Partifinansiering

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
Partienes inntekter var nesten 700 millioner kroner i 2020

Det er en nedgang på over 85 millioner fra året før, men en oppgang fra forrige mellomvalgår. Partiene har også en samlet nedgang i kostnader, noe som trolig skyldes mindre partiaktivitet under koronapandemien.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet partifinansiering.

faktasider

Faktasider