og Høyre mottok til sammen over halvparten av bidragene.

  Artikkel