Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
Velgerundersøkelsen 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble gjennomført midt under Kommune- og regionreformen. Stortinget vedtok i 2017 å redusere antall kommuner i Norge fra 426 til 358.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet kommunestyre- og fylkestingsvalg.

faktasider

Faktasider