Stortingsvalg

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 12 av 12
The effect of nonresponse and measurement errors on turnout estimates

Estimates on electoral turnout from election surveys often shows a considerably higher share of voters compared to the official turnout.

Velgerne mindre tro mot partiene ved stortingsvalget i 2021

Nær 4 av 10 av velgerne som stemte i de to siste stortingsvalgene byttet parti. Rødt og Senterpartiet mobiliserte mange hjemmesittere, mens de unge valgte partier med tydelig miljøprofil.

Andelen med høyere utdanning øker blant de stemmeberettigede

Blant de stemmeberettigede ved stortingsvalgene blir det flere eldre, flere med innvandrerbakgrunn og flere med høyere utdanning sammenliknet med tidligere. Ved de to siste stortingsvalgene hadde om lag 90 prosent av Norges befolkning over 18 år stemmerett.

Mange av Senterpartiet sine veljarar røysta på valdagen

Senterparti-veljarar venta i større grad enn andre med å røyste til valdagen. Medan veljarane til Miljøpartiet Dei Grøne, Raudt, Sosialistisk Venstreparti og Høgre var dei ivrigaste til å røyste på førehand ved stortingsvalet i år.

Valgdeltakelsen sank litt blant de middelaldrende

Samlet gikk valgdeltakelsen ned fra 78,2 til 77,2 prosent ved høstens stortingsvalg sammenlignet med 2017. Dette må betegnes som en beskjeden nedgang, og deltakelsen er høyere enn for eksempel stortingvalget i 2009.

95 millioner i bidrag til partiene

Totalt ble det rapportert inn bidrag verdt 95 millioner kroner i forbindelse med årets valg. Det er 41 prosent høyere enn ved forrige stortingsvalg.

Størst andel velgere med høy utdanning i Oslo

Det er betydelige forskjeller i velgermassen i de ulike valgdistriktene.

Ny bidragsrekord til partiene

En uke før valget er det allerede satt ny rekord i pengebidrag til de politiske partiene.

Nyttig å vite før valget i høst

13. september er det stortingsvalg. Her får du servert nyttig bakgrunn og historie om valg og politikk i Norge hentet fra SSBs statistikker.

Partivalg, inntekt, klasse

Både subjektiv klassetilhørighet og inntektsklasser er fremdeles relevant for å forklare de ulike partienes oppslutning ved stortingsvalg. Partienes velgere har ulike økonomiske ressurser, og det bidrar til en viss grad til å ordne dem etter en høyre-venstreakse i norsk politikk.

Nær halvparten er kvinner på stortingspartienes lister

Til sammen er det 5 174 kandidater i de 19 ulike valgdistriktene ved årets stortingsvalg. 40 prosent av disse er kvinner. Ser man bare på stortingspartienes lister, er 49 prosent kvinner.

Slik finner du statistikk for valgdistrikter

SSB har hele 120 tabeller på mange ulike statistikktema hvor du kan hente ut tall på valgdistrikt-nivå. Selv om vi har hatt en stor regionreform, er det hovedsakelig de gamle fylkene som utgjør valgkretsene for stortingsvalget denne høsten.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet stortingsvalg.

faktasider

Faktasider