Alt innhold for området utenriksøkonomi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Ukentlig statistikk over eksport og import

  Norsk og internasjonal økonomi er i en svært spesiell situasjon. For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon vil SSB i tiden framover publisere ukentlig statistikk over utenrikshandel med varer. I uke 11 var det ingen tydelige effekter av kor...

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 12 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 61,29 kr/kg, ein nedgang på 7,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 11 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 66,17 kr/kg, ein nedgang på 2,3 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Lavere import i februar

  I februar 2020 importerte vi varer for 57,2 milliarder kroner, 8,1 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Eksporten endte på 75,5 milliarder kroner som er 1,3 prosent lavere enn i fjor. Handelsoverskuddet styrket seg dermed med 28,5 prosent og e...

  Artikkel
 • Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 10 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 67,74 kr/kg, ein nedgang på 7,0 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Tenestehandelen med utlandet aukar

  Eksport av tenester frå norske ikkje-finansielle føretak enda i 4. kvartal 2019 på 71,1 milliardar kroner. Import av tenester utgjorde 77,6 milliardar kroner. Underskotet på tenestebalansen mellom Noreg og utlandet enda dermed på 6,5 milliardar kr...

  Artikkel
 • Stor auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 9 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 72,80 kr/kg, ein oppgang på 6,4 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Fortsatt svak driftsbalanse

  Foreløpige tall viser at driftsbalansen overfor utlandet er målt til 19 milliarder kroner for 4. kvartal 2019. Vi må tilbake til 4. kvartal 2017 for å finne svakere tall for driftsbalansen. For året 2019 sett under ett, endte driftsbalansen på 140...

  Artikkel
 • Fordringer og gjeld innlemmes i utenriksregnskapet

  Beholdningstall for Norges fordringer og gjeld overfor utlandet inngår nå i finansregnskapet, og utgjør sammen med drifts- og kapitalregnskapet et samlet utenriksregnskap.

  Artikkel
 • Fortsatt nedgang i våpeneksporten i fjor

  Norge eksporterte våpen for 1,9 milliarder kroner i 2019, over 600 millioner kroner mindre enn året før og nær 1,5 milliarder kroner mindre enn toppåret 2017. Det er land utenfor Nato som i størst grad står for nedgangen.

  Artikkel
 • Stor auke i eksportprisen for fersk laks

  I veke 8 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 68,42 kr/kg, ein oppgang på 6,1 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Mindre bankoverføringer fra utlandet

  Overføringene inn til Norge gikk ned med 2 milliarder kroner fra 3. kvartal 2019 til 4. kvartal 2019. Verdien av bankoverføringer ut av Norge gikk i samme periode opp med 8 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Rekordhøg omsetning for norske dotterselskap i utlandet

  Omsetninga til norske dotterselskap i utlandet nådde i 2018 sitt høgaste nivå sidan Statistisk sentralbyrå byrja å produsere denne statistikken. Ei auking på over 7 prosent frå 2017 ga ei samla omsetning på 1 397 milliardar kroner for 2018.

  Artikkel
 • Nedgang i eksportprisen for fersk laks

  I veke 7 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 64,49 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

  Artikkel
 • Eksportnedgang i januar

  I januar utgjorde samlet eksport 79,9 milliarder kroner, 7,8 prosent mindre enn i januar 2019. Langt lavere eksportverdi for naturgass er hovedforklaringen.

  Artikkel