411437
411437
friartikkel
2020-02-17T08:00:00.000Z
no

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 2020

Publisert:

Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 4). 

Tolltariffen

Statistisk varefortegnelse 1988-2020

Tidligere utgaver

Kontakt