Mer enn halvparten av valgkampbidragene fra fagforeningene

Publisert:

De politiske partiene mottok i alt over 67 millioner kroner i støtte under årets valgkamp, nær 36 millioner kroner ble gitt av fagforeningene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Rødt.

Av totalen på 67 millioner mottok Arbeiderpartiet nær 30 millioner kroner i alt, viser statistikken Valgkampbidrag. Ni av ti kroner til Arbeiderpartiet kom fra fagforeningene, det vil si nesten 27 millioner. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fikk også brorparten av valgkampbidragene fra fagforeningene, til sammen 9 av i alt drøyt 10 millioner kroner som disse to partiene mottok. Rødt fikk derimot over 90 prosent av sine bidrag fra private støttespillere, i alt mottok Rødt noe over én million kroner.

I tillegg til Arbeiderpartiet var Høyre den store mottakeren av valgkampbidrag. Partiet mottok drøyt 15 millioner, herav kom over 13 millioner fra kommersielle foretak. Høyre mottok altså omtrent halvparten av hva Arbeiderpartiet gjorde, mens Sosialistisk Venstreparti kom på en tredjeplass med samlede bidrag på drøyt 6 millioner kroner.

Figur 1. Valgkampbidrag 2017 etter parti og grupper av bidragytere

Privatpersoner Arbeidslivsorganisasjon Kommersielle foretak Andre organisasjoner eller aktører
Arbeiderpartiet 2862655 26815452 0 10316
Høyre 2014600 0 13149000 200000
Sosialistisk Venstreparti 1071241 5033631 100000 24335
Fremskrittspartiet 1027200 0 3312000 0
Senterpartiet 0 3937657 100000 0
Venstre 443991 0 3090000 100000
Miljøpartiet de Grønne 906255 0 256221 50000
Rødt 1059862 90000 0 0
Øvrige¹ 1484630 0 170246 40000

Høyre og Sosialistisk Venstreparti utmerker seg med at mange lokale partiorganisasjoner har mottatt bidrag. I tillegg til den sentrale partiorganisasjonen mottok 20 ulike partiledd på kommune og fylkesnivå bidrag i Høyre, mens 15 partiledd fikk bidrag i Sosialistisk Venstreparti i tillegg til hovedorganisasjonen.

Rapporteringsplikt

Etter partiloven skal alle politiske partier, registrert i Partiregisteret i Brønnøysund, rapportere ethvert bidrag mottatt i valgår fram til og med fredagen før valget om de enkeltvis eller til sammen er større enn 10 000 kroner fra den enkelte bidragsyter. Underbidragsyter forstås enhver giver unntatt andre deler av eget parti eller offentlige etater og virksomheter. Statistikken omfatter kun disse bidragene.

 

Kontakt