Utenriksregnskap

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3

Rekordhøy driftsbalanse

Norge hadde i 3. kvartal 2021 et rekordoverskudd på 158 milliarder kroner på driftsbalansen overfor utlandet, noe som er det høyeste nivået som er målt på driftsbalansen noen gang. Dette skyldtes særlig unormalt høy pris på naturgass. Vare- og tjenestebalansen for 3. kvartal var på nesten 130 milliarder kroner, mens rente- og stønadsbalansen var på over 28 milliarder kroner.

Høy oljepris førte til et stort handelsoverskudd mot utlandet i 2. kvartal 2021

Norge fikk i 2. kvartal 2021 et overskudd på 60 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet. Dette skyldtes særlig en stor oppgang i prisene på råolje og naturgass. Utviklingen i rente- og stønadsbalansen var også positiv i 2. kvartal med et overskudd på nesten 33 milliarder kroner. Netto utbytteinntekter fra utlandet var høyere enn noe kvartal tidligere.

Høy oljepris førte til et stort handelsoverskudd i 1. kvartal

Norge hadde et overskudd på mer enn 73 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet i 1. kvartal i år. Dette skyldtes særlig en stor oppgang i prisene på råolje og naturgass.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde utenriksregnskap.